Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det nye Kina – en skrekkhistorie

President Xi Jinpings sosiale kontrollsystem skal sikre presidenten akkurat den adferden han ønsker fra enhver av de 1,3 milliarder menneskene som er bosatt i Kina.

Kina: President Xi Jinping lover kineserne «et rikt og moderne Kina». Som motytelse krever han «lojalitet» fra folket – som skal sikres gjennom total sosial kontroll. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix
Kina: President Xi Jinping lover kineserne «et rikt og moderne Kina». Som motytelse krever han «lojalitet» fra folket – som skal sikres gjennom total sosial kontroll. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix

I begynnelsen av 2017 forsøkte den kinesiske journalisten Liu Hu å kjøpe en flybillett. Det gikk ikke. Han fikk beskjed om at han «ikke var kvalifisert».

Liu fant snart ut at han var avskåret fra langt mer enn å reise med fly. Han kunne for eksempel ikke kjøpe eiendom, få lån i banken eller reise med hurtigtog.

Liu Hu fikk ingen forvarsel om utstøtingen. Det lå ingen tiltale fra politiet eller andre offentlige dokumenter til grunn for hans sosiale straff. «De bare tok fra meg retten til å gjøre de tingene jeg tidligere kunne gjøre. Det mest skremmende er at du ikke kan gjøre noe med det. Du kan ikke rapportere til noen. Du sitter fast midt i ingensteds», sa Liu Hu til kanadiske The Globe and Mail 3. januar i år.

Lius ord brenner seg fast fordi de kunne vært tatt rett ut av romanen «Prosessen», Josef Kafkas mesterverk om den ansiktsløse og totale sosiale kontroll. Og om det kontrollerte menneskets maktesløshet og tap av identitet – og den dype angsten som følger.

Kafkas «Prosessen», en skrekkvisjon om et kontrollsystem som fratar mennesket dets integritet, ble utgitt i 1925. I 2020 skal president Xi Jinpings «Det nye Kina» være ferdig etablert. Det innebærer at hundrevis av databaser og digitale registre skal være ferdig koblet sammen og samkjørte slik at presidenten og kommunistpartiet er sikret full sosial kontroll.

Kontrollsystemet skal brukes til å rangere kineserne sosialt. Det sosiale kredittsystemet skal sikre presidenten akkurat den adferden han ønsker fra enhver av de 1,3 milliarder menneskene som er bosatt i Kina.

«Lojalitet» kaller Kinas mektige president ensrettingen. Xi utlegger denne «lojaliteten» som den prisen Kinas 1,3 milliarder borgere skal betale for «et rikt og moderne Kina».

Det er president Xis «Det nye Kina» journalisten Liu Hu har fått en altfor vond forsmak på. Årsaken er antakelig at han har skrevet kritisk om de kinesiske myndighetene, blant annet om korrupsjon blant høytstående tjenestemenn. I 2013 ble Liu arrestert for å ha «fabrikkert og spredt rykter» på bloggen sin, som ble fulgt av 740.000 kinesere. Liu Hu ble i 2016 dømt til å betale saksomkostninger og 1330 dollar for publisering av dommen mot ham i et nyhetsmedium som var godkjent av myndighetene.

Lius historie kunne vært tatt rett ut av Josef Kafkas verk «Prosessen» om den ansiktsløse og totale sosiale kontroll som påfører mennesker dyp angst.

Oppsummert

Kafka-prosess

1 Uten tiltale, dom eller ankemulighet ble journalisten Liu Hu utsatt for frihetsberøvelse. Han fikk ikke reise med fly, hurtigtog, ta opp lån eller kjøpe eiendom.

Det Nye Kina

2 Liu er en av mange som har fått en altfor vond forsmak på president Xi Jinpings «Nye Kina»,.

Gapestokk

3 Millionvis av mennesker er allerede avskåret fra å reise med fly eller tog.

Annonse

I 2017, da Liu var i ferd med å anke dommen, oppdaget han altså at han hadde fått enda en straff, en strengere straff – uten tiltale og dom, i et system han ikke har noen inngang til. Et byråkratisk system som avgrenser folks frihet dramatisk. Liu Hu «sitter fast midt i ingensteds». Han er innlemmet i Kinas sosiale pariakaste: «De ikke-kvalifiserte», «de upålitelige».

De borgerne som taler vel om president Xi Jinping og kommunistpartiet, betaler alle regninger innen fristen, ikke røyker eller sniker på toget – eller bryter loven slik at de får en bot, får høy score i systemet – og kan oppnå privilegier: Forfremmelse på jobben, lån i banken, billigere offentlig transport eller gratis trening på helsesenter, for eksempel.

En som går på rødt lys eller har bestilt bord på restaurant og ikke dukker opp uten å avbestille, får minuspoeng i det sosiale kredittsystemet, ifølge et innlegg av Meg Jing Seng i britiske The Conversation 23. januar i år.

Andre som ifølge menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch har fått en vond forsmak på at de allerede er innlemmet i «Det nye Kina», er borgere som ikke har etterkommet dommer fra lavere rettsinstanser, ikke betalt bøter de er ilagt. I

følge Human Rights Watch offentliggjorde kinesisk høyesterett i fjor en liste over rundt sju millioner mennesker. Alle ble nektet billetter til tog og fly. Flere provinsregjeringer opprettet i tillegg gapestokk. Bilder av personer fra lista ble lagt ut på TV eller på store LED-skjermer i byene med påskriften «denne personen er upålitelig». Telefonselskaper har lagt inn «personen du ringer er upålitelig» i meldinger du får høre om du ringer vedkommende.

Ut fra vårt syn på rettsstaten, har alle krav på rettferdighet og å få prøvet sin sak. Ut fra demokratiske idealer vil de fleste av kineserne som blir fratatt rettigheter, verdighet og frihet i det kinesiske sosiale kredittsystemet være uskyldige og utsatt for overgrep. Også uskyldige i kinesisk forstand er allerede rammet av vilkårlig frihetsberøvelse, og flere vil bli rammet i takt med at systemet bygges ut og presidentens makt øker.

Xi Jinpings «nye Kina» er allerede en skrekkhistorie fra virkeligheten. I 2020 kan flere millioner kinesere befinne seg maktesløse «ingensteds». Vil den økonomiske stormakten Kina møte motmakt internasjonalt av den grunn?

Neste artikkel

Tine satsar tungt i Asia, sjølv om mesteparten er laktoseintolerante