Generalsekretær Sigrid Hjørnegård har omorganisert administrasjonen i Norges Bondelag for å gjøre Norges Bondelag bedre rustet til å møte behovene til framtidens bønder.

Omorganiseringen innebærer at organisasjonsavdelingen, som har vært ledet av Astrid Solberg, og kommunikasjonsavdelingen, som har vært ledet av Lise Boeck Jakobsen, slås sammen til en avdeling.

Det er Elin Røed som blir øverste sjef for organisasjon, medlem og kommunikasjon i Norges Bondelag. Hun starter i stillingen 1.november.

Det melder Grønt Fagsenter, en landbruksportal for Vestfold og Telemark, på sine nettsider.

Røed kommer fra stillingen som organisasjonssjef i Vestfold og Telemark Bondelag, en stilling hun har hatt siden 2013.