Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer moro. Mindre trivsel.

Mens skuterløypene åpner, strammer staten inn på skuterkjøringen til egen hytte. Det blir det dårlig trivsel av.

Ensom: Ganske mange i distriktene har veiløs hytte. Nå blir det verre å få kjøre dit. Foto: Leif Magne Flemmen.

"Det er ikke veg helt til døra, og nå har det snødd ei ukes tid. Men noe ska'n jo ha å gjøra; Jeg måker snø, jeg har da helgjefri" (Ole Ivars, Hyttetur, 1999).

Alle som kjøper tomt og bygger hytte i dag, tar bilvei som en selvfølge. Men folkehytta er det Ole Ivars som har copyright på. Den har utedo, men ikke bilvei.

Denne kulturen er befestet i snøsikre dalstrøk: Skuteren står på tunet eller i garasjen. Om fredagen plasseres familien på skuterkjelken og fraktes motorisert til ei lita vedfyrt bu innpå skogen. Byfolket kan bare ha sitt Blazerfjell panorama i fred.

Men det ryker i hytteveggen. En sovende, hvit papirtiger har våknet til live.

Etter forskrift om motorferdsel i utmark fra 1988 er det er det nemlig ikke lov å kjøre skuter til hytta om den ligger nærmere enn 2,5 km fra nærmeste brøytede bilvei.

Om avstanden er 2500 meter eller mer, kan det gis løyve "for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg". Folk kan tas med på skuteren dersom det er plass ved siden av bagger og handleposer. Det er altså ikke lov å kjøre ned i bygda en ekstra tur bare for å hente tante Olga og de kjipe søskenbarna.

Bestemmelsen har vært så løst håndhevet at det er rimelig å snakke om en sovende grense. I praksis har hyttefolk har fått kjøre et fritt antall turer med folk og utstyr, også når avstanden er under 2,5 km.

Men nå er det slutt. I Troms har Fylkesmannen skjerpet tonen. Saksbehandler Svein Georg Hove i Lenvik kommune gjør jobben sin, og avslår søknader der hytta er for nær bilvei. De som får kjøre, får maks fem turer til hytta per vinter. Til Nordlys sier Hove at det ikke er noen menneskerett å kjøre skuter til hytta.

"Ganske mange mener at retten til å eie en hytte inkluderer retten til å kjøre seg og familien dit."

Oppsummert

Loven gir og tar

1 Flere får kjøre skuter. Færre får kjøre skuter til hytta. Det blir det bråk av.

Ny praksis

2 Staten skjerper inn avstandskrav til hyttekjøring som har slumret i tiår.

Surt i snøen

3 Stortinget har ønsket regulering og trivsel, ikke minimalisering av skutertrafikken. Det er tvilsomt om statens innstramming bidrar til det.

Annonse

Ganske mange mener at retten til å eie en hytte inkluderer retten til å kjøre seg og familien dit, når du har gjort det så lenge du kan huske. Og iallfall når byfolket kjører SUV til hyttegrenda si, og nabogutten får kommunale skuterløyper å kjøre fritt i.

Folk blir forbanna. "De fleste har hytte på fjellet. Dette er snakk om å ivareta vanlige folk sin rett til å bruke hytta si. Slik det er nå, føler vi oss som kriminelle", sier eks-ordfører Martin Ness i Lenvik til Nordlys.

Da Selbu kommune behandlet hyttekjøring etter ny og strengere praksis i vinter, telte saksdokumentene 1600 sider. Kommunestyret i Salangen ber om at regjeringen fjerner hele kilometergrensen, og skriver: "Veldig mange hytteeiere som i 40 år har fått dispensasjon for å frakte nødvendig utstyr og bagasje til hytta vil miste denne muligheten."

Det er helt greit, synes avtroppet klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Ulovlig praksis er ikke er et argument for å endre regelverket, men for å endre praksis. Da vil "kjøringen begrenses til et nødvendig minimum", meldte Helgesen i januar. Og økte temperaturen i hytteveggen enda et par hakk. Minimumsmålet er nemlig noe miljøbyråkratene har funnet på sjøl.

I 2008 la daværende Direktoratet for naturforvaltning fram forslag til ny lov om motorferdsel i utmark. I formålsparagrafen hadde noen skrevet inn et mål om å "begrense ferdselen til et minimum". Verken storting eller regjering hadde bedt om noe sånt.

"Forslaget har ikke en snøballs sjanse i helvete til å bli vedtatt", sa Sps Ola Borten Moe. Og fikk rett. Lovgiver har ikke målsatt verken "begrense" eller "minimum". Derimot skal loven "regulere ... med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen". Det forhindrer ikke Miljødirektoratet fra å sende ut retningslinjer til kommunene som fortsatt bruker det hjemmesnekrede minimumsmålet. Hvordan kommunene skal fremme den trivselen loven pålegger dem å fremme, sier retningslinjene ingenting om.

Det er der Ole Ivars kommer inn. Når de synger om hytta, synger de om trivsel. Dersom tusener av hyttefamilier må begynne å bære barn, klær og proviant for en påskeuke i 2,4 kilometer snø der de før kjørte skuter, vil det trolig gå ut over både naturmiljø og trivsel.

Neste artikkel

Quislings frigjorte barn