Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Acer-striden i Ap tilspisses

Acer-motstanderne i Ap provoseres av partiets energipolitiske talsmann, Espen Barth Eide. «Han viser manglende respekt», sier Hilmar Høl, leder i Sogn og Fjordane Ap.

Splittet Ap: Leder i Sogn og Fjordane Ap, Hilmar Høl, som er industriarbeider fra Årdal, med blå lue, tok veien til Stortinget for å demonstrere mot Acer tirsdag. Høl ble skuffet over sin partifelle stortingsrepresentant Espen Barth Eide.  Foto: Siri Juell Rasmussen.
Splittet Ap: Leder i Sogn og Fjordane Ap, Hilmar Høl, som er industriarbeider fra Årdal, med blå lue, tok veien til Stortinget for å demonstrere mot Acer tirsdag. Høl ble skuffet over sin partifelle stortingsrepresentant Espen Barth Eide. Foto: Siri Juell Rasmussen.

Ifølge Aps energipolitiske talsmann, Espen Barth Eide, er det ikke nødvendig med tre fjerdedels flertall i Stortinget for å avgi suverenitet til EUs energibyrå Acer. Dermed ser det ut til å bli Ap som avgjør saken i Stortinget. Aps stortingsgruppe kan ikke si ja til Acer uten å overkjøre store deler av grasrota i eget parti.

Barth Eides grunnlovsutspill kom timer etter at brevet fra Justisdepartementets lovavdeling forelå. Der utdyper lovavdelingen sin begrunnelse for å omgå Grunnloven i behandlingen av norsk deltakelse i EUs energiunion og avgivelse av suverenitet til EUs energibyrå Acer.

Lovavdelingen mener kort sagt at suverenitetsavståelsen til EU og Acer er så «lite inngripende» at Stortinget kan se bort fra Grunnloven. Saksordføreren for Acer-saken i Stortinget, Espen Barth Eide, utnevnte nylig lovavdelingen til «det fremste fagmiljøet i landet på dette». Mange ante hva denne «æresutnevnelsen» skulle bygge opp under. Så gikk det heller ikke mange timer før Espen Barth Eide, en av Aps og Stortingets varmeste EU-tilhengere, erklærte at han var godt fornøyd med lovavdelingens konklusjon.

For å komme rundt Grunnloven i Acer-saken, skal EU/Acer-vedtakene først kopieres av Esa, som er vokter av at EØS-landene ikke bryter EU-retten. Deretter skal vedtakene til kopiering i den norske «kopimaskinen» som heter RME, før de gjelder i Norge. Norske myndigheter forplikter seg til ikke å øve innflytelse på RME.

De alvorligste vedtakene et storting fatter, er vedtak om avgivelse av suverenitet. Vedtak som innebærer at makt til å bestemme i Norge overføres til instanser utenfor landet. Ut fra Grunnloven kan Stortinget i utgangspunktet ikke avgi suverenitet, men det er unntak for suverenitetsavståelse på et «begrenset område». Dersom Stortinget skal avstå suverenitet på et begrenset område, kreves det tre fjerdedels flertall. Lovavdelingen hevder altså at suverenitetsavståelsen er så «bitteliten» at den ikke teller i Grunnlovens forstand.

Professor Hans Petter Graver, som er spesialist på forvaltningsrett og EØS ved Universitetet i Oslo, imøtegår Justisdepartementets lovavdeling i tydelige ordelag. Graver mener lovavdelingen tar feil. Han viser til at energiforsyning er både økonomisk og strategisk viktig. Dermed blir det ikke «lite inngripende» å gi fra seg beslutningsmyndighet over energiforsyningen til Acer, mener Graver.

«Det er potensielt sett en ganske vid beslutningskompetanse som Europakommisjonen, EUs energibyrå og Esa får, på et område av stor viktighet for norske personer og bedrifter», sa Hans Petter Graver til Klassekampen torsdag. Acer har i oppgave å innføre «den femte frihet», fri flyt av energi, i EU innen 2020. Mye gjenstår, og det er per i dag vanskelig å vite hvor omfattende Acers myndighet etterhvert blir. Dersom suverenitet først er avgitt, må Norge akseptere det som kommer.

Aps stortingsgruppe kan ikke si ja til Acer uten å overkjøre store deler av grasrota i eget parti.

Oppsummert

Ikke bruke paragraf 115

1 Justisdepartementets lovavdeling har utdypet begrunnelsen for å omgå Grunnloven i Acer-saken. Aps Espen Barth Eide erklærer at han er fornøyd med lovavdelingen, og at paragraf 115 ikke skal brukes.

Må bruke paragraf 115

2 Jussprofessor Hans Petter Graver mener lovavdelingen tar feil. Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall, må brukes .

Et splittet Ap

3 Det ser ut til at Ap kommer til å avgjøre Acer-saken i Stortinget. Sier Ap ja, er det fare for sterk spliittelse i Ap.

Annonse

Lovavdelingen hevder også at Acers vedtak kun er «folkerettslig bindende» for Norge, fordi vedtakene passerer «kopimaskinene» i Esa og RME før de gjelder i Norge.

Professor Graver avviser dettte argumentet som «rent formalistisk». «Jeg mener derfor at Norge ikke kan slutte seg til dette uten at Stortinget treffer vedtak med tre firedels flertall etter paragraf 115», sier Graver. Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, har framført samme synspunkt i Nationen tidligere.

Det ser altså ut til at Ap kommer til å avgjøre saken i Stortinget. For hver dag som går, øker motstanden mot av avgi suverenitet på energiområdet innad i Ap. Flere LO-forbund, med Industri Energi og El og It i spissen, sier nei. Det gjør også en rekke fylkespolitikere og lokallag i Ap. Så langt har motstanden vært aller sterkest ved industristedene i distriktene. Denne uka sluttet også Nesodden Ap i Akershus seg til opprørerne i Ap.

Jan Balstad, nestleder i LO fram til 2002, leder Nesodden Ap. Han advarer Aps stortingsgruppe mot å overkjøre grasrota i partiet i Acer-saken, i ABC-nyheter tirsdag. Balstad ber stortingsgruppa la alle fylkeslagene behandle saken, før de fatter vedtak. Samtidig sier Barth Eide til Nationen at det ikke er grunn til å utsette saken.

Barth Eide spiller et høyt spill, og har allerede provosert deler av Ap-grasrota kraftig. Sist under et debattmøte i Klassekampens regi tirsdag. Der presiserte Barth Eide at Ap ikke har bestemt seg, samtidig som han argumenterte kraftig for ja til Acer. Industriarbeider fra Årdal og leder av Sogn og Fjordane Ap, Hilmar Høl, var blant dem som ble provosert. «Jeg er veldig skuffet. Det er respektløst overfor alle Ap-lag som har vedtatt nei til Acer», sa Høl til Nationen.

Neste artikkel

Vil kutte mer, men ikke i olje