Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Undergraver Grunnloven og demokratiet

Høyrepartienes ønske om å få Norge inn i EUs energiunion, er langt sterkere enn respekten for det norske demokratiet.

To ganger har flertallet av det norske folk sagt nei til norsk EU-medlemskap, først i 1972 – deretter i 1994. Stortingets beslutning om Norge skal inn i EUs energiunion og underlegges EUs energibyrå, Acer, er den mest omfattende beslutningen om Norges tilknytning til EU siden 1994.

Det handler om råderetten over energipolitikken, om retten til å balansere norske interesser nasjonalt, slik parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, la vekt på i NRK-programmet «Debatten» torsdag: Norsk energipolitikk er et kompromiss mellom hensynet til kraftforedlende industri, til forbrukerne og til kraftprodusentene.

Acer og EUs energiunion skal først og fremst sikre fri flyt av energi og prisutjevning mellom landene, slik at EUs konkurranseevne kan styrkes. Slik får kraftprodusentene forkjørsrett på bekostning av andre interesser som industrien.

Dersom Stortinget vedtar «EUs tredje energimarkedspakke», innebærer det suverenitetsavståelse til en organisasjon Norge ikke er medlem av. Det er i følge Grunnloven forbudt. For å omgå forbudet, er det innstallert to «kopimaskiner». Først kopieres Acer-vedtak i EØS-organet Esa, deretter i norske RME. Norske myndigheter har ingen innflytelse på vedtakene.

Grunnloven har en unntaksbestemmelse for suverenitetsavståelse på et klart begrenset område i paragraf 115. Bruk av Grunnlovens paragraf 115 krever tre fjerdedels flertall i Stortinget.

Oppsummert

Alvorlig

1 Stortingets beslutning om Norge skal inn i EUs energiunion og underlegges Acer, er den mest omfattende beslutningen om Norges tilknytning til EU siden 1994.

Bør stemme nei

2 Avgivelse av suverenitet til EU og Acer er i strid med Grunnloven, slår professor Eivind Smith fast. Stortinget bør stemme nei.

Mangler respekt

3 Når Høyrepartiene og Ap ensidig støtter seg til lov­avdelingen, må forklaringen være at ønsket om å få Norge inn i EUs energiunion, er sterkere enn respekten for det norske demo­kratiet.

Annonse

Også Justisdepartementets lovavdeling er enig i at det handler om suverenitetsavståelse. Samtidig fører lovavdelingen i marken at suverenitetsavståelsen er så liten («lite inngripende») at Stortinget ikke trenger å ta hensyn til den. Det er av flere grunner ubegripelig. Ikke minst ut fra at det handler om så viktige samfunnsinteresser som energiforsyning. Både energiminister Terje Søviknes (Frp), og saksordfører for Acer-saken i Stortinget, Espen Barth Eide (Ap), støtter seg tungt på lovavdelingens konklusjon.

Professor i rettsvitenskap, Eivind Smith, slår fast at suverenitetsavståelsen til Acer er i strid med Grunnloven. Hele konstruksjonen med «kopimaskiner» i Esa og RME er i strid med Grunnloven, sa Eivind Smith, i «Debatten». Derfor bør Stortinget stemme nei.

Som svar på sitt spørsmål «kunne man ikke brukt Grunnlovens paragraf 115, siden det er Grunnlovens oppskrift?», fikk Eivind Smith betegnende nok kun bortforklaringer fra energiministeren. Når høyrepartiene og Ap ensidig støtter seg til lovavdelingen, må forklaringen være at ønsket om å få Norge inn i EUs energiunion er sterkere enn respekten for det norske demokratiet.

Neste artikkel

Brexit og oss