Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjent fjes - men kan han fjøs?

Frp-profilen Bård Hoksrud blir ifølge orienterte kilder landbruksminister. Kjedelig blir det nok ikke. Men blir det bra?

Da Sylvi Listhaug gikk ut av landbruksdepartementet for siste gang, og Jon Georg Dale flyttet inn, trakk mange bønder et lettelsens sukk. Vel var Dale også Frp-er. Vel var han skolert i Finansdepartementet, et departement der bondens mange støtteordninger og skatteordninger tilsynelatende ofte oppfattes som en fiskal uting.

Men Dale kunne ting. Han forsto ting. Oppvokst blant sauebønder, skolert i kjøttskjæring. Han behandlet bonden som en felle, ikke en fiende, også når det var saklig uenighet.

Nå er Dale-æraen over. Ifølge det som i skrivende stund fremstår som meget godt orienterte rykter, er det i stedet soloppgang for Hoksrud-æraen.

Bård André Hoksrud er 45 år og født i Porsgrunn. Han har ikke utdanning utover videregående, og har ikke vært ute i arbeidslivet utenfor politikken siden 1998. Men han har tolv års stortingsansiennitet, har vært statssekretær i samferdselsdepartementet, og ... og så videre.

Poenget er at du sannsynligvis vet hvem Bård Hoksrud er. I hvert fall hvis du ser et bilde. Hoksrud er den mest joviale Frp-eren. Sannsynligvis den eneste på Stortinget som kan gi Trygve Slagsvold Vedum konkurranse i øvelsene trivelig fliring og smørblid fotokarisma. Han kom i hardt vær etter å ha kjøpt sex på et hotell i Riga i 2011 (han innrømte forholdene), men klarte raskt å klore seg tilbake til begivenhetenes sentrum.

Hoksrud gir ikke inntrykk av å være spesielt slu. Tvert imot har han en så jovial fremtoning at det nesten kunne være mulig å tro at han endte opp på bordell ved et uhell. Det er likevel verdt å merke seg at han sjelden taper en konfrontasjon eller kampvotering.

Men kan han han noe om landbruk?

Annonse

Kortversjonen er enkel. Svaret er, med all sannsynlighet, nei. Hoksrud har sporadisk involvert seg i enkeltsaker som stortingsrepresentant. Da Vedum var landbruksminister, etterlyste Hoksrud strengere Mattilsyn-oppfølging av en Nissedal-pelsdyrbonde som var beskyldt for å drive med dyremishandling. I vinter gikk han i ulvedemonstrasjon utenfor Stortinget. I sommer har han aktivt fulgt opp den såkalte Småkasin-saken, der to søsken til slutt fikk Jon Georg Dales medhold i å skille opp familiegården så begge kunne få eie litt av jorda.

Oppsummert

Profil

1 Bård Hoksrud vil være den Frp-landbruksministeren hittil som er mest kjent før han gikk inn i landbruksdepartmentet.

Ikke Bårds bord

2 Men han er ikke kjent fordi han er så fryktelig interessert i landbruk. Tvert imot har han vist mindre interesse enn både Jon Georg Dale og Sylvi Listhaug.

Matglad

3 Kanskje blir Hoksrud-æraen først og fremst en sjarmøretappe uten politisk innhold. Men det er mulig han lar seg engasjere i forbrukersaker.

Det er likevel ingen systematisk tilnærming å spore i Hoksruds landbruksengasjement. Derimot er det tydelig at Hoksrud er engasjert i spørsmål om mat. Der er hans budskap enkelt: Mat er godt, og staten skal ikke bruke avgifter eller inngrep til å gjøre det vanskeligere å få seg litt god mat. Derfor har han stått på barrikadene for sjokomelk i skolen (han er for), priskrig på smågodt (han er for), og priskrig på kjøtt (han er for).

Med andre ord bør få vente seg noen kursendring fra Dale til Hoksrud. Derimot blir det nok en ny runde med trivelige gårdsbesøk rundt om i landet. Dales budskap har vært at Frp, til tross for kuttforslag, har vært bondens venn. Det budskapet vil Hoksrud sannsynligvis videreføre. Selv om han sannsynligvs vil komme til bords mer fra et forbrukerperspektiv. Selv om Hoksrud er fra landbruksfylket Telemark, har han ikke den solide landbruksfaglige bakgrunnen Dale har. Selv Sylvi Listhaug vokste opp på gård. Det gjorde ikke Bård Hoksrud.

"Selv Sylvi Listhaug vokste opp på gård. Det gjorde ikke Bård Hoksrud."

Det gir Hoksrud et vanskelig utgangspunkt i dagens Storting. Siden veien til flertall går gjennom Kristelig Folkeparti, og KrF er tett knyttet til landbruksnæringen, er det ofte nødvendig å snakke landbrukets språk for å få gjennomslag. Det språket virker det ikke som Hoksrud kan. Hans stil er nærmere Dales enn Listhaugs, og vil kanskje gjøre noen forhandlinger marginalt enklere. Men det er liten grunn til å tro at Hoksrud vil klare å åpne dører som ble stengt for Dale.

Derfor er det mulig at Hoksrud-æraen først og fremst vil være en sjarmøretappe uten store politiske basketak. Men det ligger et par vanskelige temaer og venter i landbruksministerens dokumentmappe. Jordbruksoppgjøret for neste år blir i et valgår - og kan som alltid vise seg være vanskelig. Spørsmålet om markedsregulering av melk er ikke endelig avklart. Den nye fjelloven kan innebære store endringer i norsk utmarksforvaltning, og kan bli viktig og vanskelig selv om alt som ikke angår Nord-Norge i prosessen hittil har seilt under radaren.

Og så er det lov om god handelsskikk. Denne loven skal som kjent etter planen gjøre konkurransen i dagligvaremarkedet litt mer rettferdig og litt vanskeligere å dominere for store enkeltaktører. Hvis det stemmer at Hoksrud tenker som en forbruker mer enn som en landbrukspolitiker (og absolutt ingenting tyder foreløpig på noe annet), ville det være naturlig at dette er den saken han først tar tak i med glød og iver.

Men det er all grunn til å anta at Hoksruds ledestjerne i både denne og andre saker vil være målet om billigst mulig mat, ikke best mulig økonomisk bærekraft i alle produksjonsledd. Det er ikke akkurat dét standpunktet Landbruks-Norge ville ønske seg. Uansett hvor jovial innpakningen er.

Neste artikkel

Partiene vil ikke utsette pelsdyrforbud etter Mattilsynet-avsløringen