Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kari Gåsvatn: Kamp nederst ved matbordet

Mat koster penger. Fordi penger er så ulikt fordelt, er maten ulikt fordelt.

Sortering av mat før utdeling: Die Tafel har vært oppslag i tyske medier i flere uker. Foto: Die Tafel, Dagmar Schwelle.
Sortering av mat før utdeling: Die Tafel har vært oppslag i tyske medier i flere uker. Foto: Die Tafel, Dagmar Schwelle.

Men de som mangler penger, har ingen mat dersom de ikke dyrker den selv, eller stiller seg i kø for matutdeling eller andre former for almisser. Rasjoneringen er beinhard også i rike land. Medieoppslag i Tyskland de siste ukene viser at det er en utfordring å ordne køen nederst ved bordet, der restene av overflodssamfunnet blir fordelt. Det er lett å spille fattige ut mot hverandre.

Die Tafel er et begrep. Frivillige fordeler mat som ellers ville ha blitt kastet, mat som er like god, men ikke kan selges. Systemet er basert på at butikker og andre med mat til overs deltar og det gjør bare en brøkdel. Slike ordninger finnes i ulike former i mange land, som den nye norske Matsentralen.

Det gir en god følelse å vite at maten ikke blir kastet, og en dårlig følelse at så mange er avhengig av å stille seg i en matkø. Det er 930 Tafel i Tyskland. De fleste har stor pågang, lange ventelister, for få frivillige og for lite mat å fordele.

Oppslagene startet med at die Tafel i Essen laget inntaksstopp for personer uten tysk pass. Overvekt av arabisktalende menn i køen gjorde eldre damer usikre. Beskyldninger om rasisme haglet over lederen, en førtidspensjonert gruvearbeider, som prøvde å lage balanse mellom ulike grupper som kjemper om brødskiver som er til overs og ost utgått på dato, som flyktninger, bestemødre og aleneforsørgere. Selv Angela Merkel uttalte seg kritisk, i likhet med andre politiske topper, mens høyreekstreme jublet.

Så kom ettertanken hos mange av kritikerne. Er en frivillig og overarbeidet Tafel-leder rett adressat for kritikk? Den virkelige skandalen er at så mange i et av verdens rikeste land må stille seg i kø for matutdeling. Debatten ble dreid over til det den handler om – fattigdom.

Pågangen kom ikke med flyktningene, sier Barbara Eschen, talskvinne for den Nationale Armutskonferenz, en sammenslutning av organisasjoner som motarbeider fattigdom. Hun var tidligere engasjert i en Tafel på landet. Ventelistene var lange der også, før flyktningene kom, forteller hun i et møte med utenlandske journalister.

Antje Trölsch fra Berliner Tafel forteller at de aldri spør ikke etter nasjonalitet. Men de som vil registrere seg for matutdeling, må påvise behov og ha en adresse. Berliner Tafel har 45 matutdelingssteder, i tillegg til sosiale innretninger hvor sultne kan få et ferdig måltid mat. En østeuropeer som er kommet til Berlin i håp om å få arbeid og bor på gata, kan ikke gjøre seg nytte av en pose poteter eller frisk brokkoli.

Barn kan ikke spise godt og næringsrikt for 15 kroner per dag.

Annonse

En hovedgrunn til tysk fattigdom er de lave satsene i den sammenslåtte sosialstøtte og arbeidsledighetstrygden, Harz IV-ordningen. Dessuten er minstelønna i mange yrker for lav til å leve av. Andelen eldre på minstepensjon er doblet de siste ti årene. Tafel-pågangen ville være langt større dersom alle med behov meldte seg. Det er en høy terskel å stille seg i matkø. Men ikke alle forstår at Harz IV betyr fattigdom.

Jens Spahn, ny tysk helseminister, sørget for nye oppslag da han sa at ingen trengte å sulte selv om det ikke var noen Tafel. Å si slikt er kaldt og arrogant, mente mange, ikke bare i andre partier, men også innad i CDU. Partiets nye generalsekretær Annegret Kramp-Karrenbauer advarte: «Vi som tjener godt, skal være forsiktige med å si hvordan Harz IV-mottagere har det».

Særlig satsene for barnetillegg blir kritisert. 2,67 euro per dag, ca. 15 kroner. Ingen kan spise godt og næringsrikt for den summen. Leger advarer mot skjult sult, mangel på nødvendige næringsstoffer. En studie viser at barn av langtidsledige er mindre av vekst.

Hva gjør en trebarnsmor som går på foreldremøte, og det samles inn en euro fra hver til blomst til en lærer, spør Eschen: Tafel-utdelingen gjør at moren likevel kan betale den euroen. Eller når en gutt trenger fotballsko? Da må hun spare lenge.

Den nye regjeringen øker barnetrygden, men det hjelper ikke fordi summen blir avregnet mot Harz IV. Eschen mener Tyskland må bort fra «tallerkenvask-ideologien», som sier at bare du jobber hardt nok, så kommer du ut av fattigdom. Debatten er gjenkjennelig fra land til land hvor politikerne prioriterer slik at kløften øker.

Alle borgere bør ha rett på næringsrik mat med høy kvalitet. Den utfordringen har ikke rike land løst. Norske politikere skyver iblant fattige foran seg når de etterlyser mer billigmat. I Tyskland er det mye billigmat. Tafel-debatten viser at problemet ligger andre steder, at det er et spørsmål om rettferdig fordeling av et eksistensielt gode.

Neste artikkel

Småskalabønder skal gi millioner av skolebarn mat