Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ansvar og ansvarsfraskrivelse

Overproduksjon gir tapte inntekter for bøndene. Det trengs markedsregulering, ikke kutt.

Flere og større: Premiering av større lam ga kraftfôrdrevet produksjonsvekst. Foto: Mariann Tvete

Landbruksminister Jon Georg Dale vil kutte i overføringene til sauebøndene i årets jordbruksoppgjør. Det varsla han i et intervju med Dagsavisen sist helg. Bakgrunnen er at det er overproduksjon på sau og lam, noe Dale hevder at skyldes økte tilskudd til bøndene. Landbruksministeren viser ingen vilje til å gjøre noe med overproduksjonen, og mener løsninga er å svekke bondens økonomi ytterligere.

I jordbrukets krav til jordbruksoppgjøret skisserer vi flere måter å løse overproduksjon på både sau og lam på. Kravet ble overlevert 26. april, og staten har foreløpig ikke levert sitt tilbud til jordbruksforhandlingene til oss, men viljen til å finne framtidsretta løsninger i samarbeid med næringa er ikke synlig i intervjuet Dale gjorde med Dagsavisen. Evnen til å fraskrive seg ansvar er langt mer framtredende.

Bare for å ha sagt det med en gang: Næringa har selv ansvar for å balansere markedet for landbruksprodukter. Men det må være en sammenheng mellom ansvar for overproduksjon og muligheten for å regulere markedet. Vi har opplevd overproduksjon tidligere, og det har vært mulig å løse tidligere. Det er avgjørende å ha gode virkemidler og politisk vilje for å lykkes. Det gjenstår å se om det er politisk vilje til å la næringa løse situasjonen denne gangen.

Situasjonen med overproduksjon på sau og lam har skjedd delvis ved hjelp av sterke økonomiske insentiver fra regjeringa, som har bidratt til en økning i produksjonen. Det har vi advart mot. Regjeringa har altså vært med på å sette næringa i denne situasjonen. Det er ønska politikk. Og det føyer seg inn i rekka av forsøk på å føre landbrukspolitikken i retning av flere større bruk og mer sentralisering.

I snart fem år med regjeringsmakt har Erna Solbergs regjering forsøkt å endre måten vi produserer mat på her i landet. Mangfoldet av gårder i hele landet, der norske bønder i generasjoner har produsert mat med utgangspunkt i jorda og beiteressursene, er ikke bra nok for denne regjeringa. Alt disse gårdsbruka og bøndene bidrar med til fellesskapet i form av arbeidsplasser, levende bygder og landskap som holdes åpne av dyr på beite, inngår ikke i regjeringas regnestykke. Her skal maten produseres stort, billig og effektivt.

Regjeringa stimulerer til økt produksjon, men fraskriver seg ansvar for konsekvensene.

Annonse

Det ser vi konsekvensene av nå. Vi har altså overproduksjon av både sau og lam, og vi ser samtidig at mer og mer jord går ut av produksjon i de delene av landet der det er vanskeligst å drive landbruk etter regjeringas mål for landbruket. Altså i de delene av landet der de små gårdene og små jordlappene ligger, og der en stor og viktig andel av norsk mat blir produsert.

Disse gårdene er en del av landbrukets egen framtidsplan. I jordbrukets krav til jordbruksoppgjøret leverer vi ansvarlige og framtidsretta løsninger, både for å møte utfordringene på kort sikt, og å bygge opp landbruket på lang sikt.

Vi løser ikke kortsiktige utfordringer med overproduksjon ved ytterligere å svekke økonomien til sauebonden. I dette jordbruksoppgjøret må vi styrke mangfoldet og bærekrafta i norsk landbruk. Det skaper verdier for fellesskapet i hele Norge, og gjør oss mindre sårbare for svingninger i markedet. Og der vi prioriterer mangfoldet av norske bruk, slik at vi kan opprettholde matproduksjonen der matjorda og beitene ligger, vil regjeringa sentralisere. En politikk som gir mindre bruk av norsk gras og økt import av kraftfôr. Regjeringa stimulerer til økt produksjon, men fraskriver seg ansvar for konsekvensene.

Jeg er spent på hva Jon Georg Dale og regjeringa har tenkt å varte opp med i årets jordbruksoppgjør. Skal de fortsette med å fraskrive seg ansvaret for resultatet av egen politikk, må de iallfall gi oss som er villig til å ta mer ansvar, flere virkemidler til å utføre jobben som dette ansvaret medfører. Slik at sauenæringa kan komme i balanse igjen, med framtidsretta løsninger servert på et sølvfat fra næringa.

Neste artikkel

Sp: – Postloven blir ikke endret i år