Kommentaravdelingen

Kontakt kommentaravdelingen i Nationen

Kato Nykvist
Send e-post Politisk redaktør Telefon: 913 22 017
Hilde Lysengen Havro
Send e-post Debattleder Telefon: 951 20 776
Eva Nordlund
Send e-post Kommentator Telefon: 992 73 553
Michael Brøndbo
Send e-post Kommentator Telefon:  911 98 972