Forsvarsveteranen og Kompani Lauritzen-løytnanten var til stede under Dyrsku`n for å snakke om disiplin og det å motivere seg selv i et yrke hvor man ofte står alene.

Som tidligere offiser i Forsvaret kunne hun relatere seg til det å stå alene med vurderinger og beslutninger, det samme kjennetegner ofte bønder.

– Man må være robust for å klare det, sier Guro Sogn Bjerke.

Hun mener det er mange paralleller mellom det å jobbe i forsvaret og det å være bonde.

– I krise og krig har man ikke alltid tilgjengelig det man trenger for å løse oppdragene best mulig, men man må finne løsninger og det gjerne raskt. Der er bonden et forbilde, slår hun fast.

Primus motor i potetbua

I 2019 overtok Sogn Bjerke og ektemannen familiegården hans som ligger i Larvik. Gården er i full drift i tillegg til mye leiejord nordover i Lågendalen. Mannen til Guro driver Bjerke Samdrift sammen med broren sin og de dyrker primært potet og korn.

– Jeg sluttet i Forsvaret for drøyt tre år siden da det for meg ikke var bærekraftig å sjonglere to så altomfattende livsstiler samtidig.

Selv er hun prosjektleder i Forsvarsindustrien, og kaller seg bonde-«frue» – både på alvor, og med en god porsjon ironi.

– Jeg har så stor respekt for bondeyrket, at jeg har tatt et bevisst valg om å ikke kalle meg for bonde. Ironien i tittelen ligger i at jeg ikke har noen ambisjoner for fruetittelen på sosiale medier, sier hun med et smil.

I drifta er Sogn Bjerke KSL-ansvarlig, primus motor i potetbua og er en ivrig arbeidsmaur som støtter der det er behov, oppe i traktoren eller nede på bakken.

Mange bønder er flinke til å gripe muligheter og siden de er vandt til å jobbe veldig hardt ser man jo også at de får til mye, tross krevende tider

– Det er selvsagt begrenset hva man får til når man har en krevende fulltidsjobb, men jeg og mannen min er et bra team, vi har nok begge en del lik tankegang og handlingsmønster fra våre mange år i Forsvaret. Hans bekymringer blir fort mine bekymringer, også hjelper det jo som alltid å snakke om ting, ikke at jeg har noen løsning på bekymringene alltid, men det hjelper å lette litt på trykket og det går jo begge veier.

Hardtarbeidende bønder

– Hva ble du mest overrasket over med bondeyrket?

– Jeg har alltid visst at bønder er hardtarbeidende, men jeg forsto ikke omfanget av alle arenaene en bonde er hardtarbeidende på. En ting er å jobbe døgnet rundt, men kunnskapen som bønder besitter om alt mulig er også enorm.

Hun er også positivt overrasket over hvor mange kløktige og fremoverlente folk som driver i landbruket.

– Jeg ble også positivt overrasket over at folk utnytter driftsgrunnlaget sitt på en generell god måte. Hvis man tar en generell rundspørring i samfunnet så vil nok mange se på bondeyrket som traust og kjedelig, men slik jeg oppfatter det er folk både innovative og kreative, det er inspirerende å se. Mange bønder er flinke til å gripe muligheter og siden de er vandt til å jobbe veldig hardt ser man jo også at de får til mye, tross krevende tider.

Viktigheten av matberedskap

Sogn Bjerke mener det er mange paralleller mellom Forsvaret og landbruket. Det handler først og fremst om menneskenes kapasitet, arbeidsvilje og arbeidsmengde. Den viktigste parallellen mener hun likevel er beredskap.

– Jeg er naturligvis opptatt av beredskap i forsvarssammenheng, og etter jeg fikk kunnskap og innsikt i landbruket har jeg også blitt opptatt av og bevisst på matberedskap.

– Hvordan kan man gjøre folk mer bevisst på matberedskap?

– Bondens oppgave er ikke å bevisstgjøre befolkningen om viktigheten av matberedskap, det får og bør noen andre gjøre. Bonden har mer enn nok med å produsere verdens beste og reneste mat til befolkningen.

– Men folk flest bør følge med på nyheter, i debatter og gjøre seg opp en mening om hva som er viktig for dem. Hvis man bryr seg om ren, næringsrik og bærekraftig mat, bør man støtte og benytte norske råvarer. Man bør også få seg en vekker når man ser hva krigen i Ukraina gjør med verdens kornlager.

Holde seg i live

Under konferansen «Kvinner i landbruket» snakket Sogn Bjerke om hvordan vi kan nå vårt uforløste potensial.

– Min erfaring er at folk flest ikke klarer å bruke alt potensial som bor i oss. Jeg mener alle har mye uforløst potensial. Jeg tror at bevisstgjøring rundt akkurat det med potensial og litt påfyll av hvordan motivasjon og disiplin kan påvirke hverdagen vår gjør at vi kanskje i større grad når målene vi setter oss.

I Forsvaret er disiplin en av grunnpilarene til det å være en soldat som skal kunne forsvare landet vårt.

– I ytterste konsekvens må soldaten sette egen grunnmotivasjon om å holde seg i live til side for å løse oppdrag man blir gitt. Det er ikke mange andre yrker som har et slikt arbeidskrav.

Her bør man rydde litt i rekkene og kvitte seg med energitappende folk og aktiviteter.

Etter 12 år i Forsvaret har Sogn Bjerke mye erfaring med utvikling av seg selv og andre.

– Hvis man skal bruke disiplin som et verktøy for å nå mål, må man som alt annet man skal bli god til å trene og øve. Også må man ta vare på seg selv, det er faktisk helt avgjørende. Tar man ikke vare på seg selv, slutter man å fungere og i verste fall går man på en smell.

– Kvitt deg med energitappende folk

TV-løytnanten forklarer at det er viktig å ta vare på egen motivasjon og gjøre det som gjør en glad, uavhengig hva andre mener og gjør, her kan vi alle bli litt flinkere.

– Du bør sørge for å gjøre nok ting som gjør deg skikkelig glad, som gir deg en ubetinget glede i kroppen, påfyll av energi og motivasjon. Også må man gjøre ting som forventes av oss, det er ikke alltid så gøy eller energigivende, men sånn er livet.

– Det du må unngå, avgrense og begrense er ting og folk som tapper deg for energi. Her bør man rydde litt i rekkene og kvitte seg med energitappende folk og aktiviteter. Når man har kontroll på seg selv er det lettere å få kontroll på andre ting også, som det å nå mål for eksempel.

Hun har tro på at disiplin er en suksessfaktor for det å nå de litt hårete og vanskelige målene man setter seg.

– Alle møter en eller annen form for motstand i livet, og i landbruket generelt kjenner man kanskje litt ekstra på motstand. Derfor er det helt avgjørende at bønder ivaretar seg selv og egen motivasjon for å klare å stå i en krevende hverdag.

Ute i all slags vær

– Bønder er generelt disiplinerte. Jobben blir gjort uansett vær, føre og om man har lyst eller ei. Bonden tenker kanskje ikke så mye over akkurat det med disiplin, jobben bare gjøres.

Hun tenker at om man blir mer bevisst på hvilke disiplinerte handlinger man gjør i løpet av en dag, er det kanskje lettere å ta tak i de tingene som man selv tenker virkelig trenger disiplin for å få gjennomført.

Det kan være haugen med regninger som skal betales, eller en søknad som må fylles ut og sendes inn.

– Bønder er jo ekstremt gode på å jobbe. Det er liksom en arbeidsmoral man sjelden finner andre steder. Og størsteparten av all den jobbinga er som regel karakterbyggende, men man skjønner det ikke alltid selv.

Flom og tørkesommer

– Mange bønder har hatt en kjip sommer med både tørke og flom i deler av landet. Hvordan skal man klare å motivere seg selv i en slik situasjon?

– Situasjonen som mange har stått i er ikke motiverende i det hele tatt. Men mitt eneste og kanskje billigste råd er å fokusere på det man kan gjøre noe med. Og været har man stadig ikke funnet noen måte å påvirke.

Jobber man hardt og er en ærlig og redelig person, så vil du med stor sannsynlighet klare deg

Det er lov å kjenne på at det er tungt, urettferdig og nytteløst, men om man har bestemt seg for å få det til, ja da bør man fokusere energien sin der man kan påvirke.

– I noen tilfeller kan det være så enkelt som å skape seg selv noen små seire og høste noe lavthengende frukter. Det kan være å finne glede i noe utenfor drifta, eller klare å se ett og annet lysglimt i den elendige situasjonen man står i.

Kjipe situasjoner

Sogn Bjerke mener også at bønder burde bli enda flinkere til å bruke nettverket sitt og prate med folk når de står i kjipe situasjoner.

– Jeg har ståltro på at det å være åpen, dele og lytte er til hjelp om man kjenner at man står i en krevende situasjon. Når det koker innvendig kan det være både nødvendig og deilig å få delt litt frustrasjon med andre i samme uføre.

Prat med naboen eller fortell bonden litt lenger opp i dalen at du kjenner på litt motstand.

– Det er ikke farlig, og mest sannsynlig blir dialogen godt mottatt og du skal ikke se bort ifra at flere føler det som du.

Hun mener det er lov å ha en kjip dag, men at det er viktig at man ikke må blir fanget i en negativ spiral og kanskje heller bruker litt humor for å sette skråblikk på situasjonen. Hvis ikke det hjelper kan man stort sett alltid finne et eller annet positivt å trekke frem.

– Noen ganger trenger vi å trekke hodet opp av sanden og se rundt oss, glede oss over ting som familie, dyr, helse, en forening vi er med i eller en aktivitet vi gleder oss over. Se etter og til det som gleder. Det er en overlevelsesstrategi som jeg bruker når det er skikkelig tøft.

Tøffe tak vil det nok være i landbruket i all overskuelig fremtid, men Sogn Bjerke er av den oppfatning at hardt arbeid slår talent, og at hardt arbeid stort sett alltid gir gode resultater.

– Jobber man hardt og er en ærlig og redelig person, så vil du med stor sannsynlighet klare deg. Jeg bruker å si til meg selv når alt er bare dritt at hvis jeg bare jobber hardt nok, så kanskje om en uke eller to, vil det gi noen goder.