Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Galskapen i landbruksministerens hode

Frontene skjerpes i landbrukspolitikken. Stortinget har, med KrFs vippestemmer, kastrert landbruksminister Jon Georg Dales fullmakter. Dale svarer med å karakterisere KrFs landbrukspolitikk som galskap.

Instruert: Landbruksminister Jon Georg Dale ble instruert til å holde seg langt unna markedsordningene. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix
Instruert: Landbruksminister Jon Georg Dale ble instruert til å holde seg langt unna markedsordningene. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Det var mandag i denne uka at Stortingets flertall svingte pisken over landbruksministeren. Utgangspunktet var striden om opplysningskontorene, som Dale lenge har hatt utilslørte planer om å kvitte seg med. I kulissene på Stortinget har det pågått et intenst arbeid for å forhindre Dale fra å strupe finansieringen av opplysningskontorene før Omsetningsrådet leverer sin varslede evaluering av landbrukets opplysningsarbeid.

Opplysningskontorene, ett for kjøtt og egg, ett for korn, ett for meieriprodukter og ett for frukt og grønt regnes som virkemidler for markedsregulering. Hovedvirksomheten er å informere og reklamere for norske landbruksprodukter.

I sitt forslag til jordbruksmelding foreslo regjeringen å trekke staten ut av denne virksomheten. Da meldingen ble behandlet, lyktes det ikke Stortinget å fatte et klart flertallsvedtak om opplysningskontorenes skjebne. Det ble besluttet å la Omsetningsrådet evaluere ordningen. I mellomtiden bredte det seg en frykt for at landbruksministeren likevel ville tvinge sin mening gjennom, simpelthen ved å stoppe finansieringen av kontorene.

Det kan han ikke lenger gjøre. Etter et spill på Stortinget, som iallfall for politiske nerder framsto som den reneste thrilleren, besluttet et flertall å instruere statsråden til å holde seg langt unna opplysningskontorene.

Ikke bare det. Dale kan ikke røre noe som angår markedsordningene uten først å gå til Stortinget. Slik lyder sitatet: «Stortinget ber regjeringen sikre opplysningsvirksomheten og finansieringen av denne frem til Omsetningsrådet har foretatt den varslede gjennomgangen av virkemiddelbruken.» Dernest: «Stortinget ber om at endringer i virkemidlene for markedsbalansering som ikke er i tråd med omsetningsrådets anbefalinger, legges frem for Stortinget.»

Som en lettet aktør i landbruket konstaterte: «Dale sitter som husmann i eget departement».

Opplysningskontorene er med respekt å melde ikke verdens største sak. Men sakens behandling og utfall innvarsler noe nytt i landbrukspolitikken. Dette er en maktdemonstrasjon av det såkalte landbruksflertallet på Stortinget.

«Dale sitter som husmann i eget departement.»

Oppsummert

Instruert

1 Landbruksminister Jon Georg Dale kan ikke gjøre noe med markedsordningene uten å ga til Stortinget først.

Demonstrasjon

2 Dette er første gang landbruksflertallet på Stortinget, inkludert KrF, demonstrerer makten sin.

Pekepinn

3 Måten det skjedde på er et varsel om at Dale går krevende tider i møte i landbrukspolitikken.

Annonse

Etter valget mistet regjeringen muligheten til å danne flertall alene med Venstre. Samtidig løsrev KrF seg fra samarbeidsavtalen den hadde med regjeringen i forrige periode. KrFs vippeposisjon, samt partiets friere stilling overfor regjeringen, har skapt en ny landbrukspolitisk situasjon. For i landbrukspolitiske spørsmål er KrF mer eller mindre på linje med den øvrige opposisjonen. Til sammen utgjør disse partiene et flertall på Stortinget.

Saken om opplysningskontorene viser at KrF ikke er fremmed for å bruke sin vippemakt i Stortinget. Når partiet til og med går til det skritt å sette landbruksministeren under administrasjon i alle spørsmål som vedrører markedsordningene, er det et varsel om at Dale går krevende tider i møte. Regjeringen kan ikke lenger satse på at KrF slutter rekkene.

Det er i denne situasjonen Jon Georg Dale fant det opportunt å omtale KrFs landbrukspolitikk som galskap, i en replikkutveksling mellom KrFs landbrukspolitiske talsmann Steinar Reiten. Reiten hadde spurt hvilke avbøtende tiltak regjeringen planla å komme med fram til eksportsubsidiene av norsk ost fases ut i 2020. Dale svarte at han hadde en «helt annen» tilnærming til dette enn KrF, og la til at det ville være «galskap» hvis han nå skulle be norske melkebønder begynne å redusere produksjonen sin.

Det er tøff ordbruk all den tid Dale må vite han ikke får gjort det skapte grann uten KrFs støtte. En kunne ellers mene det er vågalt å legge seg ut med et parti han er helt avhengig av.

Budsjettdebatt er ellers ikke kjent for å være det mest publikumsvennlige Stortinget kan oppdrive. Men hvis en ser debatten i lys av den nye politiske situasjonen blir det straks litt mer spennende. Det var her landbruksflertallet først demonstrerte sin makt. Måten det skjedde på gir en pekepinn på hva vi kan vente oss utover i perioden.

Helt galt kan det altså ikke bli.

Neste artikkel

Bygger Norges største vertikale gård – skal produsere 350 tonn salat og urter i året