LO-ledelsen ser på økt kraftproduksjon som løsning på strømpriskrisa, på linje med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap).

På bakgrunn av at LO-leder Peggy Hessen Følsvik, lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, og Mette Nord, leder i Fagforbundet, også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, er det kanskje ikke noen stor overraskelse.

Ifølge Klassekampen tar LO-ledelsens forslag til næringspolitisk uttalelse til orde for økt utbygging av vindkraft til lands og til havs, pluss opprusting av vannkraft, for å få "en balanse mellom forbruk og produksjon av kraft, som fører oss tilbake til normale norske kraftpriser."

LO-ledelsens syn på strømpriskrisa, framstår som faretruende enøyd. For å sette det litt på spissen: Det hjelper lite å fylle vann i badekaret, dersom proppen er dratt ut. Så lenge Norge har eksportkabler, som kablene til Tyskland og Storbritannia, vil vi importere høyere strømpriser.

Hovedpoenget er ikke engang hvor mye kraft vi eksporterer, men at vi eksporterer. Eksporten fører til "at dei norske kundane vert tvungne til å betale det same som ein potensiell britisk kunde ville betalt", som utreder Isak Lekve i De Facto sier det til Klassekampen.

Fredag presenterte stiftelsen De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, en ny rapport om utsiktene for norsk kraftforedlende industri, dersom skyhøye strømpriser blir den nye normalen. Utsiktene er mørke.

Den kraftforedlende industrien bidrar til mange og viktige arbeidsplasser i distriktene. Sunndal er et godt eksempel. Der sysselsetter aluminiumsverket med sine 700 arbeidsplasser rundt 10 prosent av befolkningen i kommunen direkte. Altså før en teller hvor mange lærere, kommuneansatte osv. Sunndalsverket genererer.

Enn så lenge berger industrien seg med allerede inngåtte strømavtaler. Når de utløper, er framtida for norsk industri mildt sagt uviss. Også for den nye, grønne industrien som regjeringa ønsker å satse på. For all norsk industri vil være avhengig av kraft – og forutsigbare og rimelige priser.

De Facto-utreder Lekve er på bakgrunn av funnene i rapporten, kritisk til LO-ledelsens forslag. Han anbefaler alle som er opptatt av at Norge fortsatt skal ha et konkurransefortrinn i lav strømpris, å ta ordet på LO-kongressen – for å stille krav til regjeringa.

Den oppfordringen er overflødig overfor mange tillitsvalgte i industrien, som allerede har planlagt forslag til krav til regjeringa, som å gi industrien egne kraftkvoter, begrense den frie flyten av kraft – og frikoble Norge fra Acer (EØS-avtalen). LO-sekretariatet har avvist forslagene, men de vil bli reist på nytt under kongressen.