Et etisk blikk på ulvesaken

Nyansert: Bør vi ha mindre utmarksbeiting av hensyn til sauen, eller mer av hensyn til Brasil, spør kronikkforfatterne. Foto: Mariann Tvete
Nyansert: Bør vi ha mindre utmarksbeiting av hensyn til sauen, eller mer av hensyn til Brasil, spør kronikkforfatterne. Foto: Mariann Tvete

Som navnet antyder tar Dyreetikkonferansen for seg forhold knyttet til vår behandling av dyr sett i et etisk lys: Er vår praktiske behandling av ulike dyr i dag etisk forsvarlig? Hva slags ansvar har vi for dyr, og hvilket ansvar har de ulike aktørene i saken? Hva plikter vi å gjøre for dyr, og hva slags behandling bør vi anse det som forbudt å utsette dyr for? Temaene vi tar for oss må ha samfunnsrelevans, og handle om vårt kollektive ansvar for dyr.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Norge må ut av luksusfellen for natur