Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrevenner med matmakt

Rema 1000 innfører ny kyllingrase, Dyrevernalliansen jubler. Venstre la ned norsk pelsdyrnæring. Dyrevernalliansen kom med kake. Dagligvarekjedene kuttet ut egg fra burhøns. Nok en seier til Dyrevernalliansen.

Innflytelse: Vi sett ganske mye til Dyrevernalliansen og organisasjonens gründer og kommunikasjonsleder Live Kleveland i det siste. Organisasjonen øver stor innflytelse over norsk matproduksjon. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB scanpix
Innflytelse: Vi sett ganske mye til Dyrevernalliansen og organisasjonens gründer og kommunikasjonsleder Live Kleveland i det siste. Organisasjonen øver stor innflytelse over norsk matproduksjon. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB scanpix

Mandag, i kyllinghuset til Hans Ole Klomstad i Melhus: Norsk Kylling og Rema 1000 lanserte nyheten om at Ross 308 byttes ut med kyllingrasen Hubbard. Hubbard-kyllinger lever 30 prosent lenger og vokser 20 prosent langsommere enn «Rossen». Administrerende direktør i Rema 1000, samt styreleder i Norsk Kylling, Ole Robert Reitan, strålte om kapp med det kunstige dagslyset i kyllinghuset. Dette var topp for både dyrevelferd, kyllingbønder og Rema-kjøpmenn!

Pilotprosjektet som Norsk Kylling har utført med Hubbard skal vise at den nye kyllingrasen slår Ross 308 på alle dyrevelferdsparametere. I Melhus ble det hevdet at omleggingen kanskje er tidenes største dyrevelferdstiltak i Norge. Norsk Kylling har 30 prosent av det norske kyllingmarkedet. 14 millioner kyllinger kan se fram til et liv med bedre helse og trivsel.

En «gladrepresentant» som glimret med sitt fravær var Dyrevernalliansen. Men organisasjonen var med i ånden. Siden 2015 har Dyrevernalliansen samarbeidet med Rema 1000 nettopp for å forbedre dyrevelferden i kyllingproduksjonen hos Norsk Kylling. Hubbard ble en ny fjær i hatten for organisasjonen.

Hvis vi tenker etter, har vi sett ganske mye til Dyrevernalliansen og organisasjonens gründer og kommunikasjonsleder Live Kleveland i det siste. For noen uker siden troppet hun opp med kake hos partiet Venstre. Da skulle seieren over norsk pelsdyrnæring feires på behørig vis. «Venstre lovet oss å ta med pelssaken i regjeringsforhandlingene, og vi vil takke dem for at de sto ved sitt ord», uttalte Live Kleveland.

For snart ett år siden kronet Dyrevernalliansen et annet samarbeid i dagligvarebransjen med seier. Etter å ha samarbeidet med organisasjonen i to år, besluttet Norgesgruppen, med over 40 prosent av dagligvaremarkedet, å fase ut egg fra burhøns.

Dyrevernalliansen viser gjennomslagskraft i saker som vedrører norsk landbruk. Organisasjonen har en annen, og mange vil mene mer seriøs, profil enn en del av de andre organisasjonene i dyrevernsbransjen. Organisasjonen, med Kleveland i spissen, er rett og slett en dyktig lobbyist.

Endringene som Dyrevernalliansen har påskyndet eller bidratt til, har betydelige konsekvenser i landbruket. En tredel av eggene Norgesgruppen solgte i butikkene sine var produsert av såkalte burhøns – altså høner som lever i bur med miljøinnredning. En omlegging til frittgående anlegg påfører eggnæringen tunge investeringer.

Dyrevernalliansen, med Live Kleveland i spissen, er rett og slett dyktige lobbyister.

Oppsummert

Nye kyllinger

1 Rema 1000 bytter ut 14 millioner kyllinger i en ny rase som lever lenger og som og vokser saktere.

Dyrevelferd

2 Omleggingen presenteres som tidenes kanskje største dyrevelferdstiltak.

Samarbeid

3 Dyrevernalliansen har trukket i trådene i både denne og andre omfattende endringer i norsk matproduksjon.

Annonse

Når det gjelder eggene, er det uklart hvorvidt en utfasing av bur med miljøinnredning egentlig representerer et framskritt for dyrevelferden. Rett nok kan frittgående høner boltre seg over et større areal, men det er både mer sykdom og skader, samt høyere dødelighet, blant frittgående høner.

Kyllingnyheten fra Trøndelag kan se ut som et godt dyrevelferdstiltak. Om rapportene fra Norsk Kylling stemmer, er Hubbard-kyllingene mer robuste, friskere og gladere. Kalkylene fra kyllingprodusent Klomstad viser lønnsomhet om lag på linje med tidligere. Lengre levetid og færre kyllinger per innsett blir kompensert med mindre svinn, påpekte han.

Det vil likevel bli interessant å følge lønnsomhetsutviklingen til Norsk Kylling-produsentene over tid. Eventuelle kostnadsøkninger vil neppe tas ut i markedet. Reitan er meget tydelig på at Hubbard-kyllingene skal ha «samme lave pris» som Ross-kyllingene.

Det kan godt være at Hubbard-satsingen slår positivt ut for produsentene. Likevel er det et faktum at Rema 1000, som eier av Norsk Kylling, har stålkontroll på verdikjeden. Det betyr at de 150 produsentene med kontrakt med Norsk Kylling er prisgitt Rema 1000s prioriteringer.

Dessuten viser både denne saken og utfasingen av buregg at dyrevenner gjennom samarbeid med dagligvarekjedene øver sterk innflytelse over norsk matproduksjon. I motsetning til utfasingen av narasin i kyllingfôret for noen år siden, er ikke endringene i egg- eller kyllingproduksjonen drevet fram etter krav fra forbrukerne. Disse endringene er drevet fram av dyrevernere.

Neste artikkel

Dyrevernorganisasjonar jublar over polsk lovforslag