Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale må strekke seg lenger

Hvem hadde trodd at Frp noen gang ville tilby bøndene 670 millioner kroner i økte budsjettoverføringer?

Ikke langt nok: Landbruksminster Jon Georg Dale har tilbudt 670 millioner kroner til bøndene, her representert ved småbrukarlagsleder Merete Furuberg. Men han må strekke seg enda lenger for å oppnå avtale en avtale. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix
Ikke langt nok: Landbruksminster Jon Georg Dale har tilbudt 670 millioner kroner til bøndene, her representert ved småbrukarlagsleder Merete Furuberg. Men han må strekke seg enda lenger for å oppnå avtale en avtale. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Da partiet for aller første gang gikk i regjering for fem år siden, var Frps offisielle landbrukspolitikk å halvere jordbruksoverføringene over natta. Så får vi altså oppleve at en Frp-statsråd legger 670 friske budsjettkroner på forhandlings bordet.

Ikke rart statens forhandlingsleder Leif Forsell la trykk på «meget» da han, etter å overlevert tilbudet til bøndene, konkluderte med at staten hadde strukket seg meget langt i tilbudet. Forsells beskrivelse ble forsøkt forsterket fra sidelinja. Frps næringspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen dukket plutselig opp da tilbudet ble lagt fram, og lot seg villig vekk siteres på at han syntes partifelle Jon Georg Dale, landbruksministeren, hadde tatt for mye tran.

Så vidt meg bekjent er det første gang Johansen overværer overrekkelsen av et tilbud i jordbruksforhandlingene. Det er ikke tilfeldig at han dukket opp akkurat i år. I Frp-land vil man redusere jordbruksoverføringene, ikke øke dem. Da blir det viktig for Frp å dobbeltkommunisere: Ja, vil legger mange penger på bordet i jordbruksforhandlingene, men nei, vi liker det overhodet ikke.

Det er klart at Frp har strukket seg i landbrukspolitikken. Øks er byttet med øse.

Ikke nok med det, Frp vil strekke seg enda mer. Det ligger i forhandlingenes natur at et åpningstilbud er et utgangspunkt. Et eventuelt sluttresultat ligger et sted mellom landbrukets krav og statens tilbud. Dale har enda noen hundre millioner kroner på baklomma som han vil friste bøndene med.

Sånn sett kan det virke som om Frp har gjennomgått en ekstrem forvandling i landbrukspolitikken.

Det nye landbrukspolitiske sinnelaget i Frp kommer ikke av fri vilje. Partiet må simpelthen forholde seg til politiske realiteter. Partiet sitter i en mindretallsregjering. Stortingets flertall har satt tydelige mål for landbrukspolitikken. Det skal være gårdsbruk av ulik størrelse, over hele landet. Inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper skal reduseres.

Disse to målsettingene alene gjør Frp-politikk umulig. Du kan ikke redusere jordbruksoverføringer i stor skala og samtidig opprettholde matproduksjon i hele landet.

Det er klart at Frp har strukket seg i landbruks­politikken. Øks er byttet med øse.

Oppsummert

Tilbud

1 Regjeringen, med Frp i landbruksdepartementet, tilbyr bøndene 670 millioner i økte overføringer.

Forvandling

2 Da Frp gikk i regjering for fem år siden, var den offisielle landbrukspolitikken å halvere jordbruksoverføringene over natta.

Enda lenger

3 Men om summen virker høy, må Frp strekke seg enda lenger enn dette for å oppnå en jordbruksavtale.

Annonse

Frp og regjeringen har i mindre grad tatt inn over seg disse realitetene i de foregående årene. Det endte med forhandlingsbrudd i både 2014 og i fjor. Årsaken til at det ble inngått avtaler i de to årene mellom disse var ikke først og fremst regjeringens velvilje, men en kombinasjon av gunstig kostnadsutvikling og moderate lønnsoppgjør. Det skapte et grunnlag for «billige» jordbruksoppgjør.

Alle andre regjeringer enn en regjering med Frp hadde antakelig utnyttet situasjonen til å løfte inntektsnivået til bøndene uten å måtte bruke store penger. Det gjorde ikke denne regjeringen. Tvert imot ble bondeinntektene redusert med 8000 kroner fra 2017 til 2018.

I stedet for å sikre seg goodwill i landbruket i gode år, valgte regjeringen å holde igjen så godt den kunne, og altså i en slik grad at inntektsgapet økte. Dermed kan bøndene med troverdighet fastslå at et tilbud på 670 millioner friske budsjettkroner, et i utgangspunktet utenkelig tilbud fra en Frp-statsråd, slett ikke er nok.

På grunn av lønns- og kostnadsutviklingen vil dette tilbudet føre til at inntektsgapet fortsetter å øke. I tillegg består en stor del av inntektsøkningen som er skissert i tilbudet av såkalte luftpenger – altså inntekter ingen tror er realistisk å oppnå. Landbruket mener den reelle inntektsmuligheten med dette tilbudet er rundt 6000 kroner per årsverk, ikke 12.000 som regjeringen opererer med.

Samtidig er det ventet at andre grupper i samfunnet vil ha en lønnsøkning på mer enn 19.000 kroner, altså over tre ganger mer enn det bøndene tilbys.

Så nei, Frp har ikke gjennomgått noen ekstrem forvandling. Selv om summene på bordet er høye, er de fortsatt langt unna å innfri de overordnede målene som Stortinget har satt for landbrukspolitikken.

Skal landbruksministeren unngå et nytt forhandlingsbrudd, må han strekke seg enda lenger enn dette.

Neste artikkel

Frp ut mot Høyres strømpolitikk – vil hasteinnkalle Stortinget