Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder og industri slår ring om Matprat

Enorme verdier vil gå tapt dersom Matprat avvikles. Den norske bonden har gjennom tiår investert hundrevis av millioner kroner i aktivitetene til Matprat.

Kjøtt: Opplysningskontoret for kjøtt og egg – Matprat – har vært viktig for balansering i markedet, skriver kronikkforfatteren.  Foto: Siri Juell Rasmussen
Kjøtt: Opplysningskontoret for kjøtt og egg – Matprat – har vært viktig for balansering i markedet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen

I Nationen sist fredag stiller kommentator Hilde Lysengen Havro spørsmål om Matprat er et godt verktøy for å markedsføre egg og kjøtt, eller om Matmerk kan gjøre jobben bedre.

Kommentaren kommer som følge av at regjeringen har foreslått å avvikle finansieringen av Opplysningskontoret for egg- og kjøtt, bedre kjent som Matprat.

Jeg er redd at Nationen overser det viktigste poenget. Matprat er først og fremst et virkemiddel i balanseringen av egg- og kjøttmarkedet. Enkelt forklart betyr det at når det er for mye egg eller kjøtt i markedet, skal Matprat gjennom sin populære nettside, eller med andre tiltak, bidra til å redusere overskuddet.

Matprat er et viktig verktøy som både bidrar til nasjonal likevekt i markedet for egg- og kjøttråvarer.

Gjennom noen tiår viser resultatene at tiltakene virker. For eksempel da Matprat var instrumentell i å snu overskuddet av egg. Overskuddet blir med andre ord redusert når virkemiddelet tas i bruk.

Matprat finansieres med bondens egne penger, gjennom omsetningsavgiften. Det er en avgift bonden betaler når hun leverer egg eller slakt til Nortura eller et av de andre eggpakkeri- eller slaktebedriftene rundt om i landet. Pengene settes løpende inn i fond, forvaltes av det statlige organet Omsetningsrådet, og brukes når markedet er i ubalanse.

Det er en samlet næring som slår ring om Matprat og protesterer for at bonden skal få forvalte pengene sine som hun vil.

• Landbruket: Bøndene står sammen i synet om behovet for opplysningsvirksomheten for å sikre omsetningen av norsk kjøtt og for å regulere markedene

• Industrien: Hele egg- og kjøttindustrien er enige i at markedsbalanseringsordningen og opplysningskontorene er viktige virkemidler og slutter opp om omsetningsavgiftsfinansierte løsninger.

• Forbrukerne: Den daglige bruken av opplysningskontorenes tjenester og portaler dokumenterer at disse er populære ordninger for forbrukerne

"Virkemidlene i landbrukspolitikken blir færre på grunn av WTO og våre internasjonale handelsforpliktelser."

Annonse

Enorme verdier vil gå tapt dersom Matprat avvikles. Den norske bonden har gjennom tiår investert hundrevis av millioner kroner i aktivitetene til Matprat. Dette har redusert overskudd av egg og kjøtt, og nordmenn flest har lagt nettstedet til blant sine favoritter i nettleseren.

Virkemidlene i landbrukspolitikken blir færre på grunn av WTO og våre internasjonale handelsforpliktelser. Eksportmulighetene blir borte, målprisen forsvinner og muligheten for å lagre egg og kjøtt blir borte utenfor sesong. Opplysningsvirksomhet er på sin side handelspolitisk nøytralt, og WTO legalt.

Hvorfor skal vi fjerne et virkemiddel som er i tråd med internasjonale avtaler, som bonden betaler for selv, som virker, som ikke belaster statsbudsjettet og som er ønsket av et samlet landbruk og industri?

EU styrker bruken av opplysningsvirksomhet ved å øke bevilgningene til generisk markedsføring av jordbruksprodukter i 2018. Samlet har de bevilget 200 millioner euro for å styrke bøndenes produksjon gjennom opplysningsvirksomhet. På grunn av overproduksjonen av småfe, er det bevilget 60 millioner kroner for å redusere overskuddet av europeisk fårekjøtt.

I behandlingen av Jordbruksmeldingen og i forbindelse med Jordbruksoppgjøret i vår var opposisjonspartiene på Stortinget skeptisk til Regjeringens avviklingspolitikk. KrF, Sp, Ap, SV og Sp hadde felles syn rundt styrking av virkemidlene i markedsbalanseringen, og mente at man ikke bare kunne nedlegge kontoret. Opplysningskontorenes fremtidige virksomhet måtte utredes, mente partiene i vår.

Et samlet landbruk krysser nå fingrene og håper Stortinget bidrar nå når fremtiden skal avgjøres.

Landbruket har alltid endret seg i takt med tiden. Politiske signaler rundt økologi, klima og helse betyr trolig at tiden er moden for å se på hvordan Matprat kan bli et enda bedre verktøy for markedsbalansering i framtida. En stopp i regjeringens avviklingsplaner og utredning av fremtidens opplysningskontor, i regi av Omsetningsrådet, vil være en god idé.

Løsningen er definitivt ikke en avvikling som går på tvers av bransjens og bøndenes ønske.

Neste artikkel

Vi kaster 43 kilo mat hver i året: Nå vil Opplysningskontorene ha endring