Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

For lite, for seint

Det er en tid for alt, står det i Bibelen. Det virker som om regjeringen mener det er tid for å dø.

Skadde avlinger: Bonde Lars Egil Lauten viser landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) hva sommerenes tørke har gjort med kornavlingene hans på Kløfta. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes følger med. Foto: Vidar Sandnes
Skadde avlinger: Bonde Lars Egil Lauten viser landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) hva sommerenes tørke har gjort med kornavlingene hans på Kløfta. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes følger med. Foto: Vidar Sandnes

Annerledes er det vanskelig å tolke regjeringens «nei» til ei krisepakke til landbruket i forbindelse med statsminister Erna Solbergs (H) møte med tørkerammede bønder onsdag. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) vil vente og se hvor dårlige avlingene faktisk blir.

Mens vi venter, kan titusenvis av dyr – storfe og småfe – bli sendt til slakt fordi bøndene ikke har nok fôr til å holde dem i live gjennom vinteren. Den beslutningen kan svi for norsk matproduksjon i mange år. For eksempel tar det tre år å lage ei ny melkeku.

Hvor mange bønder skal gå over ende? Hvor store skal konsekvensene være for hele matkjeden – for bønder, leverandørindustri og hele næringsmiddelindustrien, før det er tid for å handle?

Matproduksjon er en viktig fellesskapsfunksjon. Den «voldsomt flotte sommeren» som Erna Solberg startet med å prise onsdag, har sin pris. Tørken rammer jo ikke bare bønder. Det rammer leverandørindustri og matindustri, slakterier, meierier, bakerier. «Bare» den bondeeide, samvirkebaserte matindustrien står bak 40 milliarder kroner i verdiskaping og nær 56.000 årsverk.

Annonse

Forståelsen av hvor omfattende krisen er, synes betydelig større i opposisjonspartiene enn hos regjeringen. Hele matsystemet er under press.

Landbruksministeren vil møte krisen med mer handel og økte importkvoter. Men også land som vi i dag importerer mat fra, er rammet av årets tørke, som Tyskland, Danmark, Russland. Ukraina - Europas kornkammer - varslet for få dager siden at de vil redusere hveteeksporten. I vårt naboland Sverige har regjeringen varslet at de vil øke selvforsyningsgraden fra 50 prosent til 80 prosent.

Krisen viser også verdien av landbruk over hele landet: I Nord-Norge gror gras og korn godt. En effektiv utnyttelse av hele landet, kunne reddet deler av landet som nå sliter.

Det er en tid for alt. Det er lov å håpe at flertallet av norske politikere tenker at tiden ikke er inne til å rive ned, men å bygge opp.

Neste artikkel

En luftig utlysing