Ny kampanje for egg nok en gang

Talsmann for egg: Christian Lund. Foto: Alexander Benjaminsen
Talsmann for egg: Christian Lund. Foto: Alexander Benjaminsen

– Opplysningskontorene jobber både langsiktig og kortsiktig med generisk markedsføring, det vil si merkenøytral markedsføring. Langsiktig jobber en med å bygge positivt omdømme for de ulike råvarene og slik skape etterspørsel og økt betalingsvilje. Kortsiktig jobber vi for å sikre god markedsbalanse, ved å sette inn målrettede tiltak, som denne eggekampanjen, for å bidra til at det ikke blir overskudd av egg og med det lavere priser til bonden. Mange undersøkelser er gjort på effekten av generisk markedsføring og et stort flertall av disse viser at det er kost-nytte-effektivt.

– Det er 600 tonn overskuddsegg på lager. Er det for mye i forhold til hva det burde ha vært?

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Tinestafetten med eget 25 års jubileum