Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det Grande faktisk sa noe om

Venstres landsmøte vil bli husket for alt det Trine Skei Grande ikke ville snakke om. Dette skal handle om noe hun faktisk sa.

Hvilket lag?: Venstres slagord er "På lag med framtida". Det er ikke pelsdyrbøndenes framtid partiet tenker på.Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Partilederens tale var en sterk forsvarstale for Venstres kontroversielle valg om å gå inn i regjering sammen med Høyre og Frp. Et av poengene hun fikk aller mest jubel for, var regjeringserklæringens mål om å legge ned norsk pelsdyrnæring.

"Lars Sponheim ga næringen 10 år i 2002. Den omstillingen klarte ikke næringa og det tar vi konsekvensene av. Vi avvikler næringen med omstillingsmidler slik at vi kommer i mål", sa hun, altså til dundrende applaus.

Det stemmer at Grandes forgjenger, den gang også landbruksminister, stilte klare krav til pelsdyrnæringa etter avsløringer om elendig dyrevelferd ved enkelte pelsdyrfarmer. Men det stemmer ikke at næringa ikke har omstilt seg. Forholdene for norske pelsdyr er en ganske annen i 2018 enn i 2002, noe som er grundig dokumentert gjennom Mattilsynets nitide overvåking av næringa.

Dyrevelferden ville blitt ytterligere forbedret etter Stortingets vedtak om en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen, så sent som i januar i fjor.

Det Venstre kommer i mål med, er å legge ned en næring som gir en halv milliard kroner i eksportinntekter i året, og som genererer nær 400 arbeidsplasser i landet. Det Venstre oppnår gjennom dette, er å øke dyrelidelsene. Ikke bare ved at de nye dyrevelferdskravene som ble vedtatt i fjor blir skrinlagt for rev og mink som skal leve fram til at pelsforbudet tres i kraft i 2025, men også fordi norsk pelsproduksjon vil forflyttes til land med lang lavere krav til dyrevelferd enn i Norge.

Venstres pelspolitikk kan ikke være basert på fakta og kunnskap. Da partiets fylkesleder i Rogaland, Kjartan Lunde, prisverdig nok stilte opp på Nationens og Bondevennens pelsdebatt i Rogaland 20. mars, måtte han til slutt medgi at han selv aldri hadde vært på en pelsdyrfarm. Pelsdyrbøndene i salen inviterte ham sporenstreks til gårds. Dagen etter kunne vi lese i Nationen at Lunde fikk "et bedre inntrykk enn når en bare ser det i media".

Hvis Venstre baserer sin dyrevelferdspolitikk på det en ser i media, bærer det galt av sted. Dekningen av pelsdyrbransjen har vært sterkt påvirket av dyrevernsaktivistenes årelange mediekampanje.

Nå ser vi de samme aktivistene, sikkert inspirert av pelsdyrseieren Venstre ga dem, gyve løs på nye produksjoner i landbruket. I en helsides annonse i Klassekampen i helga gikk "Anima – Stopp Dyremishandling" i strupen på Coop fordi kjeden fortsatt selger egg fra burhøns.

Venstre er i ferd med å bli et parti for urbane velgere med stadig svakere virkelighetsforankring.

Oppsummert

Pelsforbud

1 Venstres landsmøte jublet over at partiet sørger for at over 200 familier mister levebrødet sitt.

Virker ikke

2 Konsekvensen av næringsforbudet for norske pelsdyrbønder er at dyrelidelsene vil øke.

Det sagte

3 Mange har hengt seg opp i det som ikke ble snakket om på Venstre-landsmøtet. Det som ble sagt bør bekymre det produserende Norge mere.

Annonse

Det er to godkjente produksjonsformer for egg i Norge. Den ene er høner i bur med miljøinnredning. Den andre er å la hønene gå fritt i hønsehuset. En kan ikke i dag konkludere med at frittgående høner har bedre dyrevelferd enn høner i bur med miljøinnredning. Dødeligheten blant frittgående høner er dobbelt så høy, blant annet på grunn av hakking og økt smittepress.

Dette er opplysninger dyrevernsaktivistene hopper bukk over. I annonsen skriver Anima om burhøna "Solveig" som Coop ikke vil sette fri, som aldri har sett sola og som aldri vil oppleve å fly.

Retorikken er myntet på forbrukere og politikere med dårlige kunnskaper og svak realitetsorientering. Hvis du tror at dyr lever i fredelig sameksistens eller at høner kan fly, er du også tilbøyelig til å kjøpe budskapet til aktivister som neppe vil gi seg før alt husdyrhold er avviklet.

Jubelen på Venstres landsmøte for et pelsdyrforbud sier ganske om hvor partiet står i dag. Delegatene feirer at over 200 familier mister levebrødet sitt uten at det gjør et fnugg for dyrevelferden. Venstre er i ferd med å bli et parti for urbane velgere med stadig svakere virkelighetsforankring.

Det er derfor Venstre uten blygsel bruker milliarder av kroner på elbilfordeler som i hovedsak tas ut i kollektivfeltene rundt de store byene, og at partilederen trekker fram e-sport og sampling av popmusikk som mulige nye vekstnæringer for det nye, grønnere Norge, for å nevne noe.

Mange har hengt seg opp i saken som var unevnelig på Venstre-landsmøtet. Norske distrikter og de mange næringene som baserer seg på å nytte naturressursene bør være mer bekymret over noe av det som faktisk ble sagt på landsmøtet.

Neste artikkel

Grande skal lenge ha vært frustrert over Raja