Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulv, hauk og due

Statsrepresentanter: Advokat Elisabeth Stenwig (Regjeringsadvokaten) må bruke argumenter som ellers brukes av skyteglade på bygda. Foto: Svein Egil Hatlevik.
Statsrepresentanter: Advokat Elisabeth Stenwig (Regjeringsadvokaten) må bruke argumenter som ellers brukes av skyteglade på bygda. Foto: Svein Egil Hatlevik.

Staten: En skutt ulv kan på sikt føre til utryddelse.

Også staten: 42 ulvefellinger vil ikke føre til utryddelse.

Den juridiske bataljen mellom WWF Norge og staten er i gang i Oslo tinghus. Ulvens venner har lite å tape: Ulven er likevel skutt, og både sak og eventuell anke er godt nytt.

For staten er nedsiden av rettssaken større og mer kompleks. Stevningen fra WWF tvinger Regjeringsadvokaten til å være hauk, og hente fram de spisse argumentene for å skyte rovdyr. Det vil jegere og sauebønder merke seg til neste korsvei.

Regjeringsadvokaten skriver at når ulvejakt skal vurderes, er lovens krav at uttaket ikke må true bestandens overlevelse. Det er noen annet enn om stammen er levedyktig. Uttak kan være lovlig, selv om stammen ikke er levedyktig. Riktignok kan uttaket sette bestanden tilbake og forsinke veksten i stammen, men det er ingen tvil om at også fredede og rødlistede arter kan felles, melder staten.

I lovforarbeidene til Viltloven, som nå er innbakt i Naturmangfoldloven, heter det enkelt og greit at «Bestandens overlevelse relaterer seg ikke til hvert enkelt individ».

Annonse

Det er noe helt annet enn hva påtalemyndigheten legger vekt på når det gjelder krypskyting.

Økokrims gjennomgang av straffelovens miljøparagraf 152b, den såkalte generalklausulen, konkluderer med at paragrafen kan omfatte ethvert tilfelle av ulovlig uttak av et utrydningstruet dyr. For, som departementet skriver i lovforarbeidene: "Selv små inngrep i den naturlige bestanden kan i verste fall på sikt føre til utryddelse", Isåfall er det rom for intil seks års fengsel for å "minske en naturlig bestand av truede arter".

Den samme staten sitter nå i rettsal 250 i tinghuset, klar til å prosedere på at uttak av 42 ulv (16 i ulvesonen, 26 utenfor) ikke vil utrydde ulvebestanden.

Statens fellingskvote for sist vinter vurderes riktignok etter Naturmangfoldloven, og ikke Straffeloven. Men så mektig er ikke lovgiver at en ulovlig skutt ulv etterlater seg et annet tomrom enn en død ulv skutt av et lovlig, statlig jaktlag.

Neste artikkel

– Helt sjukt å oppleve slik støtte