Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingrid Aune til minne

I dag begraves Ingrid Aune (33). Over 800 personer er ventet å følge Malvik-ordføreren til graven. Mange flere vil savne henne.

Malvik-ordfører Ingrid Aune gikk bort etter en båtulykke utenfor Namsos. Her fotografert i Trondheim 25. Juni 2019 i forbindelse med signering av byutviklingsavtale. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix
Malvik-ordfører Ingrid Aune gikk bort etter en båtulykke utenfor Namsos. Her fotografert i Trondheim 25. Juni 2019 i forbindelse med signering av byutviklingsavtale. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ingrid Aune og kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen omkom etter en båtulykke utenfor Namsos. Tapet er stort. For deres nærmeste, selvsagt. For Malvik og Trøndelag. Men også for Norge. Med Aune har Arbeiderpartiet mistet enda en av sine sterke stemmer - en kvinne som kunne ha blitt en nasjonal lederskikkelse og preget den norske samfunnsdebatten de neste tiårene.

Lokal, nasjonal, internasjonal: Ingrid Aune var et levende bevis på at engasjement ikke kjenner noen grenser. Internasjonalt engasjement trenger ikke fortrenge forståelse for viktige lokale spørsmål. I Aunes tilfelle snarere tvert imot.

Hun var et motstykke til båstenkingen i begrepene “somewheres” og “anywheres”, slik de er omtalt i boka “The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics”. “Anywheres” er urbane, høyt utdannet og ofte velstående. De verdsetter mobilitet, forandring, innovasjon. Identiteten deres er ikke knyttet til et bestemt sted eller en lokal eller nasjonal gruppe. “Somewheres” derimot, er lavere utdannet og verdsetter sikkerhet og tradisjon, det nære og det kjente. Identiteten er gjerne knyttet til hjemstedet eller en lokal gruppe, og dette preger hvordan de ser på verden. Aune var både “somewhere” og “anywhere”.

Annonse

Ingrid Aune hadde et sterkt internasjonalt engasjement. Som samfunnsredaktør i Dagsavisen ble jeg først kjent med henne da hun i 2012 og 2013 var politisk rådgiver for Espen Barth Eide, først i Forsvarsdepartementet, så i Utenriksdepartementet. Vi fikk ytterligere kontakt etter at hun i 2015 ble valgt til ordfører i Malvik kommune og jeg i 2016 tiltrådte som sjefredaktør i Nationen. I Malvik jobbet Aune med “klassiske” Ap-saker, som å sørge for flere heltidsstillinger. Hun jobbet også intenst med næringsutvikling, og hadde en dyp forståelse for landbrukets betydning for bosetting og arbeidsplasser over hele landet. Aune var stolt over at Malvik kommune er den trøndelagskommunen som omdisponerer minst matjord, og var pådriver for at Ap gikk imot forslaget om å legge en ny travbane på dyrka jord i Malvik.

Ingrid Aune var geitepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Det er ikke tull, faktisk og det hadde vi mye moro med. På sitt eget, rare vis, var dette også talende for denne dama. Geita er morsom og hjertevarm, nyttig og smart, og kan omdanne den tetteste krattskog til en delikatesse. Med sine firkantede pupiller har geita dessuten 340 graders synsvidde. Med et unikt overblikk ser den (nesten) alt. Slik var også Ingrid Aune.

Hun døde altfor tidlig. Men fikk utrettet mye. Vi lyser fred over Ingrid Aunes minne.

Neste artikkel

Trygghet for alle. Også i nord