Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grønt, pragmatisk ansikt

Den nye WWF-sjefen hyller motorferdsel i utmark og profitt på natur. Mye er nytt under Solhjell.

Pragmatisk: WWF-sjef Bård Vegar Solhjell er tidligere kollega av Skogeierforbundets direktør Erik Lahnstein. Foto: Bjørn Stuedal
Pragmatisk: WWF-sjef Bård Vegar Solhjell er tidligere kollega av Skogeierforbundets direktør Erik Lahnstein. Foto: Bjørn Stuedal

Tidligere miljøvernminister og SV-moderat Bård Vegar Solhjell (46) startet i jobben som generalsekretær i WWF Norge i går. Med det har pragmatismen fått et grønt ansikt.

Solhjell var selvskrevent sentral i 2005, da SV skulle gå den lange veien fra fri opposisjon på Stortingets plen, og over i taktfast marsj i maktens rødgrønne gressganger. Han startet som SVs mann ved Statsministerens kontor, og ble kunnskapsminister i 2007. Da Kristin Halvorsen trengte plassen i 2009, gikk Solhjell inn som parlamentarisk leder i Stortinget.

Når den ferske WWF-sjefen Solhjell skal hilse til sine i en kronikk i Dagbladet, starter han med å lovprise motorferdsel i utmark. Oppe på Norefjellplatået går det dieselpreparert løypenett fra Norefjell skisenter til Haglebu.

"Og rett framfor meg, eit perfekt oppkøyrt skispor. Det einaste synlege teiknet på menneskeleg aktivitet, som for meg og mange andre symboliserer glede, fritid, trening – det som er godt. Det er når eg står slik eg tenkjer at ingen ting har større verdi for meg, og for oss menneske, enn naturen. Verdi som rekreasjon, ja. Men meir fundamentalt, verdi for liva våre, økonomien vår, samfunna." Solhjell tallfester naturens verdi til 125.000 milliarder dollar hvert år.

Det er så man kjenner temperaturen stige i peisestua hos veteranene i Naturvernforbundet. Det er ingen ting som hisser opp en naturkonservator og -demonstrant som utsikten til at noen skal tjene PENGER på naturen. For Solhjell er det en fundamental verdi, overordnet søndagsturen. Næring er det hele uka.

Solhjell skriver om globalt truede arter uten å nevne norske rovdyr. Det er nytt i WWF Norge. Så sent som i februar twitret miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde om global artsutryddelse og norsk ulveforvaltning i samme setning, selv om ulven altså ikke trues av global utryddelse. Hennes nye sjef velger en miljøfaglig, ikke en politisk tilnærming.

I norsk naturdebatt hører vi ofte eventyr om natur som har "forsvunnet". Folk flest vil insistere på at naturen ligger der like forbannet, selv om det er bygget en vei eller en kraftlinje noen kilometer unna. Solhjell skriver sakprosa om naturen. I Dagbladet handler det om den reelle forsvinningen: Natur som havner under bygninger, rullebane eller motorvei.

"Solhjell nevner ikke norske rovdyr, men snakker om globalt truede arter."

Oppsummert

Grønn og pragmatisk

1 Bård Vegar Solhjell satt fint i regjering med Sp. Nå snakker han varmt om næring i utmarka.

Taus om ulv, ingen eventyr

2 Den nye WWF-sjefen velger en faglig og forsonende tone på sin første arbeidsdag.

Ny orientering

3 For alle som bruker naturen til næring kan Solhjell gi nye samarbeidsmuligheter.

Annonse

Solhjell er teknologioptimist, og mener de smarte løsningene og næringslivet må tas i bruk for å beskytte naturen. Som miljøvernminister var han tilhenger av grønne sertifikater, som partifelle Heidi Sørensen kalte subsidiert naturødeleggelse. Da han sa ja til kraftlinje gjennom et naturreservat i Bremanger, var det av hensyn til strømforsyningen og regjeringskollega Ola Borten Moe (Sp). MDG-politiker Rasmus Hansson kritiserte Solhjells avgjørelse. Nå sitter kraftlinje- og vindkraftvennen Solhjell på toppen i WWF Norge, der Hansson satt i 12 år.

For nærings- og grunneierorganisasjonene kan det være grunn til å lese Solhjells tiltredelsesærklæring nøye. Samarbeidet med miljøbevegelsen har vært sporadisk av og på. Bare Småbrukarlagets proletære hesjekos med Natur og Ungdom, Grønt spa'tak, er blitt varig. Da Bondelaget i 2009 gikk sammen med Naturvernforbundet om å begrense skuterkjøring for folk flest, fikk Bondelaget kjeft i distriktene.

Solhjell kan matche diplomaten Erik Lahnstein. Skogeierforbundets blide direktør legger seg i lyngen med hvilken naturverner som helst, bare det finnes en felles interesse å samarbeide om. Han og Bård Vegar Solhjell kan finne på litt av hvert. Begge har vært statssekretærer i den rødgrønne regjeringen, og som sådan skolert i å forene ulike oppfatninger av samme virkelighet.

Som miljøstatsråd uttalte Solhjell til tidsskriftet Norsk Skogbruk at økt bruk av trevirke er god klimapolitikk. Og det var FØR Miljødirektoratet konkluderte med at hogst er bedre for klimaet enn vern. I WWF-staben sitter det folk som er uenig med Solhjell i dette.

Når hverdagen senker seg og hogstmaskinene starter, vil det vise seg hvor langt Solhjells saklighet når. I mellomtiden er det vanskelig å se tiltredelsen som noe annet enn en utstrakt hånd til næring og grunneiere.

Neste artikkel

Så mange myrer ble satt i stand i fjor