Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et uansvarlig sjansespill

Hvor lenge skal klima- og miljøministeren spille russisk rulett med norsk beitenæring?

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møtte 1. juli sauebønder i Nord-Østerdalen. Foto: Sivert Rossing
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møtte 1. juli sauebønder i Nord-Østerdalen. Foto: Sivert Rossing

For ei stund siden fikk klima- og miljøministeren mye oppmerksomhet da han var på tur og hilste på den søte ulvevalpen Balder. Det var helt fantastisk, sa statsråden.

I slutten av juni var jeg på tur og hilste på bønder og innbyggere i flere kommuner i Nord-Østerdalen, en tur Elvestuen også tok forrige søndag. Jeg så ikke ulv da jeg var der, men jeg så og hørte om sporene den har satt etter seg i disse lokalsamfunnene.

Over 200 sauer og lam har blitt skadd og drept av tre ulver som streifer rundt i fjellområdene rovviltnemnda har vedtatt at skal brukes til beite. Hele lokalsamfunn har stilt opp for å gå manngard, være med i fellingslag og for å støtte opp om de berørte bøndene. Bøndene selv frykter at levegrunnlaget forsvinner. Etter at jeg var der, har en ulv blitt skutt. Det er for seint. Skaden har allerede skjedd.

Det er mye som er opprørende med denne situasjonen. Men det verste er at det kunne vært unngått. Dyretragedien som utspiller seg i fjellene i Nord-Østerdalen denne sommeren, er resultatet av et uansvarlig sjansespill styrt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Over 200 drepte sauer og lam er konsekvensen av den bevisste politikken statsråden fører, og det er dyrene og bøndene som må betale prisen.

Når politikken ikke følges opp, eskalerer den allerede betente rovdyrdebatten. De bøndene som er ramma av rovdyrangrepene blir også angrepet verbalt av rovdyrforkjempere.

For den ene av ulvene som har herja i Nord-Østerdalen, kunne blitt skutt ut i april. Altså i god tid før beitesesongen starta, mens det fortsatt var snø på bakken og enkelt å spore ulven. Men Elvestuen sa nei. Han ville DNA-teste den først. Og på den måten greide statsråden å trenere vedtatt rovdyrpolitikk.

Det er ikke første gang en klima- og miljøminister i Erna Solbergs regjering gjør nettopp det. Men nå bør det bli den siste. Jeg vil innstendig oppfordre Ola Elvestuen om faktisk å gjennomføre vedtatt rovdyrpolitikk.

Annonse

For Elvestuen har egentlig en enkel jobb. Vi har en klar og tydelig rovdyrpolitikk i dette landet. Stortinget har vedtatt et rovviltforlik med nasjonale og regionale bestandsmål for hver av de store rovdyra.

Det er også vedtatt prioriterte forvaltningsområder for rovdyr, mens beitedyr er prioritert utenfor disse områdene. I teorien betyr det altså at vi skal forvalte ulvestammen i tråd med bestandsmålet og prioritere ulv i ulvesona slik at bestandsmålet nås.

Samtidig har beitedyra forrang i de beiteprioriterte områdene. Når en ulv beveger seg inn i et beiteprioritert område, skal dyret tas ut. Det burde være enkelt å forholde seg til. Men måten Elvestuen forvalter vedtatt politikk på, betyr i praksis at det i de områdene der ulven har prioritet, har blitt ulvereservater. Samtidig er ulven også prioritert i Nord-Østerdal og andre beiteprioriterte områder, der rovdyret ikke har noe å gjøre.

Det er tungt å se sauene og lammene sine bli skadd og drept. Det er også tungt å oppleve at driftsgrunnlaget og levebrødet er trua. For det er nemlig sånn at beitebrukerne i de beiteprioriterte områdene av landet baserer drifta si på utmarksbeite om sommeren, og å bruke jordene på innmarka til å produsere fôr som sauene kan ha over vinteren. Og det er jo forståelig, all den tid Stortinget har vedtatt at utmarka her skal brukes til nettopp beite.

Når politikken ikke følges opp, eskalerer den allerede betente rovdyrdebatten. De bøndene som er ramma av rovdyrangrepene blir også angrepet verbalt av rovdyrforkjempere. Bøndene blir beskyldt for ikke å ta ansvar for dyra sine. Det er ikke riktig. Det er de som forvalter rovdyrbestanden her i landet som ikke tar ansvar for dyra sine.

Årets dyretragedie er ikke unik. I fjor var det sauene i det beiteprioriterte området på Hadeland som ble angrepet av ulv, en ulv som også kunne blitt tatt ut føre beitesesongen, uten at den ble da.

Situasjonen ble i fjor sett på som ekstraordinær. Nå ser det dessverre ut til at det har blitt en tradisjon å spille russisk rulett med beitenæringa, hver sommer. Dette må stoppes. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har ansvar for å forvalte den norske rovdyrbestanden i tråd med vedtatt politikk.

Nå er det på tide at han gjør det.

Neste artikkel

Sp vil opne for å trene spesialhundar i Noreg