Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Som det stiger frem

Det norske folkestyret er mer værbitt enn på lenge. Det sørger den blå regjeringa for.

Finnmark: Tidligere nestleder i Ap, leder i Tana Ap, Helga Pedersen, kjemper sammen med mange andre finnmarkinger for å bevare Finnmark som eget fylke.    Foto: Iris Egilsdatter.
Finnmark: Tidligere nestleder i Ap, leder i Tana Ap, Helga Pedersen, kjemper sammen med mange andre finnmarkinger for å bevare Finnmark som eget fylke. Foto: Iris Egilsdatter.

17.mai-feiringa med barnetog, taler og fest nærmer seg.To dager før, 15. mai, er det folkeavstemning i Finnmark. Feiringen av nasjonalstaten Norge og folkeavstemningen om Finnmarks framtid handler om det samme: Folkestyret.

Nasjonalstaten er på mange måter forutsetningen for folkestyret. Skal makt kunne fordeles rettferdig, må det være noen grenser å fordele innenfor. Folkestyre er det motsatte av elitestyre, og det beste forsvaret mot ensretting, korrupsjon og totalitære trekk i et samfunn.

En bonde, kystfisker, industriarbeider eller håndverker skal ha den samme mulighet til innflytelse over politikken som velgere med langt tykkere lommebøker, eller internasjonale selskaper med fete lobby-kontoer. Folkestyret handler om rettferdighet.

Skal makt kunne fordeles rettferdig i et land, må den selvsagt være i landet - og ikke sive ut. Nå siver stadig mer makt ut gjennom EØS-avtalen. Når lovløshet og sosial dumping rår i deler norsk byggebransje – så er det ikke fordi Stortinget gjennom en demokratisk prosess har valgt å vedta regler som åpner for slike tilstander. Ville noe norsk parti gå til valg på at «vi må innføre konkurranse om lavest mulig lønninger og færrest mulig faglige rettigheter i norsk byggebransje»? Neppe, selv om enkelte politikere på høyresida kan tenkes å være enige i det. Det er EØS som åpner for slike tilstander.

Solberg-regjeringa og Ap-ledelsen sørger for gjentatte avgivelser av suverenitet til EU gjennom EØS. Vi vet at Ap-ledelsen har et inderlig ønske om å få Norge inn i EU, så inderlig at LO og store deler partiet ble overkjørt i Acer-saken slik at AP kunne gå sammen med Solberg-regjeringa om å avgi suverenitet.

Mens Høyre står for sin politiske målsetting om at Norge bør bli medlem av EU, så dobbeltkommuniserer Frp for å forføre velgere.

Det er ugreit når finansminister Siv Jensen (Frp), ansvarlig for å ha avgitt suverenitet til EUs finanstilsyn og EUs energibyrå, nå er «urolig for økt overnasjonal makt til EUs finanstilsyn», slik ABC Nyheter skrev onsdag. Først sørger finansministeren og regjeringa for å få avgitt suverenitet, deretter – når det er for sent – er Jensen kledelig bekymret. Frp påstår også at partiet er mot norsk EU-medlemskap, samtidig som partiet i regjering er pådrivere for å avgi mer og mer suvernitet til EU.

Det norske folkestyret er mer værbitt enn på lenge.

Oppsummert

Feiring og kamp

1 17.mai-feiring og folkeavstemninga i Finnmark 15. mai handler om det samme: Folkestyret.

Nasjonalstaten

2 Nasjonalstaten er på mange måter forutsetningen for folkestyret. Nå tappes nasjonalstaten for makt gjennom EØS.

Sentralisering av makt

3 Samtidig pisker den blå regjeringa fram sentralisering av makt gjennom kommune- og regionreformen.

Annonse

Nasjonalstaten tappes altså for makt, samtidig som regjeringa pisker fram sentralisering av makt gjennom kommune- og regionreformen. Folkestyret forringes.

Det er som sagt nødvendig med grenser å fordele makt innenfor, men det er ikke tilstrekkelig for å sikre et reelt og godt folkestyre. Folkestyret betinger selvsagt en rettsstat. Det er også nødvendig med stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer som ser velgerne som myndige mennesker som skal respekteres. Det er med andre ord nødvendig å vise demokratisk sinnelag.

Behandlingen av finnmarkingene er det mest grelle eksemplet på manglende demokratisk sinnelag. Gjennom tvangssammenslåing med Troms skal Finnmark tappes for makt og innflytelse. Finnmarkingene svarer med å avholde folkeavstemning.

Kommunalminister Monica Mæland (H) har sagt at folkeavstemningen ikke får noen betydning. Ligner det mest på folkestyre eller elitestyre? Frp er altså med i en regjering som viser en arroganse overfor folk flest i Finnmark som er uvanlig i norsk sammenheng.

Frp er tilhengere av folkeavstemninger – på papiret. På det papiret som partiet har bedt om velgernes tillit til å representere dem ut fra – partiprogrammet for 2017-2021: «I ulike samfunnsmessig betydningsfulle saker ønsker FrP at innbyggerne skal kunne benytte seg av folkeavstemning». Så vidt jeg kan se, tas det ingen forbehold i programmet om folkeavstemninger i Finnmark eller om folkeavstemninger som ikke passer Frp.

Den mest rettferdige måten å forankre beslutningen om Finnmarks framtid på, er gjennom direkte demokrati – at finnmarkingene bestemmer selv gjennom en folkeavstemning. Derfor bør stortingsflertallet vise demokratisk sinnelag og respektere resultatet av folkeavstemningen i Finnmark. Slik kan folkestyret holdes i hevd.

Neste artikkel

Quislings frigjorte barn