Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Borten Moe tilbake som nestleder

Tilbake: Ola Borten Moe gjeninntrer som nestleder i Senterpartiet. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix
Tilbake: Ola Borten Moe gjeninntrer som nestleder i Senterpartiet. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

Senterpartiet har satt punktum for den opprivende sexmeldingsaken. Men spørsmålstegnene blir ikke partiet kvitt.

Etter at politiet onsdag besluttet å ikke etterforske hvem av de ti hyttedeltakerne som i 2016 som sendte den sjikanerende meldingen til tidligere partileder Liv Signe Navarsete, satte partiets sentralstyre torsdag en sluttstrek for saken. Hvem som sendte meldingen forblir uoppklart.

Kun kort tid etter denne avklaringen meldte Ola Borten Moe, som nylig tok en midlertidig pause som nestleder, at han gjeninntrer i vervet. Ettersom Borten Moe var en av de ti som var til stede på hytta, tok han en selvpålagt pause som nestleder i påvente av at saken skulle bli avklart. Denne pausen skulle blant annet sikre sentralstyret arbeidsro til å behandle saken.

Borten Moes raske retur i partiets toppledelse vil trolig framprovosere reaksjoner internt i partiet. Saken om sexmeldingen har revet opp gamle sår i partiet, etter den høydramatiske lederstriden som kulminerte med Navarsetes avgang som partileder i 2014. Borten Moe, samt flere av de andre Sp-erne som var på den famøse hytteturen i 2016, var aktive deltakere i denne striden.

Borten Moe er omstridt i eget parti. På det ekstraordinære landsmøtet etter Navarsetes avgang fikk han fornyet tillit som nestleder med knapp margin. En trenger ikke å ha velutviklet fantasi for å forestille seg at det fortsatt finnes krefter i partiet som helst hadde sett at Borten Moe hadde trukket seg for godt.

I sentralstyrets uttalelse heter det at partiet verken kan eller vil straffe noen hvor det ikke er bevist at vedkommende har gjort noe galt. Så lenge gjerningsmannen er ukjent, kan altså ikke partiet rette sanksjoner mot noen av de tilstedeværende på hytta. Det er den eneste mulige konklusjon. Å sanksjonere mot potensielt uskyldige medlemmer strider mot den allmenne rettsoppfatningen.

Det betyr dermed at sentralstyret åpnet døra for at Ola Borten Moe kunne gjeninntre som nestleder, en invitasjon han altså tok imot på strak arm. Selv mener han at han har gjort alt som har stått i hans makt for å bringe saken til en løsning, både i 2016 og i dag.

Han trekker også fram at partiets generalsekretær, Knut M. Olsen, har uttalt at sendingen av sexmeldingen ikke var en kollektiv handling. Til NTB sa Olsen at han har hatt grundige samtaler med alle involverte. "Uten å gå i detalj, så danner man seg jo et bilde. Og basert på mange samtaler med alle som var på turen, er det ikke noe som tilsier at dette er gjort kollektivt eller i fellesskap", la han til.

"Ola Borten Moes raske retur i partiets toppledelse vil trolig framprovosere reaksjoner internt i partiet."

Annonse

Borten Moe mener dette er et viktig poeng i saken, at det er brakt på det rene at dette ikke er en gjeng som dekker over for hverandre. Han mener dette viser at det er én enkeltperson som står bak sexmeldingen.

Hvordan Olsen har kommet fram til at dette ikke var gjort i fellesskap kan vi bare spekulere i. Partiets "sjefsgransker" har holdt kortene svært tett til brystet. Men en vanlig etterforskningsmetode er å eliminere mistenkte. Det kan tenkes at en slik eliminasjonsmetode har kommet nokså langt, i den forstand at et betydelig antall av hyttedeltakerne er utenfor mistanke.

Men så lenge en fortsatt ikke har klart å plassere ansvaret helt sikkert på den eller de som er ansvarlig, kan ikke partiet heller ikke peke ut hvilke personer som er utenfor mistanke.

Partiet har avsluttet saken, og Borten Moe er tilbake som nestleder. Det betyr ikke at partiet har lagt saken bak seg.

Hun som mottok den trakasserende meldingen i 2016, Liv Signe Navarsete, er i alle fall ikke ferdig med saken. Hun karakteriserer partiledelsens håndtering av saken som elendig. Kritikken retter hun direkte mot partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Det er sjelden kost å høre en tidligere partileder kritisere sin etterfølger i så harde ordelag. Men det må forstås som et uttrykk for frustrasjon og skuffelse av at det – etter to lange år – fortsatt viser seg umulig å finne en løsning på saken. Det er åpenbart en stor belastning å motta en slik melding. Belastningen blir ikke mindre av at ingen har påtatt seg ansvaret for å sende den.

Det er nettopp dette som er sakens store forbannelse. Det rammer ikke bare mottakeren av meldingen, men også partiet og de av hyttedeltakerne som ikke hadde noe med saken å gjøre.

Neste artikkel

Ap og Sp mot strømmen