Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forebygging framfor reparasjon

I Senterpartiets forslag til partiprogram er det enighet om at forebygging framfor reparasjon skal være målet for helsepolitikken. Det bør også gjelde ruspolitikken.

Feil medisin: Avkriminalisering av narkotika til eget bruk er feil tiltak for å hindre at unge mennesker utvikler et rusproblem, mener artikkelforfatteren. Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix
Feil medisin: Avkriminalisering av narkotika til eget bruk er feil tiltak for å hindre at unge mennesker utvikler et rusproblem, mener artikkelforfatteren. Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix

Noen ganger er det for sent å forebygge. For mennesker som allerede har tunge rusproblemer er det hjelp til verdighet og bedre helse som må være svaret. Det er bred enighet om at denne gruppen skal møtes med hjelp, ikke straff. Ingenting blir bedre av å gi en bot til et menneske med store rusproblemer og stor gjeld.

Alternative reaksjoner og utbygging av rusomsorgen må være strategien for disse. Her skjer det allerede mye positivt i dag, fra utbygging av rusomsorg til satsing på straffegjennomføring med rusbehandling.

Et mindretall i Senterpartiets programkomité ønsker å se til Portugals modell, der bruk og besittelse er avkriminalisert og reaksjoner som tilbud om helsehjelp følges opp av en nemnd. Også andre partier er på samme spor. Dette kan imidlertid gjøres innenfor dagens lovgivning, der det er et raust rom både for påtaleunnlatelse med vilkår og helseoppfølging, uten å opprette et helt nytt landsdekkende nemndsystem.

Målet for politikken må være at vi er føre var, slik at færrest mulig skal trenge rusomsorg. Det er ikke alt som kan repareres. Derfor trenger vi en ruspolitikk som er rettet mot forebygging og tidlig innsats. Forslaget fra et mindretall i programkomiteen til Senterpartiet om å avkriminalisere narkotikabruk bekymrer, fordi en god intensjon her kan føre til et dårlig resultat. Ønsket om å hjelpe tunge rusmisbrukere kan bety at unge rusbrukere ikke får den hjelpen de burde få for å stoppe en begynnende ruskarriere.

Vi er bekymret for at en avkriminalisering av narkotika vil innebære at man mister muligheten til å gripe inn overfor unge mennesker som er i ferd med å utvikle et rusproblem. I dag har politiet tusenvis av bekymringssamtaler hvert år med ungdom og foreldre etter varsel om rusbruk. Hoved-reaksjonen for ungdom som tas for bruk og besittelse, er ungdomskontrakter, det vil si avtaler om påtaleunnlatelse mot at man holder seg rusfri.

Ungdom som følger vilkårene i sin ruskontrakt, får ikke anmerkning på rullebladet. Ved en avkriminalisering vil vi miste muligheten til denne reaksjonsformen, som har gitt gode resultater og hjulpet mange unge til å stoppe et begynnende rusproblem. Det er viktig ikke å ta bort all mulighet for tidlig inngripen og tidlig innsats – også i tilfeller der ungdommen der og da ikke ønsker slik oppfølging.

Norge er nå blant landene i Europa med lavest narkotikabruk. Ser vi på ungdomsbruk ligger vi helt i bunnsjiktet, langt under snittet i EU. Siden årtusenskiftet er cannabisbruk blant norsk ungdom halvert. Å holde ungdomsbruken lav er en av de viktigste parameterne for ruspolitikken. Ungdoms hjerner er under utvikling og er mer sårbare for skade, derfor har det så stor betydning å hindre, utsette og begrense rusbruken.

"Målet for politikken må være at vi er føre var, slik at færrest mulig skal trenge rusomsorg."

Annonse

Vi lykkes derfor med noe veldig viktig i ruspolitikken når kun 1,7 prosent av befolkningen og 2 prosent av unge i 15-16-årsalderen har brukt cannabis siste måned. Av 15-16-åringene oppgir 7 prosent å ha prøvd cannabis en eller flere ganger. Tallene for andre illegale stoffer er betydelig lavere.

Det betyr ikke at vi ikke har ungdom som får problemer med rus. For eksempel øker antallet ungdom som trenger helsehjelp for cannabisbruk. Men det store bildet er at vi har bedre resultater på dette enn land vi ellers sammenligner oss med.

Vi har fortsatt store utfordringer i ruspolitikken. Påstander om at Norge er overdoseversting er feil, men i likhet med andre land har vi høye dødelighetstall blant våre tunge rusmisbrukere. Særlig svikter det i ettervern og oppfølging, når folk skal ut i vanlig hverdag i kommunen etter soning og rusbehandling. Her har vi en lang vei å gå for å gi meningsfylte liv med gode bo- og aktivitetstilbud.

Men det skjer også mye positivt, som den store utbygging av rusomsorgen, den nasjonale strategien mot overdoser og nye ungdomsreaksjoner. Det er tatt viktige skritt for at personer med rusproblemer skal møtes med tiltak som faktisk hjelper.

Det er viktig å skille mellom de tunge og de unge brukerne når vi legger strategiene for ruspolitikken. Vi vil derfor oppfordre Senterpartiet til ikke å sette narkotikapolitikken i spill. Ikke velg bort det som fungerer. Forebygging er viktigst, for ikke all skade kan repareres.

Neste artikkel

Regjeringen og Frp ble enige om pelserstatning – nå tar Senterpartiet æren