Hva skjer når fedrekvoten økes i år?

Forsker: Sigtona Halrynjo. Foto: Institutt for samfunnsforskning

– Det vi vet er at fedres permisjonsuttak i stor grad følger det som til enhver tid er kvoten. Dersom kvoten økes, er det god grunn til å tro at uttaket også vil øke. Hensikten med fedrekvoten er blant annet at far skal sikres tid alene med barnet slik at både mødre og fedre får erfaring med å ha hovedansvaret for egne barn – og at arbeidslivet erfarer at både mødre og fedre må være borte fra jobb. CORE – Senter for likestillingsforskning har samlet sentrale funn fra forskning på foreldrepermisjon i en ny kunnskapsoversikt som ble presentert denne uken.

– Ja, hva vil du si er de viktigste funnene her?

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Tinestafetten med eget 25 års jubileum