Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsvarets kulturproblem

Når varsler om kritikkverdig atferd ikke tas tilstrekkelig på alvor, skader det Forsvarets omdømme og rekruttering.

Ryddejobb: Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen må rydde opp i ukulturen som skader både omdømme og rekruttering. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Ryddejobb: Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen må rydde opp i ukulturen som skader både omdømme og rekruttering. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Forsvaret har for dårlig håndtering av interne varsler. NRK har gått gjennom over 70 varsler fra de siste to årene. 17 av dem handler om toppoffiserer med høyest grad og stilling i etaten. Noen har flere varsler på seg, og noen av dem sitter i forsvarssjef Eirik Kristoffersens ledergruppe.

Et økt antall varsler kan bety at mørketall er i ferd med å komme fram i lyset. Forhåpentligvis betyr det at ansatte har tro på at de kan oppnå endring i bedriftskulturen, at man har tillit til at man blir hørt når man rapporterer om kritikkverdige forhold.

Vel å merke hvis ledelsen tar varslene og varslerne på alvor. Her har Forsvaret et stort forbedringspotensial. Per nå står de i fare for å miste både tillit og troverdighet som moderne organisasjon.

Varslene omhandler økonomisk utroskap, seksuell trakassering – en sersjant snikfilmet en soldat i dusjen 38 ganger, ansettelse av nær familie, mobbing, brudd på regler om sikkerhetsklarering, fyll og fyllekjøring og manglende håndtering av vådeskudd. Blant annet.

Jens Jahren, leder for Befalets Fellesorganisasjon, bekrefter overfor NRK at det kan synes om varsler mot toppledere ikke får konsekvenser. Tvert imot fortsetter lederne i jobben, eller går videre til nye, bedre stillinger.

Det er direkte skadelig for både arbeidsmiljøet og for organisasjonens omdømme. Hovedverneombudet i Hæren, Thomas Nordman Hansen, mener man ser eksempel på en ukultur i Forsvaret.

– Utfordringen er når man kommer på tilstrekkelig høyt nivå i forsvaret der de fleste kjenner hverandre eller har en eller annen form for relasjon, sier Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF).

Forsvarssjef Kristoffersen mener den samme, grundige behandlingen gjøres i alle saker, men innrømmer behov for forbedring. Det må være mildt sagt.

Overtredelser og kritikkverdig atferd må slås ned på, uavhengig av hvem det gjelder. Når det ikke skjer, utvikles en frykt for å varsle, der man blir redd for konsekvensene. Da kan man som organisasjon se langt etter den åpenheten man ønsker seg.

Forsvaret må ta interne grep for å rette opp inntrykket av å være en umoderne organisasjon der sjefer dekker hverandre, kvinner ikke tas på alvor og varsler håndteres etter skjønn. Det skaper mistillit at sjefer fortsetter karrierene som om ingenting har skjedd.

For å sikre fortsatt rekruttering og en sunnere organisasjonskultur, er det nødvendig med en grundig opprydning og oppgradering av kunnskap om hvordan man håndterer varsler. Klarer de ikke å etablere objektive rutiner, må det vurderes om varsler mot ledere i Forsvaret i stedet bør behandles av et eksternt organ.

Neste artikkel

Fra kornavtale til fredsavtale?