Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det er en fugl, for svingende

Havnesjefen, den mannevonde svanen i havnebassenget i Os, er avlivet. Det var på høy tid. Måtte hele denne tullesaken dø med den.

Omstridt fugl: Så absurd det enn høres må vi stille spørsmålet: Er en svane mer verd enn et menneske? Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix
Omstridt fugl: Så absurd det enn høres må vi stille spørsmålet: Er en svane mer verd enn et menneske? Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix

I juni gikk den aggressive svanen, med tilnavnet Havnesjefen, til angrep på en fem år gammel jente. Jenta ble dratt under vann, før hun ble tatt hånd om av av voksne i nærheten. Dette ble, naturlig nok, regnet som en alvorlig hendelse. Landbrukskontoret i Os og Fusa besluttet at svanen måtte avlives.

Kort tid etter vedtaket lå det åtte tusen protestunderskrifter på ordfører Marie Elisabeth Lunde Bruarøys bord. Det var ikke bare underskriftene som havnet der. Hatmeldingene i sosiale medier haglet inn, inkludert drapstrusler.

En "Svanehjelp"-organisasjon ble stablet på beina, det ble startet kronerulling og satt en advokat på saken. Vedkommende, Per Magne Kristiansen, lot følgende refleksjon tilflyte VG: "Alle beskytter barna sine, og så får man snu litt på det. Svanen passer på sine barn, så da får voksne mennesker pinadø passe på barna sine også. Ha litt større respekt for svanen, og pass på at barna ikke løper ned til den".

Underforstått: Svanen kan ikke klandres, men femåringens foresatte (i dette tilfellet de ansatte i barnehagen).

Svanen holder til sentralt i Os, og har i en årrekke vist en truende atferd. Når vi nå vet at fuglen kan utgjøre en fare for folk, burde saken være klar: Eliminer problemet.

Det var det kommunen opprinnelig planla, men dødsdommen ble utsatt. Svanehjelpernes arbeid ga frukter. Kunne den i stedet flyttes? Men så slo Havnesjefen til igjen, og angrep en 16 år gammel jente. Hun ble så redd at hun hoppet ut fra båten hun var i, og svømte til land. Påfølgende natt ble svanen avlivet.

Det gikk ikke upåaktet hen. Ordfører og varaordfører mottok nye hatmeldinger og trusler. En ny advokat, Olav Sylte, entret banen. Han varslet at han ville anmelde kommunen. "Jeg tror ikke kommunen har forstått hvilket inngrep de har gjort i naturen. En god sammenligning er å se på hvordan barnevernet gjør inngrep i en familie. Man kan ikke ta barn ut av familien før man har forsøkt mindre inngripende vedtak først", sa han til VG.

Sammenligningen er ikke god i det hele tatt. Den forutsetter en menneskeliggjøring av dyr. Men dyr er ikke mennesker. Havnesjefen var en fugl, for svingende.

Når denne svanen betyr så mye for enkelte mennesker at de er villige til å sjikanere og true andre mennesker på livet, skulle en tro at de verdsetter dyrs liv mer enn menneskers liv.

Det er en sunn ting å være opptatt av dyrs velferd. Men i disse tilfellene går engasjementet av hengslene.

Oppsummert

Harnisk

1 Os kommune avlivet en mannevond svane, og mottar hatmeldinger og drapstrusler.

Advokatbistand

2 En aksjonsgruppe startet kronerulling for å finansiere advokatbistand til den dødsdømte svanen.

Dyrs verdi

3 Folk tillegger dyr egenskaper og verdi som sprenger alle proporsjoner.

Annonse

Det er ikke første gang dyreskjebner engasjerer. Da en sauebonde skjøt hunden Tønes på innmark i Rogaland i 2014, møtte 1000 mennesker opp til minnemarkering for hunden. Sauebonden ble også utsatt for trusler, i tillegg til å bli anmeldt til politiet.

I 2015 gikk en hund i Stjørdal til angrep på en annen hund. Eieren som prøvde å avverge angrepet ble bitt i armen. Hunden, Loke, ble begjært avlivet. Familien som eide Loke tok saken helt til Høyesterett, til en kostnad på mellom 300.000-400.000 kroner. Familien sto ikke alene, Facebook-gruppen "Redd Loke" fikk 12.000 medlemmer, og det ble samlet inn et sekssifret beløp.

Høyesterett forkastet selvsagt anken fra hundeeieren, men Loke ble stjålet fra kennelen den satt i forvaring i før avlivningsbegjæringen ble effektuert.

Det er en sunn ting å være opptatt av dyrs velferd. Men i disse tilfellene går engasjementet av hengslene. Folk tillegger dyr egenskaper og verdi ut over alle proporsjoner. Dessuten, hva tenker svanehjelperne om gråspurvenes grimme skjebne? 60 prosent av dem dør før de er ett år gamle. Er ikke disse verd advokatbistand?

Det er flere likhetstrekk mellom svaner og gråspurv enn mange kanskje er klar over. Begge arter har fjær og vinger, selvsagt, men i tillegg har de til felles at de ofte trives der det er folk, at de er monogame og familiekjære. Men en hvit svane er kanskje vakrere enn en grå spurv?

I løpet av de siste par ukene er det funnet over 100 døde og skadde sau på Toten, rever i filler av ulv.

Hvem kommer på minnemarkering for de drepte sauene? Hvem donerer penger til kampen for en ny kurs i rovdyrpolitikken? Når kommer "Sauehjelpen" til unnsetning?

Neste artikkel

Quislings frigjorte barn