Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kvinner, shopping og søppel

Anne-Kari Bratten angriper kvinner for at de «heller vil gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe». Spekter-direktøren bør slutte å snakke offentlig ut fra erfaringer med sin egne, triste krets av shoppende kvinner på Oslos vestkant.

CC Vest: Et større kjøpesenter på Oslos vestkant. Spekter-direktør Anne-Kari Bratten mener kvinner jobber deltid for å ha tid til å shoppe i dette kjøpesenteret. Bratten bør snakke for seg selv, og spare offentligheten for søppel-argumenter. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
CC Vest: Et større kjøpesenter på Oslos vestkant. Spekter-direktør Anne-Kari Bratten mener kvinner jobber deltid for å ha tid til å shoppe i dette kjøpesenteret. Bratten bør snakke for seg selv, og spare offentligheten for søppel-argumenter. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Denne uka har to direktører for store arbeidsgiverorganisasjoner forsøplet det offentlige ordskiftet. De to har felles utgangspunkt: Kvinner må jobbe mer. Kvinner må ikke jobbe deltid.

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, var først ute. Hun mener at en av hovedårsakene til at kvinner jobber deltid, er at de har hovedansvaret hjemme. Derfor er det viktig med rimelige praktikantordninger, og hun foreslår at au pair-ordningen endres: «Etter dagens ordning er det ikke lov å dele på en au pair. Hvis man hadde utformet en annen type ordning, kunne man kanskje fått til en løsning hvor flere kunne gått sammen og på den måten gjort det mer overkommelig økonomisk og samtidig sikret praktikantene gode vilkår», foreslo Kristin Skogen Lund i Dagens Næringsliv tirsdag.

Andre vil mene at det er like viktig at menn tar sin del av hjemmetjenesten, for eksempel, eller at barnehagetilbudet bygges ut – kanskje gjøres rimeligere. Mange av oss mener også at Skogen Lund i stor grad tar feil, og at kvinner først og fremst jobber deltid fordi det er for få faste, hele stillinger – for eksempel innen helse- og omsorgssektoren, varehandel og service. Eller fordi de ikke har helse til å jobbe heltid. Men Skogen Lunds forsøpling ligger ikke i at hun tar delvis feil. Den ligger i synet på au pairer som billig arbeidskraft.

Au pair kommer av det franske «på lik fot». Formålet med ordningen er at unge mennesker skal lære om kulturen i et fremmed land ved å bo sammen med en familie. Vertsfamilien gir kost, losji og lommepenger, og får hjelp til barnepass og lettere husarbeid tilbake. Skogen Lunds forslag om au pairer som «økonomisk overkommelig» arbeidskraft, uttrykker manglende respekt for de unge som kommer til Norge for å lære om landet vårt.

Samtidig oppfordrer NHO-direktøren til sosial dumping og ulovlig arbeidsinnvandring. Arbeidsinnvandrere som er lovlig i Norge skal vurderes og lønnes på samme måte som etnisk norske ansatte. De skal ikke underbetales ut fra at de uansett «får bedre muligheter enn i hjemlandet», slik Skogen Lund argumenterer for. Norske familier som vil ha hushjelp, må ansette en og betale tarifflønn.

Kristin Skogen Lunds utspill utløste mer søppel – fra direktøren i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Spekter organiserer arbeidsgivere innen helse, kultur og samferdsel.

Spekter-direktøren fnyser av Skogen Lunds au pair-forslag: «Jeg har aldri hatt au pair eller vaskehjelp. Jeg har fått en toppstilling i samfunnet, og mine barn sier at jeg er verdens beste mamma», sa Bratten til Dagens Næringsliv onsdag.

Mange har «verdens sterkeste pappa», uten at det kan brukes som objektivt mål på farens fysiske styrke.

Oppsummert

Kvinner jobber for lite

1 NHO-direktøren foreslår at au pair-ordningen endres, slik at flere husstander kan gå sammen om en økonomisk overkommelig praktikantordning. Dermed kan flere kvinner jobbe heltid, tror Skogen Lund.

Kvinner shopper for mye

2 Spekter-direktøren fnyser av behovet for praktikant, og sier hun har nådd samfunnstoppen uten. Kari-Anne Bratten angriper kvinner for å ville shoppe i stedet for å jobbe heltid.

Kvinner som prater for mye

3 NHO-direktørens forslag fremmer sosial dumping. Spekter-direktørens påstander fremmer idioti.

Annonse

Noen må hviske Bratten i øret at de barna som ikke sier de har «verdens beste mamma», sannsynligvis har vært utsatt for grov omsorgssvikt, hvilket heldigvis gjelder de færreste barn i Norge – så argumentet er ugyldig. Påfallende mange barn har også «verdens sterkeste pappa», uten at det nødvendigvis er noe objektivt mål på den konkrete fars fysiske styrke.

Anne-Kari Bratten mener åpenbart at kvinner som jobber deltid, har valgt det fordi de har råd til det. Ifølge Statistisk sentralbyrå, er det 36,8 prosent av de yrkesaktive kvinnene som jobber deltid. Flere kvinner uten barn enn med barn under 16 år, jobber deltid, for eksempel fordi kreftene kan svekkes litt når en blir eldre. Rundt 12 prosent av mennene jobber deltid.

«Det som er helt uforståelig, er at kvinner som ikke har barn – eller barn over 16 år – jobber mer deltid enn småbarnsmødrene. Det betyr bare at vi har hatt en enorm økonomisk vekst», sier Bratten. Vi kan undre oss over hvordan i all verden kvinner uten barn kan ha noe å bruke tida på. Eller vi kan bruke forstanden. Brattens undertekst om at kvinner nok tjener for mye når de «velger» å ikke jobbe heltid, står seg dårlig mot det faktum at menn i snitt fortsatt tjener mer enn kvinner. Mange av kvinnene som jobber deltid, jobber også i lavtlønnsyrker.

Anne-Kari Bratten angriper deltidsarbeidende kvinner for at de «heller vil gå og shoppe på CC vest enn å jobbe. Det er ikke bærekraftig», som hun uttrykte det i Dagens Næringsliv. Bratten bør slutte å snakke offentlig ut fra erfaringer med sin egne, triste krets av shoppende kvinner på Oslo vest. For øvrig er argumentet en fornærmelse mot ethvert intellekt.

Sammen med Spekter bestilte Fagforbundet i LO i 2013 en utredning om årsakene til deltidsarbeid fra Arbeidsforskningsinstituttet. Den viste at den viktigste årsaken til deltidsarbeidet, var hensynet til egen helse, skrev Aftenposten fredag. Det handler altså i stor grad om kvinner som selv betaler for å holde seg friske for å kunne stå lenger i arbeid. De fortjener ikke å få søpla fra Spekter-direktøren veltet over seg.

Neste artikkel

Frykter nye innleieregler vil svekke reiselivet i distriktene