Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Støres tomme Acer-trusler

Ap-lederen velger å møte partiets kjernetropper med Acer-trusler, i ei tid da Ap har en oppslutning på drøyt 20 prosent. Er EU-lojaliteten sterkere enn partitilhørigheten?

Sammen for Acer: Jonas Gahr Støre flagger at han ønsker Ap skal stå sammen med statsminister Erna Solberg og de blå regjeringspartiene om å avgi suverenitet til Acer. Foto: Cornelius Poppe
Sammen for Acer: Jonas Gahr Støre flagger at han ønsker Ap skal stå sammen med statsminister Erna Solberg og de blå regjeringspartiene om å avgi suverenitet til Acer. Foto: Cornelius Poppe

Det kunne vært en ondsinnet karikering: «I en epost fra Paris skriver Jonas Gahr Støre at Ap-ordførere og industriarbeidere i Norge må oppføre seg ordentlig mot EU og avgi suvereniteten sin til Acer, ellers blir det verst for dem.»

Det er ingen karikatur. Lørdag ble det kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre møter kjernetroppene i sitt eget parti med trusler, da Klassekampen refererte en epost fra Støre. Eposten er et svar til de rundt 100 Ap-ordførerne som sier nei til Acer. I tillegg sier en rekke fylkespolitikere i Ap nei til Acer, AUF sier nei – og de største LO-forbundene sier nei. Som vi skrev lørdag: Drønnet fra Aps grunnfjell lyder over hele landet.

Støres trusler i en epost fra Paris: «Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen. Det vil trolig bety at andre deler av avtalen vil bli satt ut av kraft. Det er et betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri. Vi risikerer i større grad å måtte oppfylle klimaforpliktelsene fra Paris på egen hånd», skriver Støre ifølge Klassekampen.

Formuleringen «betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri», vekker dårlige minner om truslene som ja-sida og NHO framsatte før folkeavstemninga om EU-medlemskap i 1994. Nå som den gang handler det om skremselspropaganda – som altså rammer blant andre Ap-ordførere og LO-forbund som så langt har forsvart EØS-avtalen.

Støres skremmeskudd er fullstendig skivebom. Dersom Norge sier nei til å avgi suverenitet til Acer, skal EØS-komiteen avgjøre hvilken del av avtalen som skal suspenderes. I EØS-komiteen er EFTA (Norge, Island, Liechtenstein) og EU likeverdige parter, og vedtak skal fattes ved enstemmighet. Det skal med andre ord forhandles – men ikke om industrieksport. Forhandlingene vil dreie seg om hva som skal settes ut av kraft i den delen av EØS-regelverket som er «direkte berørt», jevnfør EØS artikkel 102. Fri flyt av varer, eksportindustrien, er ikke «direkte berørt». EØS hjemler ingen rett for EU til å sette i verk straffetiltak mot norsk industri. Om så var, burde Norge riste støvet av og fornye handelsavtalen som «ligger under» EØS – og iverksatt «Brexit-forhandlinger» i morgen.

I EØS artikkel 102, nr. 6, heter det: «Rettigheter og forpliktelser som personer og markedsdeltakere allerede har ervervet i henhold til denne avtale, skal fortsatt bestå.» Det er altså tøv at nei til suverenitetsavståelse til Acer innebærer «et betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri».

Formuleringen «betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri» minner om tidligere trusler.

Oppsummert

Trusler fra Paris

1 I en epost fra Paris truer Ap-lederen rundt 100 av sine egne ordførere med at nei til suverenitetsavståelse til Acer kan føre til EUs straffedom over norsk industri.

Tøv

2 EØS-avtalen hjemler ikke straff mot norsk industri dersom Norge sier nei til utvidelse av EØS på energiområdet. Dersom EØS hadde slike bestemmelser, burde Norge iverksatt «Brexit-forhandlinger» i morgen.

Taktikk og tilsløring

3 Det handler om å gi fra seg retten til å suverent å bestemme hva norsk kraft skal brukes til. Det sier kjernetroppene i Ap nei til.

Annonse

Skremmeskuddene fra Paris skyter selvsagt også i stykker taktikken til Aps EU/Acer-våpendrager, Espen Barth Eide. Taktikken går ut på å «stille krav» til regjeringa for å si ja til Acer. Hva skal en med «krav» når Støre truer med EUs straffedom over norsk industri dersom Norge sier nei til suverenitetsavståelse til Acer? Eides forsikringer om at Norge etter å ha avgitt suverenitet til Acer står fritt til å godta EUs neste energimarkedspakke, den såkalte vinterpakka med 5000 – 6000 sider nytt regelverk, faller også til jorden. Skal vi kunne velge fritt i neste omgang, etter å ha avgitt suverenitet til Acer, samtidig som vi kan få EUs straffedom over norsk industri nå?

«Krav til regjeringa»-taktikken er meningsløs fordi det er EU som vil avgjøre hvor omfattende suverenitetsavståelsen til Acer på sikt blir. Rådet i EU forhandler nå om utvidet myndighet til Acer, der Norge selvsagt ikke får innflytelse og medlemslandene ikke får vetorett.

Som om han ikke allerede har underminert det taktiske «krav»-spillet, skriver Støre: «For min del kan jeg slutte meg til budskapet i oppropet deres; om at vi ikke skal gi fra oss suverenitet over egne kraftressurser til EUs energibyrå Acer, om at Norge skal ha råderett og nasjonal, demokratisk kontroll over egne kraftressurser og utnyttelsen av disse». Ap-lederen lover endog ordførerne, ifølge Klassekampen, at stortingsgruppa vil si nei «dersom kjerneverdiene som blant annet er nevnt i deres opprop er truet». Først pisk, så gulrot. Realiteten tilsløres.

Det handler ikke om eierskapet til krafta, det skulle da også bare mangle. Ikke ett EU-land vil gi fra seg krafta si. Det handler om retten til å suverent å bestemme hva norsk kraft skal brukes til. Om den for eksempel skal brukes til kraftforedlende industri i Norge. Dersom Norge avgir suverenitet til Acer, vil Acer få råderett over deler av norsk energipolitikk. Det sier kjernetroppene i Ap nei til. Støre velger å møte dem med trusler, i ei tid da Ap har en oppslutning på drøyt 20 prosent.

Neste artikkel

SV stopper regjeringas kutt i skogvern