Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En promille til bredbånd

En av fem mangler høykapasitets bredbånd. Det er ikke godt nok.

Kritisk: Egen regjering bruker for lite på bredbånd, mener kronikkforfatteren. Foto: Mostphotos.

En million av oss mangler høykapasitetsbredbånd. Det utgjør nær 20 prosent av befolkningen i Norge. Kystbeltet her i landet har nær 80 prosent av befolkningen i tettsteder og byer. Det store innland har ikke bredbåndskapasitet godt nok for framtidens digitalisering av Norge.

Kommuneproposisjonen for 2018 er klar på at Norge må digitaliseres for å nå reform mål i kommunene: Lokaldemokratiene skal styrkes ved digitaliseringer. Videooverførte kommunestyrer blir mer og mer vanlig. Kommunenes innbyggerportaler digitaliseres mer og den norske befolkning leser nær 240 lokalaviser daglig. De fleste leser på nett og Norge trenger lokalavisa overalt.

Regjeringen har fokus på å bedre lokaldemokratiene og viljen til digitalisering er til stede, men midlene mangler. Nettlesing og videoreportasjer krever høykapasitetsbredbånd. Det er et digitalt mørke i distriktene. Dette skaper digitale klasseskiller i vårt samfunn. Barn møter ofte en daglig skolehverdag uten forberedelser og med ugjorte hjemmelekser. Det skyldes ofte manglende nettilgang hjemme. Unge og voksne får ikke tilgang til nettbank og til offentlige sider på nett. Det offentlige Norge tilbyr digitale nettjenester via NAV, Altinn, Digipost osv .

Det er vel meningen at folk i distriktene skal delta i informasjonssamfunnet? Distriktene må få et bærekraftig nett for framtiden slik at folk der kan ta imot informasjon på lik linje med de som bor i tettsteder og byer. Det er prekært, fiberen burde vært rullet ut for lenge siden!

Beredskap for folk og forsvar må også digitaliseres med radio/TV/video og mobildata via høykapasitetsnett hvis en vil øke sikkerheten for landet. Skal beredskapsnett, mobilnett og datanett bygges må fiber bygges frem til mobilmaster, fibernoder samt andre kommunikasjonsspredere. Det bør bygges redundante løsninger. Skal vi ha et sterkt forsvar så må fiberen komme til sin funksjon der også.

Den Norske Turistforening har 290 000 medlemmer. Bare fantasien kan måle hvor mange som ferdes i utmarka, på fjell og vidde i påsken, våren, sommeren og høsten. I dag kan man sikre seg via mobil med kartapplikasjon og GPS og dermed finne ut hvor en er. Dette er mulig hvis en har mobildatadekning. Turistnæringen trenger også høykapasitetsbredbånd med fiber frem til mobilmaster.

«Skal distriktene med innland og grisgrendte strøk bli utbygd, må kommersielle utbyggere kunne satse.»

Annonse

Skal distriktene med innland og grisgrendte strøk bli utbygd, må kommersielle utbyggere kunne satse. Tilskuddsordningen med penger til utbygging av bredbånd i såkalte ikke kommersielle områder er løsningen. Tilskuddet for 2018 kommer fra samferdselsbudsjettet og er dessverre halvert for 2018 til 69,7 mill. kroner som utgjør litt i overkant av 1 promille.

Regjeringen kan ikke regne med at kommersielle utbyggere av bredbånd vil være tjent med utbygging i områder som ikke svarer seg. Nye graveforskrifter er kommet for å lempe på en eventuell utbygging, men det er ikke nok.

For å lokke kommersielle utbyggere av bredbånd til distriktene må prosjektutbyggingen skje via et spleiselag. Spleiselaget er tilskuddet fra samferdselsdepartementet der nasjonal kommunikasjonsmyndighet tildeler midlene til kommuner og fylkeskommuner som blir tilrådet tilskuddsmidler etter søknad. Kommunene må i sin tur sette opp et prosjektbudsjett der kommunen selv bidrar med egeninnsats og kapital. Den kommersielle utbyggeren kommer med sine tilbud i konkurranse med andre tilbydere. I tillegg må sluttbrukeren bidra med en tilknytningsavgift.

Digitaliseringen av norske kommuner i en reformsammenheng er viktig for Høyre. FrP vil prioritere veier og infrastruktur. Det ville være nærliggende at også FrP mente høykapasitetsbredbånd er infrastruktur! Sp og Ap ønsker distriktsutbygging av bredbånd med 500 millioner årlig til tilskuddsordningen. Venstre har stått for budsjettforlik i saken om tilskudd til bredbåndsutbygging tidligere og sist vant de fram med 45 millioner.

Jeg håper på tverrpolitisk enighet i utbygging av høykapasitetsbredbånd. Tilskuddet fra samferdselsbudsjettet bør økes med firegangen. Det gir arbeidsplasser også, og de vil i etterkant av endt bredbåndsprosjekt kunne arbeide videre med oppgraderinger i kommersielle områder. Dette blir lønnsomt for de fleste!

Neste artikkel

Verdsmannen som nektar å flytte fra bygda