Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vår korrespondent i … Norge

Fra vandrehallen til Vadsø: NRK-kommentator Lars Nehru Sand har vært på tur i Troms og Finnmark for å sette seg inn i konsekvensen av Erna Solbergs politikk. Og bra er det. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Du vet det har skjedd dramatiske ting i Distrikts-Norge når NRKs kjendis-kommentator Lars Nehru Sand forlater Stortingets vandrehall og andre lokaliteter i rikspolitikkens andedam for å begi seg til Vadsø.

Særlig når han ikke gjør det for å følge en rikspolitikeren ut i provinsen og kommentere det vedkommende sier der. Men for selv å sette seg inn i striden mellom Troms og Finnmark. Altså det noen kaller Solberg-regjeringens forsøk på å slå sammen en bikube og et vepsebol.

I forrige uke skjedde nettopp dette. Da fikk vi lyttere og seere merke at Lars Nehru Sand hadde dratt på oppdagelsesferd – også kalt research – til det høye nord. Resultatet hørte vi i form av kommentarer og analyser på NRKs radio og Tv. De var helt «vanlige». NRKs topp-kommentator i den rikspolitiske lekegrinda gjorde rett og slett et hederlig forsøk på å forklare den bitre regionale striden i nord ved hjelp av kommentar- og analysehåndverk av den typen som brukes på vanlige rikspolitiske saker. Her var ikke snev av hva-er dette-for-en-latterlig-lokal-krangel-nedlatenhet.

Er dette noe å skrive hjem om? Ja. Fordi slike oppdagelsesferder er altfor sjeldne i riksmedia av denne typen. Og fordi den oppveier noe av den fragmenteringen som altfor ofte preger riksmedias dekning av distriktene.

De løsrevne nyhetene «der ute fra» er jo sørgelig vanlige. Vi hører om en stengt vei her. Om en lokaliseringsstrid der. Krangel om et nytt kjøpesenter der. En flom der. En konkurs her. Et mord der. Rømte oppdrettslaks der. En stor kontrakt for næringslivet her. En ny turistattraksjon der. En ny tunnel her.

En ting slo meg da jeg hørte Lars Nehru Sand: Likheten med reportasjene fra NRKs korrespondenter rundt om i verden. For å ta et litt tilfeldig eksempel: Likheten med Sidsel Wold når hun forsøker å gi oss en noenlunde velbegrunnet og nøktern oversikt over de kaotiske stridene mellom de ulike religiøse og politiske gruppene i Tyrkia, Syria og andre områder hun dekker fra Istanbul.

"En god utenlandskorrespondent skal dekke sitt område med sans for sammenhenger og linjer. Den oppskriften kan riksmedia bruke på sin dekning av Distrikts-Norge."

Annonse

Kanskje er det faktisk sånn NRK – og de andre riksmediene selvsagt – burde dekke distriktene nå, når Medie-Norge først er blitt så sentralisert som det er: Holde seg med folk som godt kan ha base i Oslo, men som skal dekke hele Norge på samme vis som utenlandskorrespondentene dekker sitt område. Gi oss oversikt, perspektiv og linjer i alle fragmentene og stridighetene «der ute».

Strider er det jo nok av. Forsøket på å slå sammen Troms og Finnmark er «som å slå sammen en bikube med et vepsebol», skrev altså en som absolutt burde vite noe om tilstanden nordafor: Arild Pedersen, mannen bak artikkelen «Det Ville Nord (for Loven)» i avisa Nordlys, er intet mindre enn professor i filosofi. Dessuten har han røtter i Bodø, byen som med dårlig skjult skadefryd nå bivåner den opprivende striden mellom erkerivalen Tromsø og naboene enda lenger nord.

Slik sett er Arild Pedersen part i saken. Og slik blir det også lett når folk fra Tromsø-avisa Nordlys hentes inn som sannhetsvitner. Eller media i Finnmark. De lokale og regionale aktørene – mediene inkludert – har mye kunnskap, men få av dem er uten meninger. Lokale og regionale medier er viktige, og bør generelt trekkes mye mer fram i det nasjonale nyhetsbildet. Men det kan også trengs en «korrespondent utenfra». (Og hvis noen nå mener at jeg ber om riksmedia med litt mer av Nationens fokus på distriktene, så har de helt rett. Men: De trenger ikke ha vårt blikk på distriktene. Poenget er at de ser, og ikke overser, «hele Norge».)

I det siste har denne spalten flere ganger dreid seg om Distrikts-Norges plass – eller mangel på plass – i nyhetsbildet til NRK og andre riksmedia. Kanskje er det blitt for mye av det gode. Men Lars Nehru Sands ekspedisjon til Troms og Finnmark kom nå, og den gir anledning til å ta opp dette – at det kan trengs en slags distrikts-korrespondenter i riksmedias redaksjoner.

For det trengs folk som trekker rikspolitiske linjer og sammenhenger ut fra de lokale hendelsene. Som gjør dette i riksmedias førstedivisjon, midt i «Oslo-makta» – og i de mediene som fortsatt sees, høres og leses over hele landet. Det er der by og land kan bevare et felles, nasjonalt nyhetsbilde. Noe som er viktig for å holde «hele Norge» samlet, og få oss til å føle oss som et folk. For eksempel at kampen mellom finnmarkingenes og Solberg-regjeringens former for lokaldemokrati vedkommer oss alle.

Neste artikkel

Erling Kjekstad: Politikk i butikk