Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Snakker om klima

Klimalandbruket er viktig, hevder regjeringen. Men det blir knapt mer budsjettpenger til tiltak som virker.

Stabilt: Lite til økt hogst og karbonbinding i landbruket. Foto: Siri Juell Rasmussen

Skogen spiller en stor rolle for klimaet, den tar opp og lagrer karbon, og kan erstatte produkter som er laget av olje, erklærer landbruks- og matminister Bård Hoksrud. Og støtter seg på norske og internasjonale fagmiljøer.

Skogen er blant våre beste hjelpemidler til å ta hånd om klimagassutslipp, fastslår Hoksrud. Så da kommer det sikkert mer penger til hjelpemidler, til gjødsling, skogsbilveier og skogplanting i 2019-budsjettet?

Nei. Isteden kommer det mer penger til forskning for å bekrefte det Hoksrud allerede har fastslått. Mens forskningsmiljøene regner enda en gang, fortsetter regjeringen å skyve lavthengende klimatiltak i skogsektoren foran seg.

Annonse

Klimatiltak i landbruket skal ha høy prioritet, sier Hoksrud. Men i budsjettet viser det seg at støtteordninger til klimalandbruk skal "videreutvikles", et annet ord for "videreført budsjettramme og dermed realnedgang".

For skogbruket er det en mager trøst at regjeringen kutter litt i skogvern. Vern av skog er ikke et klimatiltak, ifølge Miljødirektoratet. Men bare fordi skog ikke vernes, betyr det ikke at den blir hugget og brukt. Skal vi hogge like mye i skogen vår som svenskene gjør i sin, må hogsten dobles.

På innmarka leverer regjeringen 812 millioner kroner ekstra til å gjennomføre vårens jordbruksoppgjør. Bård Hoksrud er kanskje, kanskje ikke ironisk når han sier om budsjettfremlegget fra Frp-departementet at "dette er den største auken i løyvingane på svært lenge."

Men noe klimafond for skattefrie bondeinvesteringer i klimatiltak, det kommer ikke. Og når elavgiften kuttes, gjøres bondelevert bioenergi mindre lønnsomt. Det er vanskelig å forstå, samme dag som FNs nye klimarapport kom ut.

Neste artikkel

«Sp har tatt steget ut av småpartienes rekker»