Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvem skal tjene penger på tog?

Vi skjønner såpass som at Go-Ahead kommer til Norge for å tjene penger. Spørsmålet er hvordan de britiske eierne skal sikre seg profitt, uten at de ansatte må betale med dårligere arbeidsvilkår og lavere lønn? Må passasjerene betale? Neida, sier samferdselsministeren - som satser alt på ett kort.

Garantist: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er garantist for at Go-Ahead skaffer så mange nye passasjerer på Sørlandsbanen at ansatte og passasjerer slipper å betale for at selskapet tjener penger. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix
Garantist: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er garantist for at Go-Ahead skaffer så mange nye passasjerer på Sørlandsbanen at ansatte og passasjerer slipper å betale for at selskapet tjener penger. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Jernbanestrekningen mellom Stavanger og Egersund kalles Jærbanen og er en del av Sørlandsbanen, som nå skal driftes av det britiske selskapet Go-Ahead fra desember neste år. Stavanger Aftenblad har spurt togpassasjerer på strekningen om hva de mener om privatiseringen. Ingen av de spurte er begeistret, alle er fornøyde med NSB. Jan Steensrud, som pendler daglig fra Bryne til Jåttåvågen, sier: "Jeg har mislikt tanken om privatisering av togtilbudet helt siden jeg fikk høre at NSB går med overskudd. Hvorfor skal de sette bort tilbudet når NSB driver lønnsomt i dag? Hvem er det som skal tjene penger på det?" (Stavanger Aftenblad 18. oktober.)

Svaret fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er: Skattebetalerne. Dale lover nemlig norske skattebetalere tre milliarder kroner for dealen med det Newcastle-baserte selskapet. Go-Ahead skal altså sørge for at skattebetalerne sparer tre milliarder kroner over ti år. De pengene kan vi for eksempel kjøpe 25 nye togsett for, foreslår en begeistret samferdselsminister.

Vi forstår Dales begeistring. Det er selvsagt stas for en liberalist at privatiseringen av norsk jernbane er i gang. For hvorfor skal staten tjene penger på det private aktører kan tjene penger på? Regjeringspartiene har vunnet en ideologisk seier. Og enda gladere blir statsråden og resten av regjeringa, dersom stortingsflertallet vedtar EUs fjerde jernbanepakke. Da blir nemlig privatiseringen permanent. Det vil ikke spille noen rolle om en høster dårlige erfaringer med Go-Ahead på Sørlandsbanen, slik britiske togpassasjerer har gjort. Våre folkevalgte har ingen angremulighet lenger. Drifta på Sørlandsbanen, inkludert Jærbanen og Arendalsbanen må uansett legges ut på anbud blant alle godkjente togselskaper i EU. Dersom stortingsflertallet vedtar EUs fjerde jernbanepakke blir regjeringspartienes ideologiske seier permanent.

Tilbake til spørsmålet om hvem som tjener på avtalen med Go-Ahead. For ordens skyld: Vi skjønner såpass som at Go-Ahead kommer til Norge for å tjene penger. Utover det – så fortjener samferdselsministeren noen oppfølgingsspørsmål: Besparelser i forhold til hva, Dale? Er overskuddene fra NSB regnet med? Leverte ikke selskapet fra seg godt over 200 millioner kroner til staten i fjor? Hva har NSB-overskuddet bidratt med til statskassa de siste 10 årene? Samtidig bør selvsagt NSB svare for hvordan de kunne legge inn et tilbud på "halv pris".

Annonse

Ifølge Lokmannsforbundet er løftet om at det ikke skulle legges press på arbeidsvilkår og lønninger, brutt.

Togpendleren fra Bryne spør også om hvorfor driften av Sørlandsbanen skal settes ut på anbud når NSB går med overskudd. Hvorfor skal inntekter av norsk jernbanedrift ende opp hos noen få eiere i Storbritannia, framfor hos "norske skattebetalere", som også kan betegnes som "fellesskapet". For liberalister vil det å få inntektene over på private hender være et mål i seg selv. Jon Georg Dale argumenterer altså med at tilbudet til togpassasjerene skal bli mye bedre med Go-Ahead, fordi selskapet vil frigjøre midler til investeringer. Dermed vil mange flere bruke tog. Investeringer i jernbanen er selvsagt avgjørende for å kunne styrke togtilbudet i dette langstrakte landet. Så langt har nok ikke Frp vært de aller ivrigste pådriverne for å investere så det monner i jernbanen. Men vi skal selvsagt ta samferdselsministeren på hans ord.

Da blir spørsmålet hvordan Go-Ahead skal sørge for tre milliarder kroner i besparelser over ti år. Dale har lovet å følge med på disse pengene – slik at de faktisk blir brukt til investeringer i jernbanen. Det er jo ikke gitt, med tanke på Solberg-regjeringas forkjærlighet for skattelettelser – som krymper fellesskapets kasse og muligheten for investeringer. Statsråden og jernbanedirektør Kirsti Slotsvik svarer slik på hvordan Go-Ahead skal klare å drifte til avtalt pris: Selskapet skal hake inn mange flere passasjerer på Sørlandsbanen enn det NSB har evnet. Begge setter all sin lit til at selskapet får dette til. Samtidig er det ofte slik at når anbud vinnes på pris, så må noen betale for det, som regel de ansatte eller passasjerene eller både ansatte og passasjerer.

Privatiseringen av Sørlandsbanen skulle ikke legge press på arbeidsvilkår og lønn, har samferdselsministeren lovet. NSB-ansatte skulle altså ikke betale for at private aktører skulle tjene penger på strekningen. Ifølge Norsk Lokomotivmannsforbund er løftet allerede brutt fordi Go-Ahead setter vedlikehold, renhold og kafé ut til underleverandører. Dermed frykter de ansatte dårligere arbeidsvilkår og dårligere lønn. Lokførerne har virksomhetsoverdragelse. Det innebærer at de beholder sin tarifflønn – i hvert fall til neste lønnsoppgjør.

Det gjenstår å se hvem som vil tjene på privatiseringen. Vi vet at Go-Ahead er kraftig mislikt av sine britiske kunder. En ting er sikkert: Dersom stortingsflertallet vedtar EUs fjerde jernbanepakke, har de folkevalgte gitt fra seg makten til å bestemme om NSB skal settes inn igjen på Sørlandsbanen.

Oppsummert

Go-Ahead, but where?

1 Det utskjelte britiske selskapet Go-Ahead skal overta driften Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Hvem er det som tjener på det?

Hvem skal betale?

2 Go-Ahead setter vedlikehold, renhold og kafé ut til underleverandører. De ansatte frykter lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår.

Sjansespill

3 Prisen avgjorde på Sørlandsbanen. Jon Georg Dales løfter om investeringer i jernbane, er avhengig av om Go-Ahead klarer å få langt flere passasjerer enn det NSB har evnet.

Neste artikkel

Målinger: Ap og Sp nær flertall alene