Kampen om jordbruksmeldinga

Regjeringas jordbruksmelding er et massivt angrep på landbrukspolitikken, mener Norges Bondelag. Dette er en melding som en Ap-minister like gjerne kunne ha satt navnet sitt under, sier kretsen rundt Frp-statsråd Jon Georg Dale. Hvem skal vi tro på?

Debatt: På politikerdebatten under konferansen Mat og Landbruk ble landbruksminister Jon Georg Dales forslag om å endre markedsordningene langt på vei avskrevet. Foto: Kato Nykvist

Det er mye i meldinga som faller bøndene tungt for brystet. Enkeltforslag som færre melkekvoteregioner og om endringer i markedsordninger er allerede heftig kritisert fra landbrukets side. Verst er det likevel at regjeringen foreslår å innføre et nytt hovedformål med landbrukspolitikken, skal vi tro uttalelsen fra representantskapet i Bondelaget. I jordbruksmeldinga skriver regjeringa at hensynet til kostnadseffektiv matproduksjon skal veie tyngre enn de andre vedtatte målene for landbrukspolitikken som mattrygghet, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og bærekraftig produksjon.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Fleire bønder seier økonomien har gått i feil retning