Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsterker rovdyrkonflikten

Usaklig: Leder av Rovvilnemda i Akershus, Oslo og Østfold mener sauebønder skal ta ansvar for ulver og sauers sameksistens ved å bytte ut tunge sauer med lettere sauer som løper raskere. Foto: Mariann Tvete
Usaklig: Leder av Rovvilnemda i Akershus, Oslo og Østfold mener sauebønder skal ta ansvar for ulver og sauers sameksistens ved å bytte ut tunge sauer med lettere sauer som løper raskere. Foto: Mariann Tvete

I Akershus og Oppland – utenfor ulvesonen – rev ulven ihjel over 120 sauer og lam så snart dyra var sluppet på utmarksbeite.

Lederen for Rovviltnemda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum, som også er fylkesleder for MDG i Akershus, finner det betimelig å klandre bøndene for at de har feil sauer: «En av grunnene til at ulv kan ta så mye sau som den gjør nord i Akershus om dagen, er at sauene av denne rasen ikke har så lett for å løpe vekk eller beskytte seg», sier Solum til NTB. «Med andre raser vil man få noe mindre tap. Så lenge bøndene ikke prøver andre raser, har de ikke prøvd ut alt som er mulig for å få ulv og sau til å sameksistere, i hvert fall på en bedre måte», sier Solum, som også er tredjekandidat til Stortinget og leder for De grønne på Nesodden. Han mener gamle norske saueraser løper raskere enn norsk hvit sau, som er den vanligste rasen i dag.

Øyvind Solum går med dette altfor langt i å hevde at sauebøndene har skylda for at ulven river i hjel dyra. Det er urimelig og uklokt. Solum går så langt over streken at det er fristende å avfeie hans sauene-er-for-tunge-argument med Kolbrunarskalds «Drep meg herre konge, men ikke med graut», eller lignende.

Den fristelsen kan vi ikke falle for – fordi Solum ikke er alene om denne usaklige bebedreidelsen av sauebønder. I sosiale medier gjentas bøndene-har-skylda-selv-argumentasjonen, ikke sjelden koblet til vulgære og aggressive angrep på sauebønder som har mistet dyr. Verken Øyvind Solum eller andre bør undervurdere aggressiviteten i disse angrepene. Uavhengig av hvilken side en tilhører i rovdyrdebatten, så bør alle – også MDG-politikere – ta ansvar for en saklig debatt.

I praksis bidrar Øyvind Solum til å legitimere usaklig buskagitasjon i rovdyrdebatten, uavhengig om han har den hensikten eller ei. Slik forsterkes konflikten. Det er ingen tjent med. Derfor må Solum møtes med motargumenter og informasjon.

For det første: Det er selvsagt ikke sauebøndenes ansvar å få «sau og ulv til å sameksistere» utenfor ulvesonen. Ei heller å «prøve ut alt som er mulig for å få ulv og sau til å sameksistere» der. Det tilligger Stortinget å vedta landets rovdyrpolitikk. Stortinget har vedtatt ulveforliket. Det er beklagelig at Solum som leder for rovviltnemnda ikke viser større forståelse for og respekt for Stortingets ulveforlik.

Bøndene-har-skylda- argumenter kobles ofte til aggressive angrep på sauebønder som har mistet dyr.

Oppsummert

Urimelig

1 Øyvind Solum fra Miljøpartiet De Grønne mener det er bøndenes skyld at sauene løper for sakte og blir tatt av ulv.

Useriøst

2 Han oppfordrer sauebøndene til å bytte ut norsk hvit sau med sauer som løper raskere.

Uforsvarlig

3 I praksis bidrar Solum til å legitimere usaklig buskagitasjon i rovdyrdebatten, uavhengig om han har den hensikten eller ei. Slik forsterkes konflikten.

Annonse

Utenfor ulvesonen skal beitedyra ha forrang. Innenfor ulvesonen er sauene fortrengt fra beitet for lengst. Slik har bøndene gjort mer enn nok for «sameksistensen» – sameksistens i den forstand at det skal være både rovdyr og beitedyr her til lands, slik rovdyrforliket tilsier. Sameksistens mellom sau og ulv på samme sted, for eksempel i Hurdal, er umulig. Det bør lederen for den lokale rovviltnemnda ha førstehånds kunnskap om nå.

For det andre: Når Solum og hans omland av buskagitører bruker sauene-er-for-tunge-argumentet, blir de svar skyldig på en rekke spørsmål – som for eksempel: Om bøndene skifter ut all norsk hvit sau, er de da garantert at for eksempel gammelnorsk spælsau vil klare å løpe fra ulven? Hva er årsaken til det? Hvor fort løper en spælsau? Hvor fort løper en ulv? Skal ansvaret for å skifte sauerase også privatiseres, skal enhver bonde slakte sauer som løpet for sakte, og erstatte dem med ursau for egen regning?

Mandag vedtok rovviltnemndene i Hedmark og Akershus, Oslo og Østfold at Slettås-flokken, Osdals-flokken og Julussa-flokken, rundt 36 ulver, kan tas ut. Solum, MDG-politikeren som altså leder Rovviltnemda i Akershus, Oslo og Østfold, stemte imot. Han mener at nemndenes vedtak «setter den norske ulvebestanden i fare». Kun to nemdsmedlemmer stemte nei, mens åtte stemte for. Solum sier til Bondebladet at han tror Vidar Helgesens departement vil gripe inn og endre vedtaket.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, kommenterer Rovviltnemdenes vedtak slik: «Dette er helt innenfor både ordlyden og formålet med Bernkonvensjonen. Det er godt i tråd med forskrift og lov og det skulle forundre meg stort om Miljødirektoratet mener det faglig sett er «til hinder for bestandens overlevelse». Utrolig at det første MDGs leder i rovviltnemnda i Akershus og Østfold gjør, er å gå ut mot flertallet i sin egen nemnd.»

MDG-Solum har fått svar fra Anne Lise Sandnes, leder for foreningen for Gammalnorsk Spælsau i Akershus. «Mot ulv på jakt har heller ikke gammelnorsk spælsau noen sjanse», sier hun til NRK Østlandssendingen.

Neste artikkel

Kvoteleien må begrenses