På et møte mandag vedtok Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, som gir råd og anbefalinger til myndighetene i ulike helsespørsmål, at sukkeravgiften bør økes.

– Overvekt og fedme er viktige folkehelseutfordringer som må møtes med tiltak på samfunns-, gruppe- og individnivå. Som ledd i en helhetlig mat- og ernæringspolitikk bør økonomiske virkemidler, som økt sukkeravgift, også anvendes i større grad for å fremme et sunt kosthold, heter det i vedtaket.

Prioriteringsrådet er spesielt opptatt av overvekt og fedme blant barn og unge og mener tiltak rettet mot denne gruppen er særlig viktig. I dag er hver sjette norske tredjeklassing overvektig eller har fedme, noe som bekymrer helsemyndighetene fordi overvekt øker risikoen for en rekke helseproblemer som høyt blodtrykk, diabetes og psykososiale problemer.

Rådet går derfor inn for å styrke det forebyggende arbeidet på skoler og helsestasjoner.