Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sviket mot Finnmark

Høyrepartiene skriver i Jeløya-erklæringen at de «vi vil spre makt og bygge samfunnet nedenfra.» Fake news. Regjeringa tråkker på Finnmark ovenfra og sentraliserer makt.

Stort: Finnmark fylke er på størrelse med Danmark. Deler av fylket ligger innenfor arktisk klimasone. Finnmarkskysten er strategisk viktig. Her fra E6 mellom Lakselv og Karasjok. Foto Heiko Junge

Forrige uke ble fylkesord­fører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), og fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), innkalt til møte hos kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) fordi det var full stans i sammenslåingsprosessen. Tvangssammenslåingsprosessen. Det ble også klart at kommunalministeren sender fylkesmannen i Hedmark og Oppland, tidligere justisminister for Ap, Knut Storberget, nordover for å være fredsmekler mellom de to fylkene som tvinges sammen mot sin vilje. Ett av argumentene for å sende en mekler, var at Monica Mæland «Ikke ville bestemme fra Oslo».

Storbergets mekleregenskaper skal ikke trekkes i tvil – men det kan være tvilsomt hvor frivillig det i praksis er å påta seg et slikt oppdrag når en er fylkesmann. Det er utvilsomet et taktisk godt trekk av Høyre-statsråden å sende en Ap-veteran nordover for å mekle mellom partifeller, partifeller i et parti som er imot å tvinge fylker sammen. Partifeller som gjør sin fordømte plikt: Står opp for sine respektive fylkers interesser. Hadde ikke saken vært så alvorlig, hadde den vært tragikomisk. Tvangssammeslåingen av Finnmark og Troms er kun tragisk.

Nå trøster enkelte finnmarkinger som er overrasket over at Storberget påtok seg jobben, seg med «kanskje Storberget vil gå tilbake til oppdragsgiveren sin, regjeringen, og si at denne prosessen bør stoppes» på Facebook-siden «Vi som vil ha Finnmark fylke som egen region.»

Kommunalministerens kokette «ikke bestemme fra Oslo» er sludder og vrøvl, for å låne Alf R. Jakobsens ord. Tvangssammenslåingen er bestemt i Oslo, pisket fram av regjeringspartiene i Stortinget. Iveren etter å avskaffe fylkene og svekke lokal makt, er en av regjeringas sterkeste drifter. Med KrF-støtte fikk tvangsvedtaket flertall. Avisa Ságat, som utgis i Lakselv, skrev 18. januar på lederplass: «Vi er særlig forundret over at et verdiparti som Kristelig Folkeparti kan være med på å svinge pisken mot finnmarkingene. Her bør KrF låne øre til de gode argumentene fra folkeaksjonen For Finnmark, som ledes av KrFs egen tidligere stortingsrepresentant Randi Karlstrøm fra Alta.»

«Stortingsvedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark, er et feilgrep av dimensjoner» skriver tidligere professor i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, i Aftenposten. «Det er et vedtak som er fattet uten et godt kunnskapsgrunnlag, hverken om betydningen av avstand, arealer, befolkning, grenser eller næringslivets utfordringer».

Mæland sender en Ap-veteran for å mekle tvangssammenslåing mellom partifeller i et parti som er imot tvang.

Oppsummert

Regjeringas fredsmekler

1 Fylkesmann Knut Storberget skal mekle mellom to partifeller som gjør sin fordømte plikt: Kjemper for velgernes interesser i sine respektive fylker.

Trøstetenking

2 Nå trøster overraskede finnmarkinger seg med at «kanskje Storberget vil gå tilbake til oppdragsgiveren sin, regjeringen, og si at denne prosessen bør stoppes».

Finnmark i mindretall

3 Finnmark kommer i en evig mindretallsposisjon. Finnmarkingene kan gå lei, og utflyttingen kan øke betydelig.

Annonse

Nils Aarsæther viser til at Finnmark er landets mest utsatte region. Arealet er på størrelse med Danmark, avstanden fra øst til vest er nærmere 1000 km. Deler av Finnmark ligger innenfor en arktisk klimasone, altså med en middeltemperatur på under 10 varmegrader i juli. De folkevalgte har, sammen med fylkesadministrasjonen og fagpersonale, bygget opp en særegen kompetanse på styringen av et stort, klimatisk «tungt» areal med lav befolkningstetthet. «Finnmarks interesser blir henvist til en evig mindretallsposisjon, med forventning om nederlag i fremtidige dragkamper», skriver Aarsæther. Finnmarkingene kan gå trøtt. Konsekvensen kan bli en mye større utflytting, advarer Aarsæther.

Forfatter Alf R. Jakobsen, født i Hammerfest, frykter det samme som Aarsæther. Jakobsen fikk nylig dette spørsmålet fra NRK Finnmark: «Enkelte vil si at vi kan satse på kysten, og på Finnmark, selv om det blir styrt ifra et felles storfylke i for eksempel Tromsø. Har de et poeng?» Alf R. Jakobsen: «Alle som tenker litt , skjønner jo at det er hva vi på godt norsk kaller pølsevev, sludder og vrøvl.»

Sammen med nærmere tre fjerdedel av finnmarkingene, tar kjente finnmarkinger tar til orde for å stoppe tvangssammenslåingen i et opprop. Blant andre Bjørn Sundquist, Mari Boine, Nils Gaup og Alf R. Jakobsen – som irriterer seg over at enkelte politikere snakker om Troms og Finnmark som «storfylke».«Dette er jo ren propaganda. Det blir ikke noe storfylke. Det blir stor-Tromsø, med noen få utposter ytterst i nord», sier Alf R. Jakobsen. Han mener nordområdene er for viktige til at de to nordligste fylkene skal slås sammen. «Våre strategiske interesser har alltid vært knyttet til kysten og havet utenfor. Og at kystområdene i nord er vårt viktigste strategiske aktivum. Det betyr at vi må ha en kyst som lever», sier Alf R. Jakobsen. Det har han helt rett i.

I Jeløya-erklæringen skriver høyrepartiene «vi vil spre makt og bygge samfunnet nedenfra.» Fake news. Regjeringa sentraliserer makt og tråkker på Finnmark ovenfra. Det er et svik, og et feilgrep av dimensjoner.

Neste artikkel

Reiser fra Finnmark til Oslo for å delta i ulvedemonstrasjon