– Stigende inflasjon, høyere renter og høyt kostnadsnivå, har ført til strammere økonomi hos forbruker. Vi ser volumfall i alle våre virksomheter som følge av redusert kjøpekraft og hardere prioriteringer hos folk flest. At vi likevel leverer et akseptabelt resultat, handler først og fremst om at vi har kuttet kostnader, sier Tines konsernsjef Gunnar Hovland.

Et kostnadsresultat

Driftsresultatet for første tertial 2023 endte på 443 millioner kroner, en økning på 89 millioner fra samme periode i fjor.

Siden 2019 har Tine redusert kostnadene med over en milliard kroner gjennom en rekke større og mindre innsparingstiltak på tvers av hele virksomheten, så det er mange melkedråper små som blir en stor å.

– Vi arbeider med mindsettet om at absolutt alle operasjoner og ansatte i Tine skal bli litt bedre i morgen enn i dag, sier Hovland.

Kostnadskutt har blant annet ført til nedlegging av meieriet på Voss og flytting av konsummelkproduksjon fra Ålesund til Trondheim. I fjor iverksatte Tine flere utredninger med mål om en mest mulig effektiv fremtidig anleggsstruktur. Foreløpig er nær halvparten av anleggene involvert. I løpet av høsten er det forventet at flere av utredningene er ved veis ende.

– Vi gjør alt i vår makt for å være konkurransedyktige. Vi har flere mindre anlegg spredt ut over landet og med et synkende melkeforbruk, betydelig import, grensehandel og en tøff konkurranse i Norge som tilspisser seg, faller volumene våre. Vi er allerede der at vi må tilpasse oss denne virkeligheten. Det er store utredninger vi har i igangsatt, som går grundig til verks. Vi vil ikke si noen eksakt dato for når utredningene er klare, for det er veldig viktig at alle elementer er belyst før vi tar så krevende beslutninger, sier Hovland.

– Den tid er for lengst forbi at hver kommune har sitt meieri. Melkeprodusentene er så pressa og forstår godt at en mest mulig effektiv industrien er et viktig verktøy for at de skal kunne oppnå best mulig inntjening på sin egen gård. Dette var også årsmøtet i Tine veldig tydelig på, sier Hovland.

Krevende å sette riktig pris

I tillegg til kostnadskutt har prisøkninger bidratt til Tines resultat. Hovland påpeker at riktig prissetting er en krevende balansekunst.

– I det siste har vi opplevd at bøndene leverer mindre melk, fordi det rett og slett ikke lønner seg for dem å produsere mer. De trenger derfor en høyest mulig melkepris. Samtidig opplever vi at forbrukerne kjøper mindre av produktene våre, fordi de heller velger rimeligere produkter. Det er derfor en balansekunst å treffe riktig. Tine må møte denne realiteten med å holde kostnadsnivået nede og innovere mer relevante merkevarer til forbruker. Det er ingen spørsmål vi bruker mer tid på enn dette, sier Hovland.

– Og til sist er det ikke dere som bestemmer prisen i butikk uansett?

– Nei, det er kjedene som setter prisen i butikk. Mange kjøpmenn kjenner jo på akkurat de samme utfordringene som både forbruker, bønder gjør og som industrien gjør. De opplever også økte priser på energi, renter, valuta, transport og innsatsfaktorer. Prisene på varene de selger øker, men de er også redde for å miste kunder, så det er ikke bare bare å videreføre prisøkningene ut til forbruker. Nettopp derfor er det avgjørende at vi fortsetter å lete etter relevante innovasjoner til forbruker og kostnadsforbedringer i verdikjeden vår der vi kan, sier Hovland.

Viktig å bygge merkevare

Han forteller at han i disse dager får omtrent like mange telefoner fra fortvilte bønder som fra fortvilte kjøpmenn.

– Melkebønder jobber lange dager sju dager i uka med presset økonomi, og det gjør også mange kjøpmenn.

Hovland understreker viktigheten av å bygge Tine som en konkurransedyktig og forbrukerorientert merkevarebedrift som skaper matglede for folk gjennom hele døgnet og hele livet.

– Vi ser nå eksempelvis at det er stor konkurranse i markedet for revet ost, og at mange velger ostelignende produkter som er blandet med andre og rimeligere råvarer. Det er ekstremt viktig å bygge merkevarene i Tine slik at vi er konkurransedyktig også i denne situasjon og samtidig skaper matglede for det norske folk til frokost, lunsj, middag og kveldsmat fra de går i barnehagen til de sitter på gamlehjemmet. Vi må derfor fremdeles investere for å være en innovativ og framtidsretta merkevareorganisasjon som gir forbrukeren det hen vil ha, sier Hovland.

Også på det internasjonale markedet ser Tine de samme tendensene som i Norge.

– Det er tatt ut prisøkninger i alle markeder, samtidig som folk velger rimeligere produkter også i utenlandske butikkhyller. Salget av Jarlsberg hjul og blokk i de internasjonale markedene falt med 12 prosent, mot samme periode i fjor, avslutter Hovland.