Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bye bye baby, goodbye

Kommunene skal ta et større ansvar for barselomsorgen. Liggetiden på sykehus skal ned. Haukeland sykehus i Bergen vil innføre sekstimersdag for fødende.

På tide å dra hjem?: Liggetidene på sykehus etter fødsel har gått kraftig ned. Nå skal de reduseres ytterligere.Foto: LIse Åserud/NTB scanpix
På tide å dra hjem?: Liggetidene på sykehus etter fødsel har gått kraftig ned. Nå skal de reduseres ytterligere.Foto: LIse Åserud/NTB scanpix

Liggetiden på sykehus for fødende kvinner går stadig ned. På ti år har den gjennomsnittlige liggetiden sunket fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i 2016. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Helseminister Bent Høie mener denne utviklingen ikke har gått på bekostning av kvaliteten i barselomsorgen. Målt etter objektive kriterier har vi aldri hatt så bra barselomsorg som i dag, påpeker han overfor NRK.

Likevel er mange fagfolk bekymret over utviklingen. Når mor og barn sendes tidlig hjem etter fødsel, stiller det høye krav til jordmortjenesten i kommunene. Ifølge Jordmorforeningen mangler det på landsbasis mellom 600–700 årsverk dersom kommunene skal ha en forsvarlig barselomsorg. Politisk leder Kirsten Jørgensen i Jordmorforeningen sier til Dagsavisen at barselkvinnene er blitt en salderingspost, og at verken sykehusene eller kommunene egentlig vil ha dem.

Også leder i Barnelegeforeningen er bekymret. Gulsott, som kan føre til hjerneskade, kan vise seg først etter to-tre dager. Barn "som det er noe mer med" kan det være vanskelig å oppdage de første timene etter fødsel. Barn som sendes hjem før ammingen er skikkelig i gang, er også i faresonen. "Vi frykter alvorlige konsekvenser for de nyfødte", sier Størdal til Dagsavisen.

Til tross for dette planlegger flere sykehus å korte ned liggetiden ytterligere. Målet for den nye kvinneklinikken ved Haukeland sykehus i Bergen er at 40 prosent av kvinnene skal sendes hjem seks til åtte timer etter fødsel. Også i Stavanger må kvinner regne med å bli sendt hjem samme dag som de har født, når det nye sykehuset på Ullandhaug står klart i 2023, melder Stavanger Aftenblad. Dagens ordning med barselhotell skal ikke videreføres.

Sykehusene viser til samhandlingsreformen, der intensjonen er at kommunene skal overta barselomsorgen tidligere for friske mødre og barn. Samhandlingsreformens formål er å overføre oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, og dermed spare kostnader ved sykehusinnleggelse.

De viktigste målene med reformen var å forebygge framfor å reparere, samt å flytte helsetjenester nærmere der folk bor, men det er klart at en annen viktig motivasjon var å effektivisere helsesektoren, altså å spare penger.

Fødsel på "fast track" er ikke betryggende.

Oppsummert

Rask fødsel

1 Liggetiden etter fødsel går stadig ned. Nå planlegger Haukeland sykehus å sende 40 prosent av de fødende hjem etter seks til åtte timer.

Skeptiske

2 Fagfolk er skeptiske til utviklingen, og advarer mot at kortere liggetid kan medføre alvorlige konsekvenser.

Trygghet

3 Trygghet er helt avgjørende for både mor og barn i et av livets mest sårbare faser.

Annonse

Ingen kan være motstander av effektive helsetjenester, forutsatt at tjenestene holder god kvalitet. Spørsmålet er hvor effektiv barselomsorgen kan bli uten at det går ut over mor og barn. Som skøyteløperen "Hjallis" sa da han ble spurt om verdensrekorden på 10.000 meter på 16,32,6 var uslåelig: "Det eneste som er sikkert er at man ikke kan gå på null".

63 år etter det legendariske løpet på Hamar Stadion ble den foreløpig siste rekorden satt, på 12,36,3. Nye treningsmetoder og bedre utstyr har bidratt til å senke skøytetidene. På samme måte som ny kunnskap og bedre teknologi har effektivisert barselomsorgen. Men det er fortsatt helt sikkert at man ikke kan komme i null, verken på skøytebanen eller i fødeavdelingene.

Jeg har vært så heldig å være med på to fødsler. De er de mest ekstreme opplevelsene jeg har hatt, og enda var det ikke jeg som fødte. Å forestille seg at 40 prosent av de fødende kvinnene vil føle seg rede til, eller å oppleve det som trygt, å bli sendt hjem etter bare seks timer etter forløsningen, strider mot fornuften.

Det er fullt mulig, og sikkert også helt forsvarlig, å reise hjem få timer etter fødsel for de kvinnene som måtte ønske det, og som føler seg trygg med det. Men når en bygger sykehus med så lav sengekapasitet som det legges opp til i Bergen og Stavanger, vil mange fødende oppleve å bli satt på porten lenge før de føler seg klare.

En fødsel kan være en voldsom påkjenning for kropp og sjel. Det er ikke mye forlangt at kvinner som har født får anledning til å komme til noenlunde til hektene før de sendes hjem. Trygghet er helt avgjørende for både mor og barn i et av livets mest sårbare faser. Fødsel på "fast track" er ikke betryggende.

Særlig ikke når fagfolk i tillegg advarer mot at konsekvensen av kortere liggetid kan bli flere skader og barnedødsfall.

Neste artikkel

Ny studie: Flere fastleger i distriktene bedrer fødselsutfall