Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fornøyd på fallrepet

Tre hundre millioner – eller en femtilapp per nordmann. Fellesskapets ekstrakostnader for tidenes tørkesommer er ikke store.

Fornøyd: Lars Petter Bartnes (Norges Bondelag) (bak t.h.), Merete Furuberg (Norsk Bonde- og Småbrukarlag.) og landbruksminister Jon Georg Dale er enig om 300 friske og 225 gamle millioner til tørkerammede. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Enigheten om tørketilleggspakken til jordbruksoppgjøret er er en klar prioritering av dem som er hardest rammet, husdyr- og grøntprodusenter, heter det fra avtalepartene. Ikke alle kornprodusenter vil være enig.

Men prioriteringen av dyrehold, gjennom et ekstra dyretilskudd og økt avlingsskadeerstatning til dem som må kjøpe dyrt fôr, er til å forstå. Den slakter-erfarne statsråd på fallrepet, Jon G. Dale vet nok at når melkekua må slaktes på grunn av fôrmangel og ikke alderdom, gir det ringvirkninger på gården - og i landets matbutikker.

Når Småbrukarlagets leder Merete Furuberg bruker ordet "fornøyd" vet vi at det politiske handlingsrommet er utnyttet i samforstand med statsråden.

Annonse

Det omdisponeres også 225 millioner kroner i den allerede fremforhandlede jordbruksavtalen. Heldigvis er det LUF-midler (Landbrukets utviklingsfond) som flyttes. LUF inneholder, som navnet tilfeldig indikerer, også mange luftige poster for ymse gode formål. Da Nationen gikk inn i midlene i 2010, fant vi millionbeløp til musikaler i Nordfjord, kvinnenettverk i Agder, bokutgivelser om fedrift og innsamling av gamle ølboller i Midt-Norge. Slike poster oppfyller kanskje Stortingets parykkrufsete mål for landbruket. Bondens lommebok fyller de ikke. Midler som skal være en del av "bondens inntektsramme" må brukes på å reparere nye klimaendringer, ikke gamle ølboller.

Midler som skal være en del av "bondens inntektsramme" må brukes på å reparere nye klimaendringer, ikke gamle ølboller.

Noen tørkerammede bønder vil føle seg holdt utenfor: Kornprodusenter, og husdyrbønder som ikke holder til på Østlandet eller på Sørlandet, er avskåret fra å motta ekstramidler. Landbruksministeren understreker at den ordinære avlingsskadeordningen gjelder for hele landet, og at den ekstra halve milliarden ikke kompenserer noen produsent fullt ut.

Tilleggsavtalen til bøndene, med både friske penger og omdisponering av gamle, er kanskje bra nok. Fasiten får vi gjennom tallene for hvor mange bønder som slutter og/eller går konkurs til vinters.

Neste artikkel

Bekymringsverdig bondeutvikling