Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Folkeaksjon med umulig mål

Når Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk skaper seg versjoner av av hva som skjedde på et fagseminar organisasjonen ikke var tilstede på, fører det ikke til konstruktiv debatt.

Umulig målsetting: Ulven kan ikke utryddes i Norge, skriver kronikkforfatterne. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix
Umulig målsetting: Ulven kan ikke utryddes i Norge, skriver kronikkforfatterne. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Folkeaksjon ny rovdyrpolitikk hadde et innlegg her i avisa 15. mai med kritikk til et fagseminar som Norges Naturvernforbund har arrangert. På fagseminaret "Hvordan leve med ulven", hadde Naturvernforbundet invitert foredragsholdere fra NIBIO, Bondelaget, Rovdyrsenteret i Flå og Høyskolen i Innlandet til å legge fram forslag og ideer til tiltak som kan løse utfordringer som ulven gir til moderne mennesker.

Folkeaksjonens skribent var ikke tilstede på fagseminaret. Han har imidlertid laget seg en egen versjon av hva som skjedde der og så kritiserer han denne. Det gir ikke konstruktiv debatt. Særlig har det falt han tungt for brystet at Naturvernforbundet hadde med fagfolk som beskriver hvordan bønder med utmarksressurser i områder med ulv, kan være bedre tjent med å gå over til storfe enn å forsøke å fortsette med sau.

Naturvernforbundet vet selvfølgelig at ulv kan ta storfe på utmarksbeite, men en vesentlig forskjell mellom sau og storfe er at der ulv kan drepe og skade hundretalls sau, der tar de sjelden mer enn enkeltdyr av storfe.

Forskere fra både NIBIO og Høgskolen i Innlandet viste på fagseminaret at det er betydelig potensialer i valg av rase, kalvingstidspunkt og management for å få til beiting med storfe i områder med ulv.

Det kan også være god økonomi for bonden å gå over fra sau til storfe. Vi vet veldig godt at en overgang til storfe vil kreve nybygg. Derfor vil Naturvernforbundet gjerne hjelpe avtalepartene i jordbruket til å presse fram omstillingsmidler fra staten til sauebønder i ulveutsatte områder, som ønsker å gå over fra sau til storfe på utmarksbeite.

Det er nå et stort overskudd av sauekjøtt. Dette er resultat av regjeringens politikk som favoriserer stordrift på sau. Prisene på sauekjøtt har gått ned med om lag 20 kr pr kg for sau og lam samlet. I denne situasjonen er det dobbelt smart for sauebønder i innlandet å gå for omstilling til storfe. Det produseres mindre storfekjøtt enn etterspørselen i Norge og prisene på storfekjøtt er gode. Det er dobbelt uheldig for sauebønder i ulveutsatte områder at aktører som Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk kjemper for null ulv i Norge, og med det innbiller sauebønder at det er en mulighet å holde ut inntil ulven er utryddet.

Annonse

Bønder og alle andre næringsdrivende må til enhver tid tilpasse sin produksjon til naturgrunnlaget.

Folkeaksjonens skribent har med noen historier i sitt innlegg om folk som har måttet slutte med sau på grunn av ulv. Ja vel, da er vi vel egentlig enige om det da: Der det er ulv er det ikke forsvarlig å utmarksbeite med sau. Da er det på tide å se seg om etter alternativer.

Folkeaksjonen spør i sitt innlegg: «Skal ulven bestemme hva slags dyr bøndene skal livnære seg av?» Vårt svar på det er at bønder og alle andre næringsdrivende må til enhver tid tilpasse sin produksjon til naturgrunnlaget. Når vi har fått tilbake ulv i enkelte områder må det tenkes nytt.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk skriver i sitt innlegg: «Alle med praktisk vett vet at eneste måten å få slutt på denne konflikten er å gjøre som de ble tvunget til på 1800-tallet, å utrydde problemet». Nå i 2018 er dette et gammeldags synspunkt. Så gammeldags at det er umulig. Umulig fordi vi har et lovverk og internasjonale avtaler som sikrer ulven. Umulig fordi vi har et folkeflertall og Stortingsflertall som sikrer ulven. Umulig fordi vi har 300 ulv i Sverige. Og umulig fordi moderne naturkunnskap viser at ulv er en viktig del av en velfungerende natur.

Når et menneske holder på å drukne i en elv – da finner man en løsning og redder personen, man lager ikke en folkeaksjon for å få stoppet elven.

Vi anbefaler Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk å gjøre en realitetsorientering av sitt mål om null ulv i Norge, og vri sine krefter og engasjement over på å jobbe for løsninger. Gjerne i samarbeid med Naturvernforbundet.

Det er utvikling av løsninger som hjelper sauebønder, befolkning, jegere og skogeiere i områder med ulv. For ulven har kommet for å bli.

Neste artikkel

Å sette skikkelig pris på maten