Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det som er lov, er lov

Miljøpartiet De Grønne unnskylder kriminelle og kriminaliserer uskyldige. Une Aina Bastholm er lovgiver, men oppfører seg som aktivist.

Lovgiver: MDG-talsperson Une Aina Bastholm sitter på Stortinget. Pelsdyrhold bør bekjempes med lov, ikke lovbrudd. Foto: Ketil Blom Haugstulen.
Lovgiver: MDG-talsperson Une Aina Bastholm sitter på Stortinget. Pelsdyrhold bør bekjempes med lov, ikke lovbrudd. Foto: Ketil Blom Haugstulen.

Pelsdyraktivister tok seg inn på en pelsfarm i Sandnes i 2013. De er senere dømt for innbrudd. Denne måneden ble aktivistene, som ikke bar nødvendig beskyttelsesutstyr mot smittespredning, idømt saksomkostninger og veterinærutgifter til pelsfarmeren i Gulating lagmannsrett.

Aktivistene valgte å ikke anke. Dermed aksepterte de bot og erstatning. MDGs talsperson Une Aina Bastholm mener de trenger hjelp likevel.

– En bot på over 500.000 kroner er vanskelig for dem å klare, og derfor har jeg selv overført en anstendig sum som takk for at de tør, og har oppfordret andre til å gjøre det samme, skriver Bastholm her i avisen tirsdag.

Pelsaktivistenes lovbrudd besto i å løsne tre skruer på et beslag og ta seg inn på en farm, relativiserer Bastholm. Akkurat slik jegerne i krypskytingssaken i Elverum argumenterte, da de pekte på at ulven ikke er globalt utryddingstruet, og at staten selv feller ulv i Norge. Men både innbrudd og krypskyting er ulovlig, uansett formildende omstendigheter.

Bastholm sammenligner pels-innbruddet med å ta seg ulovlig inn på andres eiendom for å dokumentere familievold. Det er det riktige å gjøre når det begås lovbrudd, skriver Bastholm. Sammenligningen er falsk, fordi familievold de facto er et lovbrudd. Pelsdyrhold er det de facto ikke.

Det er ikke bare legitimt, men rosverdig av Bastholm å handle, dersom hun mener pelsdyrholdet i Sandnes burde vært straffbart. Som representant i vår lovgivende forsamling kan hun handle gjennom lovforslag til Stortinget. Da kan hennes normative, subjektive syn om at dyr aldri kan ha det bra i bur, gjøres til gjeldende rett gjennom et flertallsvedtak om forbud mot pelsdyrhold.

Når Bastholm isteden tiltar seg den tredje statsmakts klær gjennom å erklære at det begås grov dyremishandling på farmen i Sandnes, er det uverdig opptreden av en stortingsrepresentant.

Det begås lovbrudd mot dyr i Norge. Men ble det begått lovbrudd på farmen i Sandnes? Der 7000 dyr holdes, vil det finnes syke, døde og skadde dyr. Mattilsynet vet dette. Det er derfor det har vært på tilsyn uten å reagere eller anmelde. Ingen siktelse eller dom foreligger. Da skal vi legge til grunn at det ikke er begått kriminelt dyrehold på farmen. I et rettssamfunn er både bønder og aktivister uskyldige inntil det motsatte er bevist. Denne verdien svekkes av Bastholms rettsrelativistiske rot.

«Både bønder og aktivister uskyldige inntil det motsatte er bevist. Denne verdien svekkes av Bastholm.»

Oppsummert

Dømt og straffet

1 Pelsdyrhold er lov, innbrudd i pelsfarmer er straffbart i vår lovgivning. Den kan endres på Stortinget.

Rettsstridig

2 Une Aina Bastholms pengestøtte til aktivistene legitimerer kriminell virksomhet.

Samfunnsskadelig

3 Rettsstaten og dyrevernet taper når MDG unnskylder følelsesdrevne innbrudd på norske pelsfarmer.

Annonse

Kan vi ha sympati for lovbrytere? I 2014 uttalte Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, omtanke for mennene som da var tiltalt for å jakte ulv i Elverum. Furuberg hadde «forståelse for at personer som er utsatt for ulveangrep griper tak i det».

Furuberg mente mennene hadde begått sivil ulydighet. Når vi legger oss i lenker foran en anleggsmaskin, eller trekker av mot ulv uten kvote eller nødverge, er det i vissheten om at loven vil dømme oss, selv om vi mener handlingen er rett. Sivil ulydighet har et avklart forhold til hva som er gjeldende rett. Det har ikke MdGs talsperson.

Etter at Merete Furuberg uttalte forståelse for ulvejegerne, kommenterte fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet slik: – Når toneangivende interesseorganisasjoner nærmest legitimerer kriminelle handlinger som krypskyting av rovdyr er, så er dette helt uakseptabelt.

Om vi bytter ut krypskyting med innbrudd i sitatet, treffer det MdGs aktivistforsvar. Det er verdt å merke seg at Furuberg ikke gikk så langt som å erklære pengestøtte til de senere domfelte.

Aktivistene på Jæren mente de hadde plikt til å undersøke pelsdyrenes velferd. Retten finner ingen nødrett til å valse inn hos lovlydige dyreholdere for å tilfredsstille eget følelsesliv. Det blir som å slå inn rutene på alle biler på en solvarm P-plass, fordi det kan være en lidende hund i en av dem.

Gjennom sin rettsrelative støtte til smittefarlige innbrytere viser Une Aina Bastholm forakt for norsk lov og rett, og bidrar til å svekke omdømmet til norsk dyrevern.

Neste artikkel

Har vært landbruksminister i 100 dager