Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Over streken i Trondheim

Jordvern-skandalen i Trondheim viser hvor galt det kan gå når politikk, vennskap og næringsinteresser sauses sammen i kommunal arealplanlegging.

Under press: Landbruksareal kan stige formidabelt i verdi dersom det blir omdisponert til blant annet boligbygging. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Under press: Landbruksareal kan stige formidabelt i verdi dersom det blir omdisponert til blant annet boligbygging. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Trondheim kommune har den tvilsomme æren av å toppe listen over kommuner som omdisponerer mest matjord i Norge. En stor del av disse omdisponeringene har skjedd mot kommuneadministrasjonens råd. Det er altså politikerne i den Ap-styrte byen som har drevet fram massive innhogg i landbruksarealet.

Adresseavisen har i en serie artikler satt søkelyset på hva som har foregått i kulissene i de omstridte arealsakene. Det er ikke noe pent bilde som trer fram. En fellesnever i disse sakene er rolleblanding og tette bånd mellom politikere og næringsinteresser.

Sentral i sakene er Rune Olsø, i mange år en innflytelsesrik Ap-politiker i Trondheim. Han er både tidligere leder av Trondheim Ap og Sør-Trøndelag Ap, og sitter dessuten i bystyret (som han for tiden har permisjon fra). Olsø var i tillegg partner i Staur Holding, et selskap eid av Østhus-familien, som blant våre lesere nok er mest kjent for å ha bygd opp Norsk Kylling. Staur er involvert i flere av eiendomsprosjektene som er etablert på omdisponert landbruksareal.

Det er ikke mulig å omtale alle de omstridte arealsakene i Trondheim på denne plass. Men en av dem, Kystad-saken, var imidlertid så oppsiktsvekkende at Økokrim startet etterforskning av Olsø. I korte trekk var saken slik: I 2015 foreslo rådmannen å legge flere landbruksområder i Trondheim bak «grønn strek». Dette var arealer som skulle få et ekstra vern mot utbygging. Kystad var et av disse områdene.

På det tidspunktet hadde utbyggerne Kystad Vestre AS og PH Utvikling AS inngått avtale om kjøp av arealene, med tanke på boligbygging. Grønn strek ville forpurre planene. Utbyggerne henvendte seg da til Staur, og inngikk en avtale om «bistand i reguleringsarbeidet». Det var i avtalen en forutsetning at tjenestene skulle leveres av Olsø personlig.

For tjenestene skulle Staur totalt motta seks millioner kroner etter ulike «milepælsbestemmelser». Den første millionen ble utløst ved avtaleinngåelse, den neste skulle komme etter at Kystad var tatt ut av grønn strek. Million nummer to ble utbetalt etter at Aps forslag om å ta Kystad ut av grønn strek ble vedtatt i bygningsrådet.

Med tette bånd mellom politikere og utbyggere er det vanskelig å ha tillit til prosessene.

Oppsummert

Versting

1 Trondheim kommune er en versting til å bygge ned matjord.

Avslørt

2 Nå er det avslørt at det har foregått dunkle saker i kulissene i trønder­hovedstaden.

Sauses sammen

3 Det er vanskelig å ha tillit til prosesser der politikk, næringsinteresser og vennskap sauses sammen.

Annonse

Overfor Adresseavisen påpekte Olsø at han hadde alt på det tørre ved at han hadde erklært seg inhabil i grønn strek-saken, og at han heller ikke hadde deltatt i partiets saksforberedelser. Adresseavisen spurte også lederen i Aps bystyregruppe, Geir Waage, om hvilken rolle han spilte i saken. De to er nære venner, blant annet var Olsø Waages forlover.

Waage svarte at han var i fødselspermisjon da vedtaket ble fattet, og at han hadde fokus på helt andre ting enn hvilke områder som burde være en del av grønn strek. Senere uttalte han også at han var så sikker som han kunne bli på at han ikke hadde snakket med Olsø om Kystad-saken.

Økokrims etterforskning viste at verken Olsø eller Waage snakket sant. Ifølge Økokrim ble det utvekslet flere tekstmeldinger mellom de to kvelden før møtet i bygningsrådet. Her forfatter Olsø en tekst som spesifikt slår fast at Kystad tas ut av grønn strek som Waage deretter videresender til andre i partiet – uten å gjøre oppmerksom på at teksten var forfattet av den inhabile Olsø. Teksten er likelydende med vedtaket som ble fattet neste dag.

Kort forklart forfattet Olsø selv merknaden som utløste et honorar på en million kroner til selskapet Olsø jobbet for. Økokrim opplyser også at det mellom Staur og Olsø var inngått en avtale at 400.000 kroner av denne delbetalingen skulle tilfalle Olsøs eget selskap. I går sa ordfører Rita Ottervik at Olsø har prøvd å påvirke én og én bystyrerepresentant i saker om grønn strek. Økokrim har forøvrig henlagt saken mot Oslø på bevisets stilling.

Kystad-saken viser hvor krevende det er å la kommuner forvalte arealsaker som dette. Verdistigningen ved å omdisponere landbruksareal til for eksempel boligformål kan være formidabel. Med tette bånd mellom politikere og utbyggere er det vanskelig å ha tillit til prosessene. Trondheimspolitikken er et argument for å løfte omdisponeringssaker opp til et høyere politisk nivå.

Neste artikkel

Kommunar har storstilte planar om å bygge ned meir matjord