Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge ut av bruk

Høyre har solgt bunaden til Disney World og gir pelsdyra til Kina. Med Venstre i regjering tas Norge ut av bruk.

Forbud: Solberg 2-regjeringen med Venstre-leder Trine Skei Grande (t.h) presser lønnsom næring ut av landet og forbyr klimaverktøy og nydyrking, skriver kommentatoren. Foto: Erna Solberg/Høyre.
Forbud: Solberg 2-regjeringen med Venstre-leder Trine Skei Grande (t.h) presser lønnsom næring ut av landet og forbyr klimaverktøy og nydyrking, skriver kommentatoren. Foto: Erna Solberg/Høyre.

Kritikere av den nye regjeringserklæringen påpeker at bruken av fraser som "skal vurderes" og "skal utredes" har økt kraftig med Venstres inntreden. Når det gjelder Norge utafor asfalten, har regjeringen vurdert ferdig. Mye skal forbys.

To år etter at Venstre fikk regjeringen med på å verne 10 prosent av norsk skog, blir sitkagrana forbudt. I regjeringserklæringen heter det at svartelistede arter skal bekjempes, og høyrisikoarter fjernes fra norsk natur. Sitkagrana er klasset som høyrisikoart.

Det hjelper ikke at arten oppfører seg omtrent som furu, samtidig som den er mye mer klimaeffektiv. Forbys skal den, fra verktøykassa til norsk klimaskogbruk. Regjeringen som prater om kostnadseffektiv klimabinding i skog, reduserer klimabindingen i 50.000 dekar skog gjennom sitkaforbudet.

Hamsuns Isak Sellanraa og andre nydyrkere bygde landet, trodde man. Egentlig ødela de for klimaet. Regjeringserklæringen forbyr nydyrking, etter at H og Frp på egen hånd klarte å lage et forslag der det påstås at forbud "i liten grad vil begrense mulighetene for matproduksjon." Det er mulig man ser for seg økt multeproduksjon på myra, etter hvert som regjeringen får åpnet nye oljefelt.

Flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper betyr mer trøbbel for alle som bruker Norge. Regjeringen skal vurdere flere nye nasjonalparker: Østmarka nasjonalpark nevnes spesielt, selv om lokaldemokratiet har sagt nei.

Venstre har også fått regjeringen med på å vurdere forbud mot å deponere gruveslam i sjøen. Et forbud som bergverksforsker Rolf Arne Kleiv ifølge forskning.no sier blir "helt feil". Kleiv er professor i mineralteknikk ved NTNU, og ville hatt en god del å si i en kunnskapsbasert forvaltning. Regjeringen hører heller på folk som hyler "Førdefjorden drepes", fordi fem prosent av fjorden skal fylles opp med det samme som alle norske fjorder er fulle av: Steinslam med tungmetaller.

Erklæringen nevner høflig at landbruket er en viktig bidragsyter i det grønne skiftet. Nei du sier ikke det! Sektoren som allerede binder halvparten av norske klimautslipp tilbake i skog og jordsmonn, og som har kuttet utslippene kraftigere enn de aller fleste andre samfunnssektorer, var nok klar over det fra før.

Bondens inntekter skal i "størst mogleg grad" hentes fra markedet. Samtidig forbys den mest markedsrettede produksjonen.

Oppsummert

Forbudslinje

1 Den nye regjeringserklæringen skal utrede mye. Forbudene som rammer bruken av Norge, er klare.

Fram og tilbake

2 H, V og Frp vil at bøndene skal leve av marked og klimasmartness. Klimaverktøy og lønnsomme næringer forbys.

Nye tider

3 På 80-tallet tok Høyre landet i bruk sammen med Sp. Med Venstre på laget går det motsatt vei.

Annonse

Det mange ikke var klar over før Venstre, Høyre og Frp nå forteller det, er at "reduserte klimagassutslipp fra landbruket er helt nødvendig." Klimaet krever at bønder som tjener en tidel av hva en flykaptein i SAS tjener, blir ilagt CO2-avgift. SAS får en ny rullebane på Gardermoen. Det bedrer nok klimaet i loungen.

Den nye regjeringen vil at bondens inntekter i "størst mogleg grad" hentes fra markedet. Samtidig forbys den mest markedsrettede produksjonen. For å få forbudt pelsdyrhold (ikke import, omsetning eller besittelse av pels. Det ville jo rammet velgerne), blir det nødvendig å svi av 7 milliarder kroner. Den som tror regningen vil bli belastet fremtidige landbruksoppgjør og dyrevelferden i kinesiske pelsfarmer, har fulgt greit med i timen.

Den nye regjeringen varsler satsing på urbant landbruk. Det skjer blant annet ved at kommunene får større råderett til å bygge ned matjorda si.

Venstres Abid Raja hyller urbanbonden Tugushan Alp i Molde. Nede i et bomberom dyrker Alp frem salat med 90 prosent vann og null komma poff kalorier, og tilsvarende liten betydning for selvforsyning og matberedskap. Men det blir festlige bilder på TV, da.

Siden 1924 har Høyre hatt én landbruksminister: Johan C. Løken. Aldri i nyere tid var bondens inntekt nærmere industriarbeiderens enn i hans tid, først på 80-tallet. For Løkens Høyre var bunaden et stasplagg, og Sp og KrF var naturlige naturbrukspartnere. De fikk frem det beste i Høyre, kunne Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sagt. Nå mener Vedum, ikke uten poeng, at Venstre får frem det verste i Høyre.

Løkens livslange arbeid for en grønn bioøkonomi var alltid tall- og faktabasert, og aldri henfallen til føleri og symbolpolitikk. Løken gikk bort før jul. Han slapp å oppleve en Høyre-regjering som forbyr landbruksproduksjon, nydyrking og trær for å tekkes folk som tror melk kommer fra oksen og maten fra bomberom i byen.

Neste artikkel

Venstre pusher på for torv-forbud – krever svar fra regjeringa