Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helgesen skaper kaos

I stedet for å kaste klarhet over Naturmangfoldlovens hjemler og få lisensjakta i gang igjen, erstatter regjeringa gammelt kaos med nytt kaos. Og tida går. Vi skriver mars. Det er bare et kvarter igjen av vinteren. Når snøen er gått, og våren er et faktum, er det for seint å fortsette lisensjakta.

Tynnslitt tillit: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skaper enda mer kaos i ulvesaken. Sps Marit Arnstad har varslet at regjeringas oppfølging av ulvefoliket er avgjørende for tilliten. Her i Vandrehallen med Aps Terje Åsland etter ulvedebatt. Foto: Gorm Skallestad NTB Scanpix
Tynnslitt tillit: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skaper enda mer kaos i ulvesaken. Sps Marit Arnstad har varslet at regjeringas oppfølging av ulvefoliket er avgjørende for tilliten. Her i Vandrehallen med Aps Terje Åsland etter ulvedebatt. Foto: Gorm Skallestad NTB Scanpix

Stortingsflertallet ga mijøminister Vidar Helgesen (H) så mye refs for ulvehåndteringa hans som det går an å gi uten å reise mistillit. Men i tillegg til refs fra alle Stortingets kanter, fikk Vidar Helgesen en livbøye. Helgesen fikk beskjed om å tolke lovverket på nytt, og komme tilbake til Stortinget snarest.

I det Stortinget ba Helgesen gå hjem og tolke loven på nytt, var Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, rimelig klar: «Etter en slik oppførsel må en spørre seg om en kan ha tillit til regjeringens evne til å følge opp Stortingets vedtak», sa Arnstad til NTB 1. februar, og la til at regjeringas oppfølging videre vil være avgjørende.

Så la oss oppsummere regjeringas oppfølging. Bakteppet er at Stortinget i fjor vedtok ulveforliket. Ulveforliket er et kompromiss som går ut på at ulven fortsatt skal være i norsk fauna, men bestanden skal holdes lav. Med ulveforliket som utgangspunkt vedtok rovviltnemdene felling av 47 ulver denne sesongen, 24 av dem innenfor ulvesonen.

I desember i fjor kom så miljøminister Vidar Helgesens famøse og kontroversielle grep: Han stoppet fellingen av 32 ulver. Statsråden prosederte på at naturmangfoldloven måtte tolkes langt mer innskrenkende. Stortingsflertallet var dypt uenige i regjeringas nye lovtolking. Samtidig var det vanskelig å svelge at statsråden skulle komme med dette etter at ulveforliket var vedtatt, og i ferd med å bli gjennomført. Dersom Helgesen var så sikker på sin lovtolking, hvorfor ble den ikke brakt til torgs før stortingsbehandlinga? Handlet det om en besvisst trenering? Det går an å forstå at spørsmålene ble stilt.

Stortingsflertallet kaller så miljøministeren inn på teppet. Statsråden må 31. januar stå i rett og ta imot refs på grensa til mistillit i drøye tre timer. Men får altså en livbøye i form av kravet om å komme tilbake til Stortinget med en annen lovtolking før 10. mars. Den 14. februar går Miljødepartementet ut og inviterer «juridiske miljøer» til å komme med «innspill, eventuelt på oppdrag fra aktører med interesse i saken». Frist: 27. februar.

Blant andre Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norsk Sau og geit, Utmarkskommunenes Sammenslutning og Norges Fjellstyresamband får utarbeidet en betenkning som konkluderer slik: Eksisterende lovverk åpner for lisensjakt i tråd med Stortingets vedtak. Helgesen har ikke brukt det handlingsrommet som finnes i lovverket, slik Stortinget ba om.

«Hvor lenge kan regjeringa trenere ulveforliket uten at det fører til mistillit fra stortingsflertallet?»

Oppsummert

Livbøye til Helgesen

1Stortinget ga Helgesen en sjanse etter treneringen av lisensjakta i desember i fjor.

Bruker den ikke

2Helgesen benytter sjansen til å skape enda mer surr. Først: Ber om innspill til tolking av naturmangfoldloven.

Komplett kaos

3Deretter komplett kaos: Foreslår endring av den samme loven, før det er avklart hvordan den skal tolkes.

Annonse

Som om det ikke er skapt nok kaos, så sender Miljødepartementet ut et forslag til endring av naturmangfoldloven samtidig, den 22. februar. Altså før det er avklart hva riktig tolkning av naturmangfoldloven er. Før det er avklart om miljøministeren helt unødig stoppet lisensjakta som var i i tråd med Stortingets ulveforlik. Høringsfristen for dette endringsforslaget går også ut mandag 27. februar.

Motivet bak endringsforslaget påstås å være et forsøk på å kunne kompensere noe for egen snevre tolking av regelverket.Til tross for den provoserende korte høringsfristen på fem dager, har Norges Bondelag og flere kommet til at Helgesen har lagt fram et lovforslag som snevrer inn muligheten for å felle ulv i Norge. Og det før avklaringen av tolkingen av eksisterende regelverk foreligger. Det er ikke til å tro.

Miljødepartementet antar at det går an å felle 11 prosent av bestanden eller «noe mer», dersom endringsforslaget blir lov. Dermed må vi ha langt mer ulv i norske skoger før 47 ulver kan felles.

Regjeringa og statsråd Vidar Helgesens opptreden i ulvesaken er mildt sagt uforsvarlig. Det innebærer mangel på respekt for dem som sliter med konsekvensene av ulv i nærområdet hver dag. Det innebærer ansvaret for å fyre opp en dyptgripende konflikt som Stortinget hadde funnet fram til et kompromiss på. Det innebærer ikke minst en nonchalanse overfor Stortinget som vi knapt har sett maken til.

Til tross for Stortingets livbøye, kaver altså statsråden fortsatt uten å komme i land. Det vil si uten å følge opp Stortingets ulveforlik. I stedet for å kaste klarhet over Naturmangfoldlovens hjemler og få lisensjakta i gang igjen, erstatter regjeringa gammelt kaos med nytt kaos. Og tida går. Vi skriver mars. Det er bare et kvarter igjen av vinteren. Når all snø er gått, og våren er et faktum, er det for seint å fortsette lisensjakta. Hvor lenge kan regjeringa trenere ulveforliket uten at det fører til mistillit fra stortingsflertallet?

Neste artikkel

Eit slags politisk landhandleri