Forsker på demensomsorg på gårder

– Vi skal undersøke hva dagtilbud på gård betyr for helse og hverdagen til personer med demens og deres pårørende. Vi skal se på hva som kan være unikt ved gårdsmiljøet og gjør det egnet for denne type tilbud. Prosjektet skal også se på samarbeidet mellom kommune og gård og økonomi for begge parter. Stor tverrfaglighet krever mange samarbeidspartnere, og i prosjektet deltar Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, NIBIO og Bygdeforskning i tillegg til NMBU. Vi har også med gode rådgivere blant ulike aktører tilknytta dagens tilbud.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Tinestafetten med eget 25 års jubileum