Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sommartider, hey, hey

Beitesesongen er forutsigbart blodig. I rovdyrskogen er ingen smerte tilfeldig.

Budsjettert: Rovdyrskadene på Hadeland var tatt høyde for. Bildet er tatt etter at SNO har undersøkt kadavrene. Foto: Mariann Tvete
Budsjettert: Rovdyrskadene på Hadeland var tatt høyde for. Bildet er tatt etter at SNO har undersøkt kadavrene. Foto: Mariann Tvete

Sommartider, jag känner det är nånting på gång

landbruk

Se hele artikkelserien her

Sommartider, kom och stanna ute natten lång (Gyllene Tider)

Når et lam på Tolga møter ulv, er det fristende å tenke at det resultatet av naturens tilfeldigheter. Bonden som i fjor fikk alle lammene hjem igjen i live, men nå får dem hjem i en blodig haug på traktorhengeren, møter resultatet uforberedt.

I virkeligheten er møtet med storsamfunnets tilmålte rovdyrstammer tatt høyde for, budsjettert med, endog planlagt for.

Da klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i vinter reverserte regjeringens planer om utvidet lisensjakt i april, visste han at det med stor sannsynlighet ville gi flere skader i sommer. Som han selv sier her i avisen, "det er vanskelig å felle ulv på barmark", i forhold til den snøjakta Elvestuen avlyste. Men ingen kan bevise at Elvestuens avslag har drept ulv, mener han.

Da Elvestuen reverserte regjeringens plan om utvidet lisensjakt i april, visste han at det med stor sannsynlighet ville gi flere skader i sommer.

Tja. Hva sier genene? I april ble det påvist ulv i beiteområde på Tynset. Siden Elvestuen hadde avlyst jakta, var ulven ikke jaktbar. Den ble isteden søkt skadefelt, men siden Elvestuen hadde innskjerpet kravene til DNA-testing, ble det avslag. Isteden ble ulven DNA-testet. Den viste seg å være svensken V761. Og hvem er det som i dag vokser og trives mellom ulvekadavrene på Tynset? Jo, V761.

Forvaltningen har sett alt dette før. Historien handler om streifulv i prioritert beiteområde (check), utenfor ulvesonen (check), preventivt uttak før beiteslipp avslått (check), overskuddsdreping så snart sau slippes (check). Akkurat som på Hadeland i fjor. Da klarte én ulv å ta 307 sau. I Nord-Østerdalen er tallet 150. Foreløpig.

Rovviltnemndene på Østlandet har overslagsregnet på 8 minus 3 ulveflokker, og funnet ut at svaret er omlag 4-6, altså det antallet Stortinget har bestilt. Likevel blir det bråk. Fordi rovdyrpolitikk verken er matematikk eller logikk.

Annonse

– Det er utrolig at rovviltnemdene utfordrer enigheten om å la ulven leve i ulvesonen, sier WWFs Ingrid Lomelde. Det er som å høre Sylvi Listhaug hevde at Oslo-byrådet kaster de eldre ut fra Oslos sykehjem. Det ville vært en nyhet, dersom det var sant.

Det vil fortsatt leve minst 40 ulv i ulvesonen, selv om rovviltnemndas kvote på maks 17 dyr tas ut. Pluss årets fødte valper, selvsagt, men de finnes jo ikke før Ola Elvestuen har holdt dåpsseremoni. Av vedtak er du kommet. Til vedtak skal du bli.

Det var heller ingen nyhet at Elvestuen nylig sa at Norge ikke er forpliktet til å ha noen egen levedyktig ulvestamme. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble himmelfallen, og mener saken må opp i Stortinget. Selv om Vedums gamle regjeringskollega, et par rettsavgjørelser og biologien har sagt akkurat det samme for lenge siden. Hvis Elvestuen fant på å si at vannet i Glomma renner nedover mot sentrale strøk, vil Vedum ta helt av.

Naturvernforbundets syn på dyrevelferd er også uendret. Fagleder Arnodd Håpnes mener fortsatt at det ikke er nok å finne et par sauer stavrende rundt med avrevne jur, for å felle rovdyret som gjorde skaden. Det må mer lidelse til for å felle et individ av en globalt triviell art.

Om rovdyrsommeren er forstemmende forutsigbar, er den ikke uten festlige nyheter, særlig i Midt-Norge. Det strømmer på med bjørner inne i de rovdyrsikre gjerdene som det er øst ut penger på de siste årene. Mattilsynet vurderer å fjerne sauen fra innsiden av gjerdene og la bjørnene være. Og vips, så har vi inngjerdet rovdyra istedenfor sauen. DEN så ikke Bondelaget komme.

Fylkesmannen i Trøndelag tillater å skyte ulv som tok sau i Holtålen denne uka. Men om ulven viser seg å være genetisk verdifull, trekkes tillatelsen. Rett nok sier rovviltforliket at det ikke skal være rovdyr med skadepotensiale i beiteområder. Men Fylkesmannen har funnet et 6 år gammelt dokument der noen svensker vil være snill med ulvens gener. Svenske byråkrater trumfer selvsagt et enstemmig Storting. Ulven er jo svensk, sant?

Oppsummert

Same procedure

1 Den norske rovdyrsommeren er fattig på reelle nyheter. Lidelsene og argumentene er som i fjor.

Ingen fornyelse

2 Det er rekordmange ulv, mens rovdyrskadene går ned. Retorikken durer videre som før.

Trenger tiltak

3 Traumatiserte bønder trenger ikke floskler om todelt målsetting. De trenger hjelp til å stelle oppspist økonomi og sjelsliv.

Revyforfatterne på bygda har gode tider. Men bøndene som står med knærne i blod, har det ikke festlig. Mattilsynet orienterer dem om smittefare, mens KSL Matmerk advarer mot farlig låvebru uten rekkverk. Hvem advarer dem om hvilke psykiske plager som rammer folk som får livsverket sitt oppspist, og hvilke psykologer som kan hjelpe?

Kong Harald kaster seg rundt og reiser ut for å trøste når orkan og terror plutselig rammer. Hans rådsmedlem Ola Elvestuen sier han ikke vet når det er praktisk mulig å passe inn et møte med sauebøndene som er rammet. Han burde skaffe seg en kalender. Trøstebesøk til sauebønder i 2019 kan føres opp med en gang.

Han vet jo at tragedien er kjent og planlagt til midt i juni. Hvert år.

Neste artikkel

Bonde: Denne kua døde av forsøpling