Må ta vare på jorda med vett og vern

Jordverner: Øyvind Kjølberg.  Foto: Privat

– 5. desember er Verdens jorddag (World Soil Day) som er den dagen i året FN retter søkelyset mot jord og hvilken betydning den har for våre liv og miljøet, og sørger for liv og næring til jordklodens beboere. Dagen ble opprettet for å anerkjenne at jordkloden og økosystemene sørger for liv og næring til jordklodens beboere. Dagen er viktig å markere også her hjemme for å ta vare på vår produktive og verdifulle matjord. Det blir ingen omkamp om den norske jordvernstrategien, men en oppfølging er helt nødvendig.

– Er vi langt unna måloppnåelse når det gjelder å nå jordvernmålet?

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Tinestafetten med eget 25 års jubileum